O SKB banki

 

Odprto bančništvo

Direktiva o plačilnih storitvah – PSD2

V banki SKB zagotavljamo ponudnikom storitev (angl. Third party provider – TPP) dostop do plačilnih računov, prek tehničnega vmesnika za dostop do informacij o plačilnih računih. Ponudnikom storitev nudimo programske vmesnike (API) za:

  • Storitev odreditve plačil (PISP)
  • Storitev zagotavljanja informacij o računih (AISP)
  • Izdaja kartičnih plačilnih instrumentov (PIISP)

Za zainteresirane ponudnike storitev je tehnična dokumentacija, možnost testiranja delovanja API klicev in uporabe testnega okolja (sandbox) na voljo na https://openbanking.bankart.si/skb/.

Za testiranje morajo ponudniki storitev na strani odpreti brezplačen uporabniški račun.

Tehnična vprašanja posredujte prek obrazca https://openbanking.bankart.si/skb/contact.

Nedosegljivost API-jev

Ob morebitni nedosegljivosti ali zmanjšani zmogljivosti API-jev omogočamo nadomestni mehanizem z varno uporabo zajema podatkov z zaslona (angl. screen scraping).

Ponudnik storitev se identificira prek obrazca in eIDAS digitalnega potrdila.

 

SKB banka bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka. Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji. Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov.