O SKB banki

 

Preverite informacije o združevanju SKB banke in Nove KBM.

ZAPOSLITEV

Cenimo dobre kadre

Zavedamo se, da smo dobri le toliko, kolikor so dobri tisti, ki z nami soustvarjajo zgodbo o SKB. Če delite naše vrednote, ste vedno dobrodošli!

KARIERNI RAZVOJ

Možnost horizontalnega ali hierarhičnega napredovanja.

IZOBRAŽEVANJE

Zagotovljen strokovni razvoj z vključitvijo v redna interna in eksterna usposabljanja.

STIMULACIJE

Nagrajevanje uspešnost pri delu v obliki osebne in skupinske stimulacije.

DELO OD DOMA IN DELOVNI ČAS

Premični delovni čas in možnost dela od doma omogoča lažje usklajevanje zasebnega in službenega življenja.

MNENJE ZAPOSLENIH ŠTEJE

Vsako leto izvajamo raziskavo o zavzetosti zaposlenih. Možnost srečanja z glavno izvršno direktorico, kjer lahko zaposleni podajo svoja opažanja in predloge.

DRUŽENJE IN ŠPORTNA DEJAVNOST

Druženje na športnih in družabnih internih dogodkih, ki jih organizira banka. Možnost sodelovanja v internih nagradnih igrah in natečajih, vključitev in koriščenje ugodnosti Športnega društva SKB.

SKRB ZA PSIHIČNO ZDRAVJE

Možnost koriščenja brezplačne telefonske psihološke podpore.

VARNA STAROST

Možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

NEZGODNO ZAVAROVANJE

24 urno nezgodno zavarovanje za vse zaposlene.

STABILNO DELOVNO OKOLJE

Zaposlitev v zanesljivem podjetju z odličnimi poslovnimi rezultati, ki za svoje delo prejema priznanja, ki so v mednarodnih finančnih in bančnih krogih visoko cenjena.

AKTIVNO DELOVNO OKOLJE

Smo prejemniki Workplace Active Certification, namenjenega evropskim organizacijam, ki aktivno spodbujajo zdravje in dobro počutje na delovnem mestu s telesno dejavnostjo.

Vrednote določajo, kako in na kakšne načine organizacija ter njeni zaposleni izpolnjujemo svoje poslanstvo in sledimo svoji viziji. Vrednote predstavljajo osnovo naše kulture. So prepričanja o tem, kaj organizacija in njeni posamezniki cenijo, vrednotijo kot pozitivno, zaželeno in vredno truda. So zavestni izrazi tega, za kar se zavzemamo, nekakšen globlji notranji kompas, ki usmerja ravnanja organizacije in njenih ljudi.

 

Usmerjenost k stranki

Če poznamo in razumemo stranke, partnerje in sodelavce, jim lahko ponudimo boljše rešitve. 

Zaupanje in integriteta

Smo pošteni, delamo pregledno in se lahko zanesemo drug na drugega. 

Sodelovanje

Spoštljivo sodelujemo kot ekipa pri doseganju skupnih ciljev.

Stalni razvoj

Smo radovedni, imamo pogum za inovacije, se učimo in razvijamo.

Odličnost

Smo učinkoviti in stremimo k zagotavljanju najvišje kakovosti.


Objava prostega delovnega mesta


Prijava kandidatov


Izbor kandidatov za spoznavni razgovor


Spoznavni razgovor


Psihološko testiranje


Zaposlitveni razgovor (lahko vključuje tudi praktično nalogo)


Izbor kandidata in predstavitev ponudbe


Zdravniški pregled izbranega kandidata in predložitev zaposlitvene dokumentacije


Sklep o izbiri in podpis pogodbe o zaposlitvi

 
Obvestilo neizbranim kandidatom

 
Začetek dela izbranega kandidata in uvajanje v delo ob podpori mentorja in buddy-a

Kaj o nas pravijo naši zaposleni?

Miha Lavrinšek
Miha Lavrinšek

SKB banki sem kot sodelavec zvest že od leta 2011. Iz lastnih izkušenj zagotavljam, da zaposlitev v mednarodni organizaciji ponuja veliko izzivov in priložnosti za osebno ter karierno rast. Na svoji poti srečujem veliko motiviranih, ambicioznih in zavzetih sodelavcev, s katerimi sem spletel tudi dobre osebne odnose. Veseli me, da je v SKB banki pomemben tako vsak posameznik, kakor tudi ekipa.

Miha Lavrinšek, direktor sektorja Poslovna mreža v SKB banki
Boštjan Barut
Boštjan Barut

Pred dobrim letom sem se pridružil DC3 ekipi, ki po agilnih metodah razvija sodobno rešitev mobilnega in spletnega bančništva. Veseli me, da sem del ekipe, ki implementira najnaprednejše tehnologije tako znotraj SKB banke kot tudi skupine OTP. Znotraj visoko motivirane mednarodne ekipe, ki dela na projektu, imamo jasno zastavljene cilje, ki jim sledimo in bodo v prihodnosti našim strankam omogočili dostop do najsodobnejših kanalov bančništva.

Boštjan Barut, projektni vodja v SKB banki