O SKB banki

 

Odprto bančništvo

Direktiva o plačilnih storitvah – PSD2

V banki SKB zagotavljamo ponudnikom storitev (angl. Third party provider – TPP) dostop do plačilnih računov, prek tehničnega vmesnika za dostop do informacij o plačilnih računih. Ponudnikom storitev nudimo programske vmesnike (API) za:

  • Storitev odreditve plačil (PISP)
  • Storitev zagotavljanja informacij o računih (AISP)
  • Izdaja kartičnih plačilnih instrumentov (PIISP)

Za zainteresirane ponudnike storitev je tehnična dokumentacija, možnost testiranja delovanja API klicev in uporabe testnega okolja (sandbox) na voljo na https://openbanking.bankart.si/skb/.

Za testiranje morajo ponudniki storitev na strani odpreti brezplačen uporabniški račun.

Tehnična vprašanja posredujte prek obrazca https://openbanking.bankart.si/skb/contact.

Nedosegljivost API-jev

Ob morebitni nedosegljivosti ali zmanjšani zmogljivosti API-jev omogočamo nadomestni mehanizem z varno uporabo zajema podatkov z zaslona (angl. screen scraping).

Ponudnik storitev se identificira prek obrazca in eIDAS digitalnega potrdila.