Depozit

Varna in zanesljiva naložba.

Obrestna mera

Fiksna in spremenljiva

Zagotovljen donos.

Doba varčevanja

Do treh let s fiksno obrestno mero

Nad 12 mesecev do 2 let tudi s spremenljivo obrestno mero.

Digitalno bančništvo

Sklenitev prek spleta

Prek SKB NET spletne banke ali MOJ@SKB mobilne banke.

ZNAČILNOSTI DEPOZITA

Depozit omogoča varno plemenitenje prihrankov v evrih ali drugih valutah v izbranem obdobju vezave .

Informativni izračun

Informativni izračun upošteva obrestne mere, ki veljajo v redni ponudbi.

Znesek depozita
EUR
Doba vezave

Primerjalnik varčevanj

Dodajte varčevanja, ki jih želite primerjati med seboj. Primerjalnik omogoča hiter pregled nad ključnimi lastnostmi.

Depozit

Depozit

Dodaj
Dodaj

Pogosta vprašanja

Kako se obračuna nadomestilo za vodenje sredstev na osebnih in varčevalnih računih ter depozitih v EUR?

Nadomestilo se obračunava za koledarski mesec na način, da se ob koncu vsakega meseca opravi seštevek dnevnih stanj pri vsakem posameznem produktu, računu, depozitu oz. varčevalnem računu v tem mesecu. Tako dobljeni znesek se deli s številom dni v mesecu - če dobljeni znesek presega 100.000 EUR, se za presežni znesek zaračuna nadomestilo v višini 0,48 % letno. Obračun se opravi v tekočem mesecu (npr. julij) za pretekli mesec (npr. junij).

Ali lahko sklenem vezavo depozita, če nisem vaša stranka?

Vezavo depozita lahko sklenete v kateri koli poslovalnici SKB, obenem pa morate v SKB odpreti tudi osebni račun, na katerega se bodo ob zapadlosti depozita sprostila vezana sredstva. 

Ali lahko vezavo depozita prekinem predčasno?

V času vezave depozita ni možno odstopiti od pogodbe, razen v dokazanih primerih višje sile:

 • nepričakovana bolezen ali poškodba deponenta oz. ožjega družinskega člana,
 • smrt ožjega družinskega člana,
 • naravna nesreča.

Kako so obdavčene obresti?

Davčni zavezanci, rezidenti Republike Slovenije, so dolžni v skladu z zakonom o dohodnini najpozneje do 28. 2. tekočega leta za preteklo koledarsko leto vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU. Napoved vloži zavezanec pri davčnem uradu, kjer ima stalno prebivališče, oziroma v elektronski obliki prek sistema eDavki. Napovedi za odmero dohodnine od obresti ni treba vložiti zavezancem, katerih skupni znesek ne presega z zakonom določenega zneska. Neobdavčeni del trenutno znaša 1.000 EUR.

Na podlagi napovedi davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od obresti. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe. Od 1. 1. 2013 dalje je stopnja davka 25 %. Ta davek je dokončen. Dohodnina se ne plača od obresti na pozitivno stanje na transakcijskem oziroma osebnem računu.

84. člen Zakona o dohodnini omogoča, da davčni zavezanec obresti, dosežene iz naslova dolgoročno vezanih depozitov in varčevanj pri bankah in hranilnicah, všteje v davčno osnovo v znesku, ki pripada posameznemu letu obračuna dohodnine. To pomeni, da se obdavčitev obresti razdeli na toliko let, kolikor traja doba vezave depozita oziroma varčevanja.

Kako se obrestujejo vezana sredstva?

Vezan depozit s fiksno obrestno mero

Banka obrestuje sredstva po fiksni obrestni meri, ki se določi na dan sklenitve pogodbe in se ne spreminja med dobo vezave, ki je opredeljena s pogodbo.

