Depozit

Varna in zanesljiva naložba.

Trajanje depozita

Kratkoročni in dolgoročni depoziti

s fiksno obrestno mero.

Doba varčevanja

Do treh let

s fiksno obrestno mero.

Digitalno bančništvo

Sklenitev prek spleta

V SKB NET spletni banki.

ZNAČILNOSTI DEPOZITA

Depozit omogoča varno plemenitenje prihrankov v evrih ali drugih valutah v izbranem obdobju vezave .

IZPLAČILO OBRESTI

Obresti depozita vam izplačamo ob njegovi zapadlosti, pri vezavi sredstev v višini 50.000 EUR ali več, pa vam lahko obresti depozita na osebni račun odprt pri SKB izplačujemo tudi mesečno.

RAZLIČNE VALUTE

Depozit lahko vežete v evrih (najnižji znesek vezave je 250 EUR), ameriških dolarjih (najnižji znesek vezave je 300 USD), švicarskih frankih (najnižji znesek vezave je 400 CHF) ali britanskih funtih (najnižji znesek vezave je 200 GBP).

MOŽNOST RAZMEJEVANJA OBRESTI

Skladno z zakonom o dohodnini so obresti za denarne depozite v višini nad 1.000 EUR obdavčene s 25 % davkom. Vsako leto do 31. 12. imate možnost razmejevanja obresti za vsa dolgoročna varčevanja, pri čemer se skupni znesek obresti porazdeli med posamezna varčevalna leta.

MOŽNOST SAMODEJNEGA OBNAVLJANJA

Omogočeno je samodejno obnavljanje vezave glavnice depozita (obresti se nakažejo na osebni račun odprt pri SKB) oz. samodejno obnavljanje glavnice depozita skupaj s pripisanimi obrestmi.

JAMSTVO ZA VEZANA SREDSTVA

Sredstva vezanih depozitov so zaščitena skladno z Zakonom o sistemu jamstva za vloge.

MOŽNOST LOMBARDNEGA KREDITA

Če vezana sredstva nujno potrebujete, vam lahko odobrimo lombardni kredit, ki je zavarovan s sklenjenim depozitom in se ob zapadlosti depozita z njim tudi poplača.

Informativni izračun

Informativni izračun upošteva obrestne mere, ki veljajo v redni ponudbi.

Znesek depozita
EUR
Doba vezave

Primerjalnik varčevanj

Dodajte varčevanja, ki jih želite primerjati med seboj. Primerjalnik omogoča hiter pregled nad ključnimi lastnostmi.

Depozit

Depozit

Dodaj
Dodaj

Pogosta vprašanja

Ali lahko sklenem vezavo depozita, če nisem vaša stranka?

Vezavo depozita lahko sklenete v kateri koli poslovalnici SKB, obenem pa morate v SKB odpreti tudi osebni račun, na katerega se bodo ob zapadlosti depozita sprostila vezana sredstva. 

Ali lahko vezavo depozita prekinem predčasno?

V času vezave depozita ni možno odstopiti od pogodbe, razen v dokazanih primerih višje sile:

 • nepričakovana bolezen ali poškodba deponenta oz. ožjega družinskega člana,
 • smrt ožjega družinskega člana,
 • naravna nesreča.

Kako so obdavčene obresti?

Davčni zavezanci, rezidenti Republike Slovenije, so dolžni v skladu z zakonom o dohodnini najpozneje do 28. 2. tekočega leta za preteklo koledarsko leto vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU. Napoved vloži zavezanec pri davčnem uradu, kjer ima stalno prebivališče, oziroma v elektronski obliki prek sistema eDavki. Napovedi za odmero dohodnine od obresti ni treba vložiti zavezancem, katerih skupni znesek ne presega z zakonom določenega zneska. Neobdavčeni del trenutno znaša 1.000 EUR.

Na podlagi napovedi davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od obresti. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe. Od 1. 1. 2013 dalje je stopnja davka 25 %. Ta davek je dokončen. Dohodnina se ne plača od obresti na pozitivno stanje na transakcijskem oziroma osebnem računu.

84. člen Zakona o dohodnini omogoča, da davčni zavezanec obresti, dosežene iz naslova dolgoročno vezanih depozitov in varčevanj pri bankah in hranilnicah, všteje v davčno osnovo v znesku, ki pripada posameznemu letu obračuna dohodnine. To pomeni, da se obdavčitev obresti razdeli na toliko let, kolikor traja doba vezave depozita oziroma varčevanja.

Kako se obrestujejo vezana sredstva?

Vezan depozit s fiksno obrestno mero

Banka obrestuje sredstva po fiksni obrestni meri, ki se določi na dan sklenitve pogodbe in se ne spreminja med dobo vezave, ki je opredeljena s pogodbo.

Vezan depozit s spremenljivo obrestno mero

Banka sredstva obrestuje po spremenljivi obrestni meri. Obrestna mera je sestavljena iz referenčne obrestne mere (3-mesečni Euribor) in fiksnega obrestnega pribitka.

