Zavarovanje poslovnih kartic plus

Vas skrbi, kaj bi se zgodilo, če bi izgubili SKB poslovno kartico ali bi vam jo ukradli? Kaj pa, če poleg poslovne kartice izgubite tudi ključe, osebne dokumente, denarnico, mobilni telefon ali otablico? Če sklenete Zavarovanje poslovnih kartic plus, lahko mirno spite, saj imate zavarovane vse SKB poslovne kartice  in osebne stvari.

Zavarovanje poslovnih kartic plus je namenjeno podjetjem in podjetnikom, imetnikom transakcijskega računa v SKB in uporabnikom njihovih poslovnih kartic.

 • letna zavarovalna premija za posameznega uporabnika poslovne kartice znaša 12 EUR;
 • zavarovalna premija se plačuje letno z direktno obremenitvijo transakcijskega računa;
 • zavarovanje sklene podjetje oz. podjetnik (zavarovalec) za vsakega uporabnika SKB poslovne kartice (zavarovanca) posebej.


Prednosti zavarovanja poslovnih kartic plus

 • vključuje zavarovanje v primeru zlorabe izgubljenih ali ukradenih SKB poslovnih kartic in zavarovanje v primeru kraje gotovine;
 • zavarovani so tudi osebni predmeti (ključi, osebni dokumenti, ročna torbica, denarnica, mobilni telefon (vključno s povrnitvijo stroškov telefonskih klicev) in tablica;
 • vključuje kritje za dodatne stroške (preklic izgubljene / ukradene kartice, izdajo nove kartice in izdajo identifikacijske kartice oz. digitalnega potrdila s pametno kartico za uporabo spletne banke);
 • nizka cena glede na obseg zavarovanja;
 • zavarovanje velja v Sloveniji in tujini.

Zavarovalna kritja

Z zavarovanjem poslovnih kartic plus je zavarovanec upravičen do povračila škode, če pride do zlorabe izgubljenih ali ukradenih poslovnih kartic ter kraje gotovine. Zavarovanje vključuje škodo, nastalo od trenutka kraje ali izgube kartice do trenutka prijave izgube ali kraje kartice banki
 

Vsebina kritja

Višina kritja

Zavarovanje zlorabe izgubljene ali ukradene poslovne kartice V primeru plačila, do 50 EUR po posamezni kartici v posameznem zavarovalnem primeru ter do 3.000 EUR po vseh karticah na zavarovalno leto.
V primeru dviga gotovine, do 50 EUR po posamezni kartici v posameznem zavarovalnem primeru ter do 250 EUR po vseh karticah na zavarovalno leto.

Zavarovanje poslovnih kartic plus velja, če je bila zavarovalcu ukradena gotovina, ki jo je dvignil z računa zavarovalca na bankomatu ali v poslovalnici banke, če je do take kraje ali ropa prišlo v eni uri po opravljenem dvigu.
  

Vsebina kritja

Višina kritja

zavarovanje predhodno dvignjene gotovine 125 EUR

Vključuje zavarovalno kritje za dejanske stroške, povezane:

 • s prijavo izgube / kraje kartice z namenom njenega preklica (kriti so stroški preklica kartice),
 • z izdajo nove kartice zaradi izgubljene / ukradene kartice,
 • z izdajo identifikacijske kartice oz. digitalnega potrdila s pametno kartico za uporabo spletne banke  v primeru izgube ali kraje.

Vsebina kritja

Višina kritja
(po dogodku, do 3x letno)

stroški prijave izgube / kraje kartice in izdaje nove kartice

13 EUR

stroški identifikacijske kartice za uporabo SKB NET spletne banke

40 EUR

 

Poleg zavarovanja kartic SKB zavarovanje kartic plus vključuje tudi zavarovanje nekaterih osebnih predmetov, ki jih po navadi nosimo skupaj s karticami. Zavarovanje velja za:

 • ključe,
 • osebne dokumente,
 • ročno torbico,
 • denarnico,
 • mobilni telefon in tablica.

Območje kritja velja na ozemlju celotne Evrope (geografsko).

Vsebina kritja

Višina kritja

(po dogodku in na leto)

zavarovanje stroškov ponovne izdelave dokumentov do 100 EUR  
zavarovanje stroškov ponovne izdelave ključev do 300 EUR
zavarovanje stroškov ročne torbice/torbe, denarnice do 100 EUR 
zavarovanje stroška nakupa mobilnega telefona ali tablice do 200 EUR
zavarovanje mobilnega telefona (povrnitev stroškov telefonskih klicev) do 150 EUR 

Zavarovalna kritja navedenih osebnih predmetov lahko uveljavljate samo, če je bila hkrati s krajo osebnih predmetov ukradena tudi kartica SKB.