Specialisti z asistenco

Hiter dostop do diagnoze in zdravljenja.

Dosegljivost

Hiter dostop do specialistov

Specialistični pregledi, diagnostične preiskave, psihološke pomoči, izbrane operacije in fizioterapije.

Novost

Video posvet z zdravnikom na daljavo

Rešitev zdravstvenih težav hitreje in brez obiska zdravniške ambulante.

Ugodnost

Izognite se dolgim čakalnim vrstam

Na specialističnem pregledu v samoplačniški ambulanti na vrsti že v 10-ih dneh**.

Značilnosti zavarovanja specialisti z asistenco

Ne prepustite svojega zdravja ali zdravja vaših otrok naključju. Izberite zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco, ki omogoča enostaven dostop do zdravstvenega posveta na daljavo z zdravnikom splošne oz. družinske medicine.

Pridobite drugo zdravniško mnenje

Izdela ga skupina mednarodno priznanih strokovnjakov (Advance Medical), ki skrbijo za 35 milijonov strank v 125 državah sveta. Drugo mnenje priznanih zdravnikov iz tujine velja tudi za družinske člane (za zakonca oz. zunajzakonskega partnerja, otroke do dopolnjenega 27. leta in starše). Izdelano in prevedeno drugo mnenje vključuje mnenje o težavi, priporočila mednarodno priznanih strokovnjakov ter informacije o možnostih nadaljnjega zdravljenja v Sloveniji in tujini.

Halo Doktor

Zagotavlja hiter in enostaven posvet na daljavo(video, telefon):

- z zdravnikom splošne medicine o kateri koli zdravstveni težavi takoj prek video klica (običajno v 15-ih minutah) ali na izbrani prosti termin;

- vsak dan v tednu od 6. do 22. ure, tudi med prazniki ter neomejeno število klicev;

- zdravnik izdela izvid, lahko tudi Halo Doktor napotnico za specialistični pregled iz zavarovanja Specialisti z asistenco.

Storitve Asistence zdravje

Vključuje:

- informiranje o zavarovanju, izvajalcih zdravstvenih storitev, pogojih in načinu uveljavljanja pravic iz zavarovanja ter o uveljavljanju pravic v sistemu mreže javne zdravstvene službe v Sloveniji;

- izdajo predhodne odobritve in organiziranje zdravstvenih storitev iz zavarovanja, strokovni posvet v zvezi z zdravstvenim stanjem ter izdelavo načrta zdravljenja in drugega mnenja.

Specialistične obravnave in zahtevne diagnostične preiskave

Vključuje:

- specialistične obravnave za hitro pridobitev diagnoze (specialistični pregledi, enostavne diagnostične preiskave in enostavni ambulantni posegi), ter zahtevnejše diagnostične preiskave (npr. CT, MR, kolonoskopija, gastroskopija).

Zdravila na beli recept

Predpisana ob izvedbi specialistične obravnave ali zahtevne diagnostične preiskave ali posega.

Rehabilitacija

Načrt zdravljenja - v primeru poškodbe zaradi nezgode, pri kateri je bila potrebna hospitalizacija. Fizioterapija kot nadaljevanje specialistične obravnave ali zahtevne diagnostične preiskave ali posega. Psihološka pomoč - storitve ambulantne psihoterapije ali klinične psihologije ob resnem zdravstvenem stanju, trajni izgubi delovne zmožnosti opravljanja poklica, poporodni depresiji ali izgubi ožjega družinskega člana.

Operativni poseg

Diagnostični ali terapevtski poseg, potreben za diagnosticiranje ali zdravljenje postavljene diagnoze iz specialistične obravnave ali zahtevne diagnostične preiskave.

Ali veste, da je v javnem zdravstvenem sistemu
čakalna doba za:

 • pregled pri kardiologu povprečno 162 dni
 • artroskopija kolena povprečno 287 dni
 • magnetno resonanco srca povprečno 315 dni
 • operacijo krčnih žil kar do 730 dni
Pogosto je pravočasno določena diagnoza ključna
za potek in uspešnost zdravljenja bolezni!

Z zavarovanjem Specialisti z asistenco zavarovalnice Generali hitro ukrepate, poskrbite
za svoje zdravje in prihranite. Zavarovanje vam olajša pot do diagnoze in zdravljenja.


Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Nacionalno spremljanje čakalnih dob. Poročilo na dan 1. 2. 2021.
** Velja pri samoplačniških zdravstvenih storitvah pri specialistih, ki so pogodbeni izvajalci zavarovalnice. Ta rok je v posameznih primerih lahko tudi daljši, če obstajajo za to razlogi na strani pogodbenega izvajalca.