Referenčna obrestna mera se izračunava dnevno. Določi se na dan sklenitve pogodbe in se spreminja vsake tri mesece, šteto od dneva sklenitve pogodbe dalje. Ob vsakem izteku trimesečnega obdobja se upošteva nova, na dan spremembe veljavna vrednost referenčne obrestne mere. Obrestni pribitek je fiksen celotno dobo vezave depozita.

Banka obračuna obresti dnevno in na proporcionalen način, pripiše oziroma izplača pa jih v skladu s pogodbenimi določili. Za obračun obresti upošteva dejansko število dni v mesecu in 365/366 dni v letu. Pri štetju dni se upošteva prvi, ne pa tudi zadnji dan poslovnega dogodka.

  

Banka obračuna obresti po formuli, kjer pomeni:

o = obresti
Go = začetna glavnica
p = obrestna mera
d = dejansko število dni v letu, za katere računamo obresti

 

Ali so sredstva vezanega depozita varna?

Vloge v banki so zaščitene s sistemom za jamstvo vlog v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge.  Več o jamstvu za vloge v bankah si lahko preberete na spletni strani Banke Slovenije.

Prikaži vse

Naročite se na sestanek z osebnim bančnikom

Osebni bančnik vas bo pričakal v poslovalnici na dogovorjen dan in ob dogovorjeni uri.
Z njegovo pomočjo boste vse uredili hitro in preprosto.

Naročite se na posvet  ali  Vprašajte nas

Naložbe

Varčevanje v vzajemnih skladih: naj trenutno stanje na trgu ne vzbudi dvomov

Edina stalnica v življenju so spremembe - čedalje višja inflacija, nestrpnosti med Rusijo in Ukrajino, zviševanje obrestnih mer s strani centralnih bank in še mnogi drugi dogodki, popolnoma razumljivo tudi tokrat vplivajo na globalne finančne trge. Poleg rdečih številk na borznih tečajnicah zaznavamo tudi pojav višje nihajnosti (hitro menjavanje rasti in padcev tečajev). Močnejših nihanj navzdol že daljše obdobje ni bilo, zato se v vlagateljih pojavljajo številni dvomi. Ker se kapitalski trgi od nekdaj gibljejo v različne smeri, pa pojav pravzaprav ni nič novega – le pozabili smo nanj.

Varčevanje

Naj denar dela za vas ali kako najbolje oplemenititi denar

Le redko boste srečali koga, ki si ne bi želel več denarja. Ker so trenutno obresti za varčevanje nizke, postaja investiranje v sklade vse bolj priljubljena oblika varčevanja in dolgoročnega plemenitenja premoženja. Varčevanje v skladih je res preprosto in visoko likvidno.

Varčevanje

SKB banka omogoča naložbe v izbrane vzajemne sklade.

Investiranje v sklade je vse bolj priljubljena oblika varčevanja in dolgoročnega plemenitenja premoženja. Če je cilj, da bi premoženje v prihodnjih 5 letih povečali, so lahko naložbe v sklade pravi odgovor. Za varčevanje v skladih velja: enostavnost varčevanja, strokovno upravljanje premoženja, visoka likvidnost in prihranek časa.

Naložbe

Kakšen je vpliv varčevanja v skladih na socialne transferje?

Velikokrat slišimo izgovor mladih staršev, da ne varčujejo, ker bi jih privarčevana sredstva pahnila v višji dohodkovni razred in bi zaradi tega prejemali mesečno manjši otroški dodatek. Razlog za odločitev proti varčevanju je praviloma neutemeljen, ker se taki prihranki upoštevajo le v obliki fiktivnih obresti.

Naložbe

Kje dobim pomoč in dodatne informacije glede skladov?

Informacije o možnostih varčevanja v skladih lahko pridobite v poslovalnici SKB banke ali s klicem na 01 471 55 55, kjer se boste dogovorili za termin sestanka v izbrani poslovalnici.

Naložbe

Kako začnem varčevati v skladih AMUNDI ali MOOREA?

Bi radi začeli varčevati v skladih, pa ne veste kako?

Dobro je vedeti,
komu zaupate finance

SKB banka

 • Se v slovenskem bančnem prostoru odlikuje kot varna, trdna in zanesljiva banka.
 • Je del skupine OTP, ene največjih in najstabilnejših bank na področju srednje in vzhodne Evrope.
 • Zaupa nam več kot 200.000 strank.

Kaj o nas pravijo naše stranke?

Flik takojšnja brezplačna nakazila

S Flikom plačujte kadarkoli, kjerkoli:

 • Enostavno - potrebujete le mobilno številko
  ali e-naslov prejemnika.
 • Hitro - denar bo na računu v nekaj sekundah.
  Tudi izven delovnega časa banke.
 • Varno - enako varno kot plačevanje prek
  mobilne ali spletne banke.

Preberite več

Vas morda zanima tudi