O SKB banki

 

ZAPOSLITEV

Cenimo dobre kadre

Zavedamo se, da smo dobri le toliko, kolikor so dobri tisti, ki z nami soustvarjajo zgodbo o SKB. Če delite naše vrednote, ste vedno dobrodošli!

Prosta delovna mesta

SKRBNIK PODJETIJ (m/ž) - Kritje ključnih strank

21. 09. 2020

Iščemo sodelavca/ko, ki bo skrbel/a za proaktivno prodajo bančnih produktov in storitev podjetjem v segmentu velikih in mednarodnih podjetij in za pridobivanje novih strank, poglabljanje sodelovanja z obstoječimi strankami ter vzpostavljanje dolgoročnih poslovnih odnosov s strankami.

Prosta delovna mesta

INFORMATOR (m/ž) v Poslovalnici v Ljubljani

21. 09. 2020

Iščemo novega sodelavca/ko, ki bo zadolžen/a za izvajanje blagajniških del in posredovanje temeljnih informacij o produktih in storitvah strankam.

Prosta delovna mesta

INFORMATOR (m/ž) v Poslovalnici Škofja Loka

21. 09. 2020

Iščemo sodelavca/ko, ki bo opravljal/a posle plačilnega prometa, informiral/a in svetoval/a strankam.

Prosta delovna mesta

OSEBNI BANČNIK (m/ž) v Poslovalnici Radovljica

21. 09. 2020

Iščemo sodelavca/ko, ki bo v okviru svojega dela skrbel/a za aktivno prodajo bančnih produktov in storitev za občane, pridobivanje novih strank ter poglabljanje sodelovanja z obstoječimi strankami, vzpostavljanje dolgoročnih poslovnih odnosov s strankami ter povečanje prodaje bančnih produktov, storitev in donosov.

Prosta delovna mesta

Analitik (m/ž) v sektorju Upravljanje z bilanco

14. 09. 2020

Iščemo sodelavca/ko, ki bo v okviru divizije Finance skrbel/a za uravnavanje izpostavljenosti likvidnostnemu in obrestnemu tveganju v skupnem konsolidiranem bančnem poslovanju, pripravo poročil o likvidnostnem in obrestnem tveganju za matično banko OTP in Banko Slovenije, pripravo materialov za ALCO odbor in mesečno izvajal/a FTP procese v banki z namenom merjenja porazdelitve realiziranega neto obrestnega prihodka na interne bančne enote (poslovalnice, stranke, skrbnike...).

Prosta delovna mesta

ANALITIK (m/ž) v sektorju Upravljanje splošnih tveganj

10. 09. 2020

Iščemo sodelavca/ko, ki bo na področju ocenjevanja splošnih tveganj skrbel/a za upravljanje tržnih tveganj, analizo tveganj institucij in držav ter izdelavo predlogov za odločanje.

Prosta delovna mesta

SVETOVALEC ZA SKLADNOST POSLOVANJA (m/ž) v sektorju Skladnost in varnost

07. 09. 2020

Iščemo novega sodelavca/ko, ki bo v sektorju Skladnost in varnost sodeloval/a pri oblikovanju, uvajanju in nadzoru nad mehanizmi za zagotavljanje pravno in etično skladnih dejavnosti banke oz. bančne skupine na področju skladnosti poslovanja.

Prosta delovna mesta

INŽENIR VARNOSTI IS (m/ž) v diviziji Splošna sredstva in podpora

26. 08. 2020

Iščemo sodelavca/ko, ki bo v diviziji Splošna sredstva in podpora skrbel/a za uvajanje, načrtovanje in nadzor varnostnih meril in politik za zaščito računalniških sistemov ter razvijal/a tehnične rešitve in varnostna orodja za zmanjševanje varnostnih ranljivosti.

Prosta delovna mesta

Programer (m/ž) – razvijalec programske opreme

25. 08. 2020

Iščemo samoiniciativno in energično osebo, ki ji programiranje ni tuje in želi sodelovati pri spremembah ter razvoju SKB banke. 

Prosta delovna mesta

INŽENIR VARNOSTI INFORMACIJSKIH SISTEMOV (m/ž) v sektorju Infrastruktura informacijskih sistemov

24. 08. 2020

Iščemo sodelavca/ko, ki bo na področju varnosti informacijskih sistemov skrbel/a za načrtovanje, uvajanje in nadzor varnostnih meril. 

Prosta delovna mesta

ARHITEKT INFRASTRUKTURE IS (m/ž) v sektorju Infrastruktura informacijskega sistema

10. 08. 2020

Iščemo sodelavca/ko, ki bo odgovoren/a za projektiranje globalne arhitekture IS, njeno optimizacijo in smotrno ravnanje s sredstvi infrastrukture IS, skrb za nemoteno delovanje strojne in programske opreme, diagnostiko in odpravo napak na komunikacijski infrastrukturi, vzdrževanje dokumentacije, sodelovanje pri izvajanju nadgradenj in uvajanju novih tehnoloških rešitev.