Paketi glede na starost zavarovanca
ob sklenitvi zavarovanja

 

VZROK ZA KRITJE

BOLEZNI IN NEZGODE
starost ob sklenitvi 1-65 let****
NEZGODE
starost ob sklenitvi 1-30 let

PAKET/
KRITJA

OPTIMALNI**

STANDARDNI

OSNOVNI+

OSNOVNI

NEZGODNI***

ASISTENCA ZDRAVJE

  

✓ 

HALO DOKTOR

ZDRAVSTVENE STORITVE

 

Specialistična obravnava/
Zahtevna diagnostična preiskava

2.000 EUR

2.000 EUR

2.000 EUR

2.000 EUR

2.000 EUR

Drugo zdravniško mnenje*

   

 

Preventivni pregledi in preiskave**

x    

x   

 x

Zdravila na beli recept

200 EUR

200 EUR

200 EUR

x

200 EUR

Rehabilitacija:

- Načrt zdravljenja

- Fizioterapija

- Psihološka pomoč

800 EUR

700 EUR

400 EUR

700 EUR

 

400 EUR

700 EUR

 

x

 

800 EUR 

700 EUR

Operacije – Širši paket

8.000 EUR

8.000 EUR

x

x

8.000 EUR

 


* Kritje za zavarovanca in za ožje družinske člane (partner, otroci do 24. leta, starši).
** Paket OPTIMALNI oziroma kritje Preventivni pregledi in preiskave lahko izberejo osebe, ki so dopolnile 15 let.
*** Ob poteku zavarovalnega leta, ki izteče v koledarskem letu, v katerem dopolnite 36. leto starosti, se paket NEZGODNI preoblikuje v zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco, ki velja v primeru bolezni in nezgode.
**** Ob izteku zavarovalnega leta, ki izteče v koledarskem letu, v katerem dopolnite 66 let, se vaš izbrani paket preoblikuje v enega izmed paketov SENIOR, ki najbolj ustreza vašemu trenutno izbranemu paketu, če se ne odločite drugače.

 

PAKET/
KRITJA

BOLEZNI

IN NEZGODE

 

NEZGODE

 

 SENIOR OPTIMALNI

SENIOR +

SENIOR

SENIOR NEZGODA +

SENIOR NEZGODA

ASISTENCA ZDRAVJE

 

✓  

✓ 

✓ 

✓ 

HALO DOKTOR

    

 

    

 

    

ZDRAVSTVENE STORITVE

 

   

    

    

    

Specialistična obravnava/
Zahtevna diagnostična preiskava

    

1.000 EUR/leto

    

1.000 EUR/leto

    

1.000 EUR/leto

    

1.000 EUR/leto

    

1.000 EUR/leto

Drugo mnenje*

 

  

 

 

 

Zdravila na beli recept

    

200 EUR/leto

    

200 EUR/leto

-        

-        

-        

Rehabilitacija

- Načrt zdravljenja

- Fizioterapija

- Psihološka pomoč

 

    

400 EUR/leto 

700 EUR/leto

-        

-        

 

    

400 EUR/leto 

700 EUR/leto

 

    

400 EUR/leto 

700 EUR/leto

Operacije

   Ožji

4.000 EUR

-        

-        

   Širši

8.000 EUR

-        

 


* Kritje za zavarovanca in za ožje družinske člane (partner, otroci do 27. leta, starši).

Naročite se na sestanek z osebnim bančnikom

Osebni bančnik vas bo pričakal v poslovalnici na dogovorjen dan in ob dogovorjeni uri.
Z njegovo pomočjo boste vse uredili hitro in preprosto.

Naročite se na posvet  ali  Vprašajte nas

Tabela mesečnih
zavarovalnih premij v EUR

 

STAROST OSNOVNI OSNOVNI + STANDARDNI OPTIMALNI
od 1 do 15 let 7,04 9,82 13,40 x
od 16 do 25 let 8,22 11,34 15,82 21,77
od 26 do 35 let 8,68 12,02 15,83 21,92
od 36 do 45 let 9,88 14,64 20,52 27,65
od 46 do 55 let 11,86 19,52 27,68 36,82
od 56 do 65 let 13,49 24,71 32,26 43,26

 

STAROST NEZGODNI
od 1 do 30 let 7,01

 


STAROSTNA SKUPINA
BOLEZNI IN NEZGODE NEZGODE
SENIOR OPTIMALNI SENIOR + SENIOR SENIOR NEZGODE + SENIOR NEZGODE
66 - 75 27,72 17,11 12,85 6,48 4,97
76 - 85 31,23 19,80 14,69 7,54 5,74
nad 86 37,24 24,66 18,01 9,05 6,97

Pogosta vprašanja

Zavarovanje se sklene za 1 leto.

Zavarovanje se ob poteku dogovorjene dobe trajanja avtomatično podaljša za enako časovno obdobje, za katero je bilo sklenjeno, razen če zavarovalec takšnega dogovora ne prekliče. V primeru preklica pogodba preneha z iztekom tekočega zavarovalnega leta.

