Naložbe

Obdobje varčevanja in pričakovani donosi

06. 01. 2021

Varčevanje v skladih je dolgoročno in izpostavljeno določeni stopnji tveganja ter nihanju tečajev na globalnih kapitalskih trgih. Vsak vlagatelj mora poznati svoj odnos do tveganja ter na podlagi te informacije in v povezavi s predvidenim trajanjem in ciljem naložbe primerno razpršiti sredstva naložbe v sklade.

Obdobje varčevanja in pričakovani donosi

Če bi sredstva naložb v sklade potrebovali že v enem letu, so za izbiro naložb primerni skladi, ki so nihanjem na kapitalskih trgih najmanj izpostavljeni.

Pri petletnem varčevalnem obdobju si že lahko privoščite razpršitev sredstev v srednje tvegane sklade, ki obetajo zmerno rast vrednosti premoženja.

Obdobje varčevanja od pet do deset let omogoča razpršitev sredstev tudi v bolj tvegane naložbe. V zameno za prevzeto tveganje bi zaradi dolgega časovnega horizonta lahko dosegli večji donos.

Dolgo obdobje varčevanja (deset let in več) lahko prinaša nadpovprečne donose, tako da lahko svoje premoženje usmerite tudi v najbolj tvegane naložbe, kar sicer pomeni večje nihanje vrednosti premoženja v času varčevanja. Pri investiranju pa poskrbite za primerno geografsko in panožno razpršitev.

 


Nazaj