O SKB banki

 

ZAPOSLITEV

Cenimo dobre kadre

Zavedamo se, da smo dobri le toliko, kolikor so dobri tisti, ki z nami soustvarjajo zgodbo o SKB. Če delite naše vrednote, ste vedno dobrodošli!

Prosta delovna mesta

OSEBNI BANČNIK (M/Ž) - Poslovalnica Kamnik

18. 04. 2024

Delo obsega aktivno prodajo bančnih produktov in storitev za občane, pridobivanje novih strank ter poglabljanje sodelovanja z obstoječimi strankami, vzpostavljanje dolgoročnih poslovnih odnosov s strankami ter povečanje prodaje bančnih produktov, storitev in donosov.

KARIERNI RAZVOJ

Možnost horizontalnega ali hierarhičnega napredovanja.

IZOBRAŽEVANJE

Zagotovljen strokovni razvoj z vključitvijo v redna interna in eksterna usposabljanja.

STIMULACIJE

Nagrajevanje uspešnost pri delu v obliki osebne in skupinske stimulacije.

DELO OD DOMA IN DELOVNI ČAS

Premični delovni čas in možnost dela od doma omogoča lažje usklajevanje zasebnega in službenega življenja.

MNENJE ZAPOSLENIH ŠTEJE

Vsako leto izvajamo raziskavo o zavzetosti zaposlenih. Možnost srečanja z glavno izvršno direktorico, kjer lahko zaposleni podajo svoja opažanja in predloge.

DRUŽENJE IN ŠPORTNA DEJAVNOST

Druženje na športnih in družabnih internih dogodkih, ki jih organizira banka. Možnost sodelovanja v internih nagradnih igrah in natečajih, vključitev in koriščenje ugodnosti Športnega društva SKB.

SKRB ZA PSIHIČNO ZDRAVJE

Možnost koriščenja brezplačne telefonske psihološke podpore.

VARNA STAROST

Možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

NEZGODNO ZAVAROVANJE

24 urno nezgodno zavarovanje za vse zaposlene.

STABILNO DELOVNO OKOLJE

Zaposlitev v zanesljivem podjetju z odličnimi poslovnimi rezultati, ki za svoje delo prejema priznanja, ki so v mednarodnih finančnih in bančnih krogih visoko cenjena.

AKTIVNO DELOVNO OKOLJE

Smo prejemniki Workplace Active Certification, namenjenega evropskim organizacijam, ki aktivno spodbujajo zdravje in dobro počutje na delovnem mestu s telesno dejavnostjo.

Vrednote spoštujemo, se z njimi poistovetimo ter vpeljujemo v svoje vedenje in delovanje.
Zato zaposleni in zunanja javnost blagovni znamki zaupamo, ji verjamemo in smo ji zvesti.

Stabilnost

Zaradi tradicije in kapitalske ustreznosti dosegamo odlične poslovne rezultate.
Vodimo uravnoteženo poslovno politiko in preudarno obvladujemo tveganja.

Povezanost

Spodbujamo timski duh, spoštovanje, razumevanje in zaupanje.
Skrbimo za iskreno povezanost vseh nas, strank, partnerjev in okolja. 

Strokovnost

Razvijamo svoje potenciale in se izobražujemo.
Imamo ustrezno strokovno znanje, kar se odraža v skrbnem odnosu do strank in okolja.

Trajnost

Smo družbeno in okoljsko odgovorni.
Podpiramo trajnostno naravnanost ter pravično in etično družbo.

Razvojnost

Smo razvojno naravnani in sledimo svojim ambicijam.
Z inovativnostjo učinkovito prilagajamo delovanje ter stremimo k napredku. 


Objava prostega delovnega mesta


Prijava kandidatov


Izbor kandidatov za spoznavni razgovor


Spoznavni razgovor


Psihološko testiranje


Zaposlitveni razgovor (lahko vključuje tudi praktično nalogo)


Izbor kandidata in predstavitev ponudbe


Zdravniški pregled izbranega kandidata in predložitev zaposlitvene dokumentacije


Sklep o izbiri in podpis pogodbe o zaposlitvi

 
Obvestilo neizbranim kandidatom

 
Začetek dela izbranega kandidata in uvajanje v delo ob podpori mentorja in buddy-a

Kaj o nas pravijo naši zaposleni?

Miha Lavrinšek
Miha Lavrinšek

SKB banki sem kot sodelavec zvest že od leta 2011. Iz lastnih izkušenj zagotavljam, da zaposlitev v mednarodni organizaciji ponuja veliko izzivov in priložnosti za osebno ter karierno rast. Na svoji poti srečujem veliko motiviranih, ambicioznih in zavzetih sodelavcev, s katerimi sem spletel tudi dobre osebne odnose. Veseli me, da je v SKB banki pomemben tako vsak posameznik, kakor tudi ekipa.

Miha Lavrinšek, direktor sektorja Poslovna mreža v SKB banki
Boštjan Barut
Boštjan Barut

Pred dobrim letom sem se pridružil DC3 ekipi, ki po agilnih metodah razvija sodobno rešitev mobilnega in spletnega bančništva. Veseli me, da sem del ekipe, ki implementira najnaprednejše tehnologije tako znotraj SKB banke kot tudi skupine OTP. Znotraj visoko motivirane mednarodne ekipe, ki dela na projektu, imamo jasno zastavljene cilje, ki jim sledimo in bodo v prihodnosti našim strankam omogočili dostop do najsodobnejših kanalov bančništva.

Boštjan Barut, projektni vodja v SKB banki