Investicijski skladi

Oplemenitite svoje prihranke danes, za uživanje sadov v prihodnosti.


Primerni za vsakogar

Raznolika ponudba vzajemnih skladov, ki se razlikujejo po stopnji tveganosti in pričakovani donosnosti je razlog, da skladi niso namenjeni samo tveganju naklonjenim vlagateljem, temveč tudi tistim, ki bolj kot donosnost cenijo varnost.

Več


Brez vstopnih in
izstopnih stroškov

Pri varčevanju v skladih pri SKB banki, v primerjavi z drugimi ponudniki varčevanja v skladih, ni vstopnih ali izstopnih stroškov.


Profesionalno upravljanje
premoženja

Za premoženje sklada skrbi veliko število strokovnjakov, ki stalno spremljajo dogodke na kapitalskih in finančnih trgih, v posameznih gospodarstvih in družbah.

Več

Naložbe

Kaj je vzajemni sklad?

Vzajemni skladi niso nekaj izmišljenega. Gre za naložbo v košarico različnih delnic ali obveznic dobro stoječih, globalno uveljavljenih podjetij, ki proizvajajo izdelke, ki jih dnevno uporabljamo (Apple, Microsoft, Facebook, McDonalds, Google, Johnson&Johnson, Heineken, Roche holding, Novartis …).

Naložbe

Kaj je krovni sklad in kaj podsklad krovnega sklada?

Poznamo krovni sklad in podsklad krovnega sklada. Krovni sklad je vzajemni sklad, ki je sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki jih opredeljujeta poseben naložbeni cilj in naložbena politika.

Naložbe

Zakaj investirati v vzajemne sklade?

Varčevanje v vzajemnih skladih je namenjeno doseganju dolgoročnih finančnih ciljev.

Naložbe

Kako izberem sklad, ki je primeren zame?

Ko se odločimo, da si želimo varčevati v skladih, je potrebno ugotoviti tudi, kakšen je naš profil vlagatelja in kateri skladi so za nas primerni.

Naložbe

Kaj je naložbeno tveganje in ali so naložbe v vzajemne sklade tvegane?

Pojem »naložbeno tveganje« predstavlja tveganje vlagatelja, da ta v času varčevanja ustvari drugačno donosnost izbrane naložbe od pričakovane, pri čemer je lahko donosnost tudi negativna (torej, da vlagatelj ustvari izgubo kapitala).

Naložbe

Ali lahko moja naložba v vzajemne sklade propade?

Premoženje posameznega sklada je sestavljeno iz različnih finančnih instrumentov (delnice, obveznice, denar …) različnih izdajateljev (podjetij, držav …). Ustrezna razpršenost naložb zagotavlja vlagateljem veliko varnost naložb, saj je vpliv ene nedonosne naložbe na premoženje sklada praviloma zelo majhen.

Naložbe

Kakšni so celotni stroški varčevanja v vzajemnih skladih?

Pri varčevanju v vzajemnih skladih so pomembni vstopni in izstopni stroški, stroški za prestop in stalni stroški.

Naložbe

Obdobje varčevanja in pričakovani donosi

Varčevanje v skladih je dolgoročno in izpostavljeno določeni stopnji tveganja ter nihanju tečajev na globalnih kapitalskih trgih. Vsak vlagatelj mora poznati svoj odnos do tveganja ter na podlagi te informacije in v povezavi s predvidenim trajanjem in ciljem naložbe primerno razpršiti sredstva naložbe v sklade.

Naložbe

Kakšna je donosnost – koliko dobim iz varčevanja v skladih?

Najbolj donosna naložba na dolgi rok so delnice.

Naložbe

Kako je s plačilom davka? Kakšen je davek na kapitalski dobiček?

Delnica krovnega sklada se skladno s 93. členom Zakona o dohodnini šteje za kapital, tako da je ob unovčitvi vlagatelj obdavčen v okviru pravil o dobičku iz kapitala po ZDoh-2.

Naložbe

Zakaj izbrati varčevanje v okviru varčevalnega načrta Moorea Fund?

Varčevalni načrt Moorea Fund se sklene za obdobje 5 let z avtomatskim podaljšanjem za enako obdobje.

Naložbe v okviru varčevalnega načrta Moorea Fund so na voljo brez vstopnih in izstopnih stroškov.

Naložbe

Kje dobim pomoč in dodatne informacije glede skladov?

Informacije o možnostih varčevanja v skladih lahko pridobite v poslovalnici SKB banke ali s klicem na 01 471 55 55, kjer se boste dogovorili za termin sestanka v izbrani poslovalnici.

Naložbe

Kakšen je vpliv varčevanja v skladih na socialne transferje?

Velikokrat slišimo izgovor mladih staršev, da ne varčujejo, ker bi jih privarčevana sredstva pahnila v višji dohodkovni razred in bi zaradi tega prejemali mesečno manjši otroški dodatek. Razlog za odločitev proti varčevanju je praviloma neutemeljen, ker se taki prihranki upoštevajo le v obliki fiktivnih obresti.

Preverite, kakšen je vaš profil vlagatelja!

Bi želeli vlagati v sklade pa ne veste, kateri ustrezajo vašemu profilu vlagatelja?

Moj profil vlagatelja

Naročite se na sestanek z osebnim bančnikom

Osebni bančnik vas bo pričakal v poslovalnici na dogovorjen dan in ob dogovorjeni uri.
Z njegovo pomočjo boste vse uredili hitro in preprosto.

Naročite se na posvet ali Pošljite povpraševanje

Novice

Nagrade, Osebne finance, Naložbe

Amundi Funds skladi prejeli priznanje Naj vzajemni sklad 2019

22. 03. 2019

Amundi Funds skladi, ki jih svojim strankam ponuja SKB, so prejeli priznanja revije Moje finance za kakovost upravljanja. Skladi Amundi Funds so se tokrat trikrat uvrstili na prva mesta med skladi, ki so na voljo na slovenskem trgu.

Poslovne finance, Osebne finance, Varčevanje, Naložbe

Oplemenitimo vašo prihodnost

16. 05. 2019

Vlagajte v svojo prihodnost in se odločite za varčevanje v mešanih podskladih Moorea Fund!

Podskladi Moorea Fund so na slovenskem trgu novost in poleg enkratnih vplačil v izbrani podsklad omogočajo tudi redno mesečno vplačevanje v okviru Varčevalnega načrta. 

Nagrade, Osebne finance, Naložbe

Amundi Funds skladi prejeli priznanje Naj vzajemni sklad 2020

17. 06. 2020

Amundi Funds skladi, ki jih svojim strankam ponuja SKB banka, so prejeli priznanja revije Moje finance za kakovost upravljanja - tokrat so se v kar petih kategorijah uvrstili na prva mesta med skladi, ki so na voljo na slovenskem trgu.

Poslovne finance, Varčevanje, Naložbe

Posredovanje informacij o finančnih instrumentih

07. 09. 2020

Skladno z Uredbo EU 2018/1212, bomo imetnike Pogodbe o poslovanju s finančnimi instrumenti seznanjali z informacijami v povezavi s finančnimi instrumenti, ki kotirajo na kapitalskih trgih EU.

Dobro je vedeti,
komu zaupate finance

SKB banka

  • Se v slovenskem bančnem prostoru odlikuje kot varna, trdna in zanesljiva banka.
  • Je del skupine OTP, ene največjih in najstabilnejših bank na področju srednje in vzhodne Evrope.
  • Zaupa nam več kot 200.000 strank.

Kaj o nas pravijo naše stranke?