O SKB banki

 

ZAPOSLITEV

Cenimo dobre kadre

Zavedamo se, da smo dobri le toliko, kolikor so dobri tisti, ki z nami soustvarjajo zgodbo o SKB. Če delite naše vrednote, ste vedno dobrodošli!

Prosta delovna mesta

ARHITEKT INFRASTRUKTURE IS (m/ž) v sektorju Infrastruktura informacijskega sistema

19. 02. 2021

Iščemo sodelavca/ko, ki bo odgovoren/a za projektiranje globalne arhitekture IS, njeno optimizacijo in smotrno ravnanje s sredstvi infrastrukture IS, skrb za nemoteno delovanje strojne in programske opreme, diagnostiko in odpravo napak na komunikacijski infrastrukturi, vzdrževanje dokumentacije, sodelovanje pri izvajanju nadgradenj in uvajanju novih tehnoloških rešitev.

Prosta delovna mesta

INŽENIR VARNOSTI INFORMACIJSKIH SISTEMOV (m/ž) v sektorju Infrastruktura informacijskih sistemov

19. 02. 2021

Iščemo sodelavca/ko, ki bo na področju varnosti informacijskih sistemov skrbel/a za načrtovanje, uvajanje in nadzor varnostnih meril. 

Prosta delovna mesta

STROKOVNI SVETOVALEC (m/ž) - Poslovna mreža (Pisarna DIST)

18. 02. 2021

Zadolžen bo za samostojno izvajanje zahtevnih strokovnih del v skladu z nalogami organizacijske enote in se bo izrekal o naložbenih predlogih in odstopanjih od poslovne politike banke s področja prebivalstva ter pravnih oseb. V delokrog nalog spada tudi upravljanje s človeškimi in drugimi viri v okviru Poslovne mreže ter dodeljevanje dostopov do aplikacij.

Prosta delovna mesta

ANALITIK (m/ž) v sektorju Marketing - Kanali in poznavanje strank (BI)

12. 02. 2021

Iščemo osebo, ki na podlagi tržnih potreb in skladno s strategijo banke in skupine OTP analizira zunanje in notranje podatke, oblikuje poročila, nadzorne plošče ter predlaga ustrezne poslovne rešitve za povečanje učinkovitosti poslovanja banke. Spremlja trende s področja poslovne inteligence, podatkovnih skladišč ter upravljanja matičnih podatkov in jih uvaja v poslovne procese.

Prosta delovna mesta

MARKETINŠKI SPECIALIST (m/ž) v sektorju Marketing - Ponudba strankam

05. 02. 2021

Iščemo kandidata/ko, ki na podlagi tržnih potreb oblikuje in izvaja razvojno strategijo na področju dnevnega bančništva s poudarkom na karticah, POS-ih in plačilnem prometu za vse segmente strank, z njimi povezane pristope ter razvojne strategije produktov in storitev na le-teh. Spremlja tudi tržne trende ter življenjski ciklus le teh, jih prilagaja, da bi povečal učinkovitost in vodi proces prenosa strateških odločitev banke na prodajno raven.

Prosta delovna mesta

RAČUNOVODJA (m/ž)

03. 12. 2020

V sektorju Računovodstvo iščemo novega sodelavca/ko, ki bo skrbel za oblikovanje računovodskih politik za banko in odvisne družbe, spremljanje in implementacijo računovodskih standardov ter bančne regulative.