O SKB banki

Prihodnost ste vi.

ZAPOSLITEV

Cenimo dobre kadre

Zavedamo se, da smo dobri le toliko, kolikor so dobri tisti, ki z nami soustvarjajo zgodbo o SKB. Če delite naše vrednote, ste vedno dobrodošli!

Prosta delovna mesta

RAČUNOVODJA (m/ž) - Računovodstvo

17. 01. 2020

V sektorju Računovodstvo iščemo novega sodelavca/ko za oblikovanje računovodskih politik za banko in odvisne družbe, spremljanje in implementacijo računovodskih standardov, spremljanje in implementacijo bančne regulative.

Prosta delovna mesta

PRAVNI SVETOVALEC I v sektorju Razreševanje naložb

17. 01. 2020

Delo obsega pravno svetovanje na različnih poslovnih področjih banke oz. bančne skupine in pravno zastopanje banke in drugih pravnih subjektov iz bančne skupine pred sodišči in drugimi organi v sodnih, upravnih in drugih postopkih pred sodišči, državnimi in drugimi organi.

Prosta delovna mesta

SKRBNIK TERJATEV I v sektorju Razreševanje naložb

15. 01. 2020

Prosta delovna mesta

SODELAVEC/KA V SEKTORJU INFORMACIJSKE REŠITVE

10. 01. 2020

Banka niso samo sklenjeni finančni posli, krediti in depoziti ampak tudi številne informacijske rešitve za poslovanje, ki jih v SKB razvijamo sami. Pridružite se nam!

Prosta delovna mesta

OSEBNI BANČNIK (M/Ž) - Poslovna mreža (Ljubljana)

10. 01. 2020

Delo obsega aktivno prodajo bančnih produktov in storitev za občane, pridobivanje novih strank ter poglabljanje sodelovanja z obstoječimi strankami, vzpostavljanje dolgoročnih poslovnih odnosov s strankami ter povečanje prodaje bančnih produktov, storitev in donosov.

Prosta delovna mesta

VIŠJI REFERENT SPREMLJAVE (m/ž) - Zaledne službe

08. 01. 2020

ki bo zadolžen za pravilno in pravočasno izvedbo zahtevnejši opravil, potrebnih za realizacijo in spremljavo prodanih bančnih produktov in storitev.

Prosta delovna mesta

OSEBNI BANČNIK (m/ž) - Poslovalnica Grosuplje

07. 01. 2020

Delo obsega aktivno prodajo bančnih produktov in storitev za občane, pridobivanje novih strank ter poglabljanje sodelovanja z obstoječimi strankami, vzpostavljanje dolgoročnih poslovnih odnosov s strankami ter povečanje prodaje bančnih produktov, storitev in donosov.

Prosta delovna mesta

INFORMATOR (m/ž) - Poslovalnica Maribor

07. 01. 2020

Delo obsega izvajanje blagajniškega dela in posredovanje temeljnih informacij o produktih in storitvah.

Prosta delovna mesta

OSEBNI BANČNIK (m/ž) - Poslovalnica Škofja Loka in Poslovalnica Jesenice

07. 01. 2020

Delo obsega aktivno prodajo bančnih produktov in storitev za občane, pridobivanje novih strank ter poglabljanje sodelovanja z obstoječimi strankami, vzpostavljanje dolgoročnih poslovnih odnosov s strankami ter povečanje prodaje bančnih produktov, storitev in donosov.

Prosta delovna mesta

INFORMATOR (m/ž) - Poslovna mreža (Poslovalnica Litija)

07. 01. 2020

Delo obsega izvajanje blagajniškega dela in posredovanje temeljnih informacij o produktih in storitvah.

 

Prosta delovna mesta

SVETOVALEC V KONTAKTNEM CENTRU (m/ž) - Podpora strankam

07. 01. 2020

Kandidat se bo po ustreznem usposabljanju vključil v skupino za svetovanje in podporo strankam ter trženje bančnih produktov po telefonu in drugih elektronskih poteh.

Prosta delovna mesta

NAMESTNIK DIREKTORJA (m/ž) za področje Poslovne mreže

06. 01. 2020

Pomoč direktorju Poslovne mreže pri načrtovanju, organiziranju, vodenju in kontroliranju aktivnosti za uresničevanje strategije razvoja na ravni Poslovne mreže.

Prosta delovna mesta

ANALITIK (m/ž) v Sektorju kreditnih analiz

06. 01. 2020

K sodelovanju vabimo dva sodelavca, katerih glavne naloge bodo zbiranje in analiziranje podatkov o različnih vidikih delovanja trgov, strank in bank (uspešnost, ekonomičnost, donos, tveganje, potrošniško obnašanje…) in izdelava predlogov za odločanje.