Naložbe

Kaj investiranje oz. naložba sploh je in zakaj investirati?

10. 12. 2020

Investiranje oziroma naložba je način uporabe lastnega denarja z namenom, da dolgoročno povečate svoje premoženje. Investicije so nekaj, kar kupite ali kamor vložite svoj denar z namenom, da se vaše premoženje plemeniti. Če je vaš cilj, da bi svoje premoženje v prihodnjih 5 letih povečali, je investiranje za vas pravi odgovor.

Kaj investiranje oz. naložba sploh je in zakaj investirati?

Ljudje se odločajo za različne načine plemenitenja denarja in nekatere najpogosteje uporabljene vrste investicij so:

  • nakup delnice – lastniški vrednostni papir, s katerim postane delničar lastnik določenega deleža podjetja ter pridobi pravico do dividende in glasovanja na skupščini;
  • nakup obveznice – dolžniški vrednostni papir, ki prinaša vlagatelju povrnjeno glavnico, letno ali polletno pa prejme še dogovorjene obresti;
  • nakup nepremičnine – vlaganje v fizično zgradbo, bodisi komercialno ali stanovanjsko;
  • vzajemni skladi – vlaganje v »košarico« različnih finančnih instrumentov (delnic, obveznic, kratkoročnih vrednostnih papirjev itd.) velikega števila vlagateljev;
  • mogoče so tudi druge alternativne vrste naložb, kot na primer nakup tujih valut, nakup zlata in drugih plemenitih kovin, zbirateljstvo umetnin in starin ipd.; sodoben trend pa so kriptovalute.

Zbirka oziroma košarica investicij posameznega vlagatelja se imenujejo portfelj. Število naložb v portfelju je lahko majhno ali veliko (razpršen portfelj); naložbe v portfelju so si lahko različne, ustvarjajo različne donose, izkazujejo različne stopnje tveganosti ter so bolj ali manj povezane z dogajanjem v gospodarstvu. Vsaka naložba znotraj portfelja pa predstavlja svoj delež in prispeva k skupnemu ustvarjenemu donosu portfelja.

Preverite ponudbo skladov v SKB banki.


Nazaj