Vezan depozit s spremenljivo obrestno mero

Banka sredstva obrestuje po spremenljivi obrestni meri. Obrestna mera je sestavljena iz referenčne obrestne mere (3-mesečni Euribor) in fiksnega obrestnega pribitka.

Referenčna obrestna mera se izračunava dnevno. Določi se na dan sklenitve pogodbe in se spreminja vsake tri mesece, šteto od dneva sklenitve pogodbe dalje. Ob vsakem izteku trimesečnega obdobja se upošteva nova, na dan spremembe veljavna vrednost referenčne obrestne mere. Obrestni pribitek je fiksen celotno dobo vezave depozita.

Banka obračuna obresti dnevno in na proporcionalen način, pripiše oziroma izplača pa jih v skladu s pogodbenimi določili. Za obračun obresti upošteva dejansko število dni v mesecu in 365/366 dni v letu. Pri štetju dni se upošteva prvi, ne pa tudi zadnji dan poslovnega dogodka.

  

Banka obračuna obresti po formuli, kjer pomeni:

o = obresti
Go = začetna glavnica
p = obrestna mera
d = dejansko število dni v letu, za katere računamo obresti

 

Ali so sredstva vezanega depozita varna?

Vloge v banki so zaščitene s sistemom za jamstvo vlog v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge.  Več o jamstvu za vloge v bankah si lahko preberete na spletni strani Banke Slovenije.

Prikaži vse

Naročite se na sestanek z osebnim bančnikom

Osebni bančnik vas bo pričakal v poslovalnici na dogovorjen dan in ob dogovorjeni uri.
Z njegovo pomočjo boste vse uredili hitro in preprosto.

Naročite se na posvet  ali  Vprašajte nas

Varčevanje

Počnite, kar vas najbolj veseli. Medtem bo denar delal namesto vas.

Dajte del svojih sredstev na stran in nam pustite, da ga oplemenitimo. Sami določite koliko časa in na kakšen način boste investirali in varčevali.

Varčevanje

Je pametneje denar hraniti na banki ali v nogavici?

Naložite svoje prihranke v banko, a ne imejte jih le na računu – to je skoraj isto, kot bi imeli denar doma. Le varneje. Raje si omislite kakšnega od načinov varčevanja, kot je npr. klasični depozit.

Varčevanje

Pri vlaganju se ni najbolj pametno zanesti zgolj na intuicijo

Tudi če se vam dozdeva, da imate precej dober občutek – vseeno vam svetujemo, da se raje zanesete na naše strokovnjake, ki imajo ogromno znanja in izkušenj in ki se z naložbami ukvarjajo dnevno.

Varčevanje

Prihodnost bo lepša, če zanjo poskrbite že danes.

Z mesečnim varčevanjem v skladih  boste lahko svoje prihranke plemenitili za uživanje sadov v prihodnosti.  

Za vas smo pripravili možnost varčevanja v krovnih skladih Amundi Funds, Amundi Index Solutions in Moorea Fund, ki je novost na slovenskem trgu. Krovni sklad Moorea Fund poleg enkratnih vplačil v izbrani podsklad omogoča tudi redno mesečno vplačevanje v izbrani podsklad v okviru varčevalnega načrta.

 

Dobro je vedeti,
komu zaupate finance

SKB banka

 • Se v slovenskem bančnem prostoru odlikuje kot varna, trdna in zanesljiva banka.
 • Je del skupine OTP, ene največjih in najstabilnejših bank na področju srednje in vzhodne Evrope.
 • Zaupa nam več kot 200.000 strank.

Kaj o nas pravijo naše stranke?

Flik takojšnja brezplačna nakazila

S Flikom plačujte kadarkoli, kjerkoli:

 • Enostavno - potrebujete le mobilno številko
  ali e-naslov prejemnika.
 • Hitro - denar bo na računu v nekaj sekundah.
  Tudi izven delovnega časa banke.
 • Varno - enako varno kot plačevanje prek
  mobilne ali spletne banke.

Preberite več

Vas morda zanima tudi