Lizing

Lizing prilagodimo vašim željam, potrebam in finančnim zmožnostim.

Investicije

V osnovna sredstva ali razvoj

odvisno od potreb in zmožnosti

Enostavnost

Preprost in hiter postopek odobritve

kjer sami izberete dobavitelja predmeta lizinga

Prilagodljivost

Plačevanja glede na dejanske potrebe

tudi v času trajanja pogodbenega razmerja

Davčne olajšave

Možnost uveljavljanja davčnih ugodnosti

pri DDV-ju in davku od dohodkov pravnih oseb

ZNAČILNOSTI LIZINGA

Lizing je namenjen domačim pravnim osebam, imetnikom zasebnih dejavnosti, civilnopravnim osebam in proračunskim uporabnikom, ki imajo dolgoročne investicijske načrte in iščejo alternativne možnosti financiranja.

FINANČNI LIZING

Pogoji za pridobitev bolj preprosti in manj zahtevni kot pri kreditu; mesečni obroki, doba financiranja in začetne obveznosti se lahko prilagajajo finančnim zmožnostim podjetja. Ob podpisu pogodbe postane podjetje ekonomski lastnik predmeta lizinga in pridobi pravico uporabe; po izpolnitvi obveznosti pa na podlagi izjave o poplačilu vseh terjatev postane tudi pravni lastnik predmeta lizinga.

POSLOVNI NAJEM

S poslovnim najemom (operativni lizing) podjetje pridobi pravico do uporabe, ne pa tudi pravice do lastništva nad predmetom lizinga. Omogoča zunajbilančno financiranje in uporabo predmeta lizinga za dogovorjeno obdobje. Višine najemnine je odvisna od določitve preostanka vrednosti predmeta lizinga, ki se giblje v okviru tržnih cen, amortizacijske dobe in dobe uporabnosti predmeta najema.

»PRODAJ IN VZEMI V NAJEM«

To je posebna oblika lizinga, pri kateri je podjetje lastnik predmeta, ki ga proda banki. Banka ga nato podjetju odda nazaj v najem oziroma v ekonomsko lastništvo po načelu finančnega lizinga. S tem podjetje pridobi dodatna sredstva za povečanje obsega poslovanja, nove investicije ali refinanciranje drugih virov financiranja z neugodno ceno ali ročnostjo.

IZKAZOVANJE INVESTICIJ

Možnost bilančnega ali zunajbilančnega izkazovanja investicij v osnovna sredstva (način prikazovanja naložbe je odvisen od tega, ali se podjetje odloči za finančni ali operativni lizing).

PRILAGODLJIVO PLAČEVANJE

Možnost prilagajanja plačevanja lizinga glede na dejanske potrebe in želje podjetja tudi v času trajanja pogodbenega razmerja (odlog plačila, predčasno poplačilo …).

Sisbiz

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki imajo pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu SISBIZ. Informacije o sistemu SISBIZ in pravicah poslovnih subjektov najdete v dokumentu Sisbiz in uveljavljanje pravic poslovnih subjektov in na spletni strani SISBIZ.

Naročite se na sestanek s svetovalcem

Skrbnik vas bo pričakal v poslovalnici na dogovorjen dan in ob dogovorjeni uri.
Z njegovo pomočjo boste vse uredili hitro in preprosto.

Naročite se na posvet ali Pošljite povpraševanje

Pogosta vprašanja

Razlika med kreditom  in lizingom je v tem, da pri nakupu vozila s kreditom takoj pridobite lastništvo, pri lizingu pa je lastnik avta do odplačila lizinga lizingodajalec.

Lizingodajalec vam bo odobril lizing v znesku in z mesečnim obrokom, ustreznim prilivom na vaš osebni račun. Najnižji mesečni obrok je 100 EUR.

Značilnosti lizinga:

 • odplačilna doba lizinga za osebno vozilo je do 7 let,
 • možnost nakupa rabljenega ali novega vozila,
 • po navadi je polog 20 % ali več vrednosti vozila,
 • možnost izbire med fiksno ali spremenljivo obrestno mero,
 • stroški odobritve so primerljivi s stroški najema kredita.

Stranka mora pri najemu lizinga za odobritev izkazati določene redne prihodke (plača, pokojnina ali drugi prilivi), za tuje državljane velja, da morajo imeti tudi poroka. Zavarovanje lizinga je že sam predmet lizinga, torej vozilo, ki do plačila zadnjega obroka ostane v lasti lizingodajalca. Dodatno zavarovanje lizinga navadno ni potrebno, vozilo pa mora biti zavarovano.

Poslovne finance

Partnerji so pomembni, tudi finančni

Denar dela denar, se glasi ameriški pregovor. Drži, iz nič je težko nekaj ustvariti, sodobno poslovanje zahteva takšne in drugačne naložbe. Podjetniki in podjetja, ki nimajo dovolj prihrankov oziroma lastnih virov za naložbe te poiščejo v obliki posojil, navadno pri bankah. A banke si niso enake, sploh v odnosu do podjetništva. Razlika med njimi je navadno v obravnavi stranke, razumevanju in prilagodljivosti, pri tem pa je ključen individualen pristop.

Osebne finance

Menite, da je menjava banke zapletena?

12 minut branja

Brez skrbi, vse uredimo mi. Vi le izpolnite spletni obrazec in se nato oglasite v izbrani poslovalnici pri osebnem bančniku.

Varčevanje in investicije

Prihodnost bo lepša, če zanjo poskrbite že danes.

Z mesečnim varčevanjem v skladih  boste lahko svoje prihranke plemenitili za uživanje sadov v prihodnosti.  

Za vas smo pripravili možnost varčevanja v krovnih skladih Amundi Funds, Amundi Index Solutions in Moorea Fund, ki je novost na slovenskem trgu. Krovni sklad Moorea Fund poleg enkratnih vplačil v izbrani podsklad omogoča tudi redno mesečno vplačevanje v izbrani podsklad v okviru varčevalnega načrta.

 

Poslovne finance

Ko je za likvidnost podjetja dobro poskrbljeno

Življenjsko pomembna stvar nekega podjetja je njegov finančni tok. Majhna podjetja morajo res dobro izkoristiti vsak evro, ki ga obrnejo. Najslabša možnost je, da finance obležijo, po možnosti na računu s slabšimi obrestmi.

Dobro je vedeti,
komu zaupate finance

SKB banka

 • Se v slovenskem bančnem prostoru odlikuje kot varna, trdna in zanesljiva banka.
 • Je del skupine OTP, ene največjih in najstabilnejših bank na področju srednje in vzhodne Evrope.
 • Zaupa nam več kot 200.000 strank.

Digitalno bančništvo

S pomočjo mobilne in spletne banke lahko uredite kar 53 različnih opravkov brez obiska banke.:

 • Oddaja vloge za odobritev prekoračitve - izredni limit.
 • Oddaja vloge za naročilo potrošniškega kredita.
 • Oddaja vloge za pridobitev Visa kreditne kartice.
 • Plačilo in prejem računov in e-računov.
 • Pregled stanja in porabe.

Preberite več

+ 48

Drugihdigitalnih storitev