Spremembe obrestnih mer lahko bistveno vplivajo na stroške financiranja. Z uporabo inštrumentov za zavarovanje obrestnega tveganje si lahko zagotovite stabilne pogoje financiranja in s tem tudi stabilnejše pogoje poslovanja.

SKB banka nudi več inštrumentov, s katerimi lahko zaščitite svoje obrestno tveganje, možne pa so tudi kombinacije posameznih inštrumentov. Vedno vam bomo ponudili rešitev, ki je prilagojena vašim pogojem zadolževanja.

Pogoji za sklepanje:

 • Podpis Temeljne pogodbe o poslovanju z izvedenimi finančnimi inštrumenti.
 • Veljavna LEI številka.
 • Podpis Dogovora o poročanju (uredba EMIR).
 • Odobren limit za sklepanje izvedenih finančnih instrumentov.

Različni finančni inštrumenti

Obrestna ovratnica

Obrestna ovratnica je kombinacija nakupa obrestne kapice in hkratne prodaje obrestnega dna z enakimi značilnostmi kot pri obrestni kapici (nominalni znesek, referenčna obrestna mera, zapadlost).

S tako kombinacijo se kupec lahko delno ali v celoti izogne plačilu premije, potrebne za nakup obrestne kapice. Premija kapice je namreč znižana za premijo, ki jo kupec ovratnice prejme za prodajo obrestnega dna.

Obrestna zamenjava

Obrestna zamenjava je dogovor med banko in podjetjem o zamenjavi plačil obresti v isti valuti, bodisi po fiksni obrestni meri za obveznosti po spremenljivi obrestni meri ali obratno.

Podjetja, ki se običajno zadolžujejo po variabilni obrestni meri, s tem inštrumentom za celotno trajanje financiranja/kredita zamenjajo referenčno obrestno mero (Euribor, Libor, ...) za fiksno obrestno mero določeno ob sklenitvi posla.

Omogoča vam zavarovanje pred za vas neugodnimi spremembami obrestnih mer, saj si s tem instrumentom zagotovite fiksne stroške financiranja.

Prednosti:

 • Uživate popolno zaščito pred neugodno spremembo obrestnih mer.
 • Lahko si zagotovite fiksno/znano obrestno mero za celotno trajanje financiranja.
 • Ni dodatnih stroškov.

Slabosti:

 • Ne pridobivate v primeru ugodne spremembe obrestnih mer.

Obrestno dno

Obrestno dno je instrument s katerim se kupec opcije ščiti pred padanjem obrestnih mer pod ob sklenitvi določeno obrestno mero (izvršilna obrestna mera).

Kupec obrestne opcije ima pravico izkoristiti opcijo v primeru zanj neugodnega gibanja obrestnih mer in je za to pravico dolžan banki plačati premijo.

Prednosti:

 • Uživate popolno zaščito pred neugodno spremembo obrestnih mer.
 • Podjetje samo določi izvršilno obrestno mero.
 • Podjetje pridobiva v primeru ugodne spremembe obrestnih mer.

Slabosti:

 • Plačilo premije.

Obrestna kapica

Obrestna kapica je instrument s katerim se kupec opcije ščiti pred naraščanjem obrestne mere nad neko ob sklenitvi določeno obrestno mero (izvršila obrestna mera).

Sektor Zakladništva

Za vse dodatne informacije ali pojasnila so vam na voljo sodelavci v Sektorju Zakladništva.


Pokličite nas

01 471 50 94


Imate vprašanje?

Pošljite nam sporočilo

Dokumenti po uredbi PRIIP

Seznanite se z dokumenti s ključnimi informacijami za male vlagatelje glede izvedenih finančnih instrumentov SKB banke d.d. Ljubljana, s katerimi se trguje izven organiziranega trga (OTC). Dokumenti niso tržno gradivo. 

Če želite, vam bomo na vašo zahtevo brezplačno posredovali zahtevani dokument s ključnimi informacijami tudi v tiskani obliki.

Sektor Zakladništva

Želim, da me pokličete

 

vas morda zanima tudi