Naložbe

Ali lahko moja naložba v vzajemne sklade propade?

06. 01. 2021

Premoženje posameznega sklada je sestavljeno iz različnih finančnih instrumentov (delnice, obveznice, denar …) različnih izdajateljev (podjetij, držav …). Ustrezna razpršenost naložb zagotavlja vlagateljem veliko varnost naložb, saj je vpliv ene nedonosne naložbe na premoženje sklada praviloma zelo majhen.

Ali lahko moja naložba v vzajemne sklade propade?

Poslovanje posamezne družbe za upravljanje nadzorujejo pristojni regulatorji (v RS je to Agencija za trg vrednostnih papirjev), banke skrbnice krovnega sklada in neodvisni revizorji, kar vlagateljem zagotavlja visoko raven varnosti. Poleg tega je premoženje sklada ločeno od premoženja družbe za upravljanje

V vzajemnem skladu posamezne naložbe, panoge ter makro in mikroekonomske podatke na dnevni ravni namesto nas spremljajo visoko usposobljeni strokovnjaki, ki namesto vas sprejemajo tudi odločitve, kdaj posamezno naložbo kupiti/prodati.

Pomembno je, da investiranja v posamezne delnice ne enačimo z investiranjem v vzajemne sklade.

Če investiramo v posamezno delnico, moramo spremljati poslovanje podjetja, vse novice in dogodke v zvezi s tem, ter v določenih trenutkih sprejeti odločitev, ali naložbo prodati ali ne. Za vse to potrebujemo veliko časa in znanja. Poleg tega je tveganje v tem primeru bistveno višje, ker je naše premoženje v celoti odvisno od poslovanja enega podjetja. Z investiranjem samo v eno delnico lahko izgubimo tudi celoten vložek.


Nazaj