Pred potekom zavarovalnega leta, v katerem oseba dopolni 66 let, prejme ponudbo za preoblikovanje v zavarovanje oz. sklenitev novega zavarovanja, ki je prilagojeno starostni skupini oseb po 66. letu starosti.

Zavarovanje traja največ do konca zavarovalnega leta, v katerem zavarovanec dopolni starost 100 let, če ni z zavarovalno pogodbo določeno drugače.

Pogodba predčasno preneha s smrtjo zavarovanca, z njeno odpovedjo ali razdrtjem.

Ob prvi sklenitvi zavarovanja velja čakalna doba 3 mesecev za novonastalo bolezen ali stanje, razen za poškodbe, ki so posledica nezgode, nastale po začetku zavarovanja. Če zavarovalec obnovi pogodbo v roku enega meseca po preteku pogodbe, zavarovanje nima čakalne dobe.

Za vsa obstoječa zdravstvena stanja ob sklenitvi velja 24-mesečna čakalna doba. Obveznosti iz zavarovalne pogodbe za obstoječa stanja bo zavarovalnica prevzela po poteku čakalne dobe, če se v tem obdobju zavarovanec ni zdravil za ta zdravstvena stanja. Če se je v obdobju čakalne dobe zavarovanec zdravil, se bo čakalna doba za obstoječa zdravstvena stanja štela od zaključka zdravljenja.

Kritji Halo Doktor in Drugo mnenje nimata čakalne dobe ter veljata tudi za obstoječa zdravstvena stanja in kronične bolezni.

Ob sklenitvi zavarovanja je čakalna doba tri mesece, razen v primeru zdravljenja posledic nezgode. Začetek veljavnosti dodatnega kritja Halo Doktor je naslednji dan po podpisu ponudbe. Halo Doktor in Drugo zdravniško mnenje nimata čakalne dobe.

Zavarovanje lahko sklenejo osebe od 1. do 85. leta starosti.

Poslovne finance, Osebne finance

Sodne dražbe nepremičnin in zemljišč

06. 06. 2024

SKB banka je kot upnica udeležena pri prodaji nepremičnin in zemljišč, ki se v sodnih postopkih prodajajo na javnih dražbah. Hkrati se lahko dogovorimo tudi za ugodno financiranje nakupa.

Poslovne finance, Varnostne novice, Osebne finance, Digitalno bančništvo

Bodite pazljivi pri nameščanju programske opreme

03. 06. 2024

Banke in hranilnice v zadnjem času zopet opažamo porast števila napadov na mobilne telefone z namenom zlorab mobilnih bančnih aplikacij. Vsem ugotovljenim primerom oškodovanja je skupno to, da je bila na mobilne telefone oškodovancev nameščena programska oprema za oddaljen dostop in upravljanje nadzora nad telefoni oškodovancev.

Nagrade, Osebne finance, Naložbe

Krovni skladi Amundi Funds prejeli priznanje Naj vzajemni sklad 2023

10. 05. 2024

Podskladi v okviru krovnih skladov Amundi Funds, ki jih svojim strankam ponujamo v SKB banki, so prejeli kar štiri priznanja revije Moje finance za kakovost upravljanja.

Dobro je vedeti,
komu zaupate finance

SKB banka

 • Se v slovenskem bančnem prostoru odlikuje kot varna, trdna in zanesljiva banka.
 • Je del skupine OTP, ene največjih in najstabilnejših bank na področju srednje in vzhodne Evrope.
 • Zaupa nam več kot 200.000 strank.

Kaj o nas pravijo naše stranke?

Tajda, Radovljica
Tajda, Radovljica

Z banko SKB sem bila vedno zadovoljna. Dobila sem vedno ažurne odgovore in rešitve. Všeč mi je mobilna banka in pa sms obvestilo. Zaenkrat še nisem imela nobenih težav.

Tajda, Radovljica
Tina J.
Tina J.

SKB banka je banka, ki gre v korak s časom. Uporabnikom omogoča spletno in mobilno bančništvo, kar nam olajša poslovanje, urejanje osebnega računa in enostavno, hitro plačevanje položnic. Zaposleni na bančnih enotah so prijazni, ustrežljivi in pripravljeni rešiti vsako zagato.

Tina J., Tržič

Flik takojšnja brezplačna nakazila

S Flikom plačujte kadarkoli, kjerkoli:

 • Enostavno - potrebujete le mobilno številko
  ali e-naslov prejemnika.
 • Hitro - denar bo na računu v nekaj sekundah.
  Tudi izven delovnega časa banke.
 • Varno - enako varno kot plačevanje prek
  mobilne ali spletne banke.

Preberite več