O SKB banki

Prihodnost ste vi.

VODSTVO

Najlepše je, ko vizija postane realnost.

Pravi ljudje na pravem mestu so zlata vredni, to velja že od nekdaj. Izjemno ponosni smo na naše vodstvo, ki nas s svojo vizijo vodi in usmerja k temu, da smo vsak dan boljši – za vas.     

Vodstvo banke

Milan Žiaran,
glavni izvršni direktor

Milan Žiaran, glavni izvršni direktor banke

Izobrazba:
 • Češka tehnična univerza, Praga (Fakulteta za jedrsko znanost in fiziko, Matematični inženiring)
Delovna mesta:
 • 1996: Komerčni Banka, Praga, svetovalec za tveganja;
 • 2001: Société Générale, Komerčni Banka, Praga, vodja skupine za upravljanje s tveganji, povezanimi z obveznostmi zavarovanih dolgov in kreditnih derivativov, v oddelku za tržna tveganja;
 • 2004: Société Générale, Paris, vodja oddelka za upravljanje s tveganji, povezanimi z »vanilla« in eksotičnimi krediti, v oddelku za tržna tveganja;
 • 2006: Société Générale, Komerčni Banka, Praga, vodja oddelka za upravljanje s tveganji na kapitalskih trgih;
 • 2010: Société Générale, Komerčni Banka, Praga, namestnik vodje oddelka za ocenjevanje kreditnega tveganja;
 • 2013: Société Générale, BRD, Bukarešta, namestnik izvršnega direktorja za tveganja;
 • 2016: Société Générale, SKB, Ljubljana, direktor divizije za tveganja;
 • 2019: Société Générale, SKB, Ljubljana, glavni izvršni direktor.

Vojka Ravbar,
namestnica glavnega izvršnega direktorja

Vojka Ravbar, namestnica glavnega izvršnega direktorja banke

Izobrazba:
 • Univerza v Ljubljani, magisterij iz ekonomije in diploma iz ekonomije
Delovna mesta:
 • 1977: Vlada Republike Slovenije, ekonomsko področje – od pripravnice do svetovalke vlade za področje mednarodnega sodelovanja in vodja oddelka za ekonomske odnose s tujino;
 • 1990: Zunanje ministrstvo Republike Slovenije, namestnica zunanjega ministra, odgovorna za zunanje ekonomske odnose Republike Slovenije;
 • 1993: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Republike Slovenije, državna sekretarka za zunanje ekonomske odnose;
 • 2000: SKB, svetovalka uprave, nato izvršna direktorica za mednarodno bančno poslovanje;
 • 2001: SKB, izvršna direktorica za bančne storitve in poslovno podporo;
 • 2005: SKB, izvršna direktorica – generalna sekretarka;
 • 2010: SKB, članica uprave banke in od junija 2010 namestnica glavnega izvršnega direktorja banke in članica Upravnega odbora banke;
 • 2014: SKB, namestnica glavnega izvršnega direktorja banke in članica Upravnega odbora banke.

Upravni odbor

Upravni odbor SKB banke d.d ima od 29.5.2018 sedem članov:

Jean-Philippe Guillaume,
predsednik Upravnega odbora

Izobrazba:
 • Magisterij 1 iz ekonomije in financ, Institut d’études Politiques – IEP (Inštitut za politične študije – IEP), Pariz
  Magisterij 2 iz podjetniških financ in finančnih trgov, Institut d’études Politiques –IEP (Inštitut za politične študije – IEP), Pariz
Delovna mesta:
 • 2015: Société Générale Pariz – Regijski direktor za Balkan - nadzornik za 7 podružnic: SG Slovenija, SG Bolgarija, SG Srbija, SG Črna gora, SG Makedonija, SG Albanija, SG Moldavija
 • 2012: Société Générale Kamerun (Douala) – glavni izvršni direktor
 • 2010: Société Générale Pariz – direktor sektorja Prodaja in marketing v diviziji Mednarodno bančništvo na drobno in član Izvršnega odbora divizije Mednarodno bančništvo na drobno Skupine Société Générale, Pariz
 • 2007: Société Générale, Compiègne, Francija – direktor poslovne mreže v regiji južna Pikardija, Francija (35 poslovalnic)
 • 2002: CGA – faktoring podružnica Skupine Société Générale, Pariz – glavni izvršni direktor
 • 1999: CGA – faktoring podružnica Skupine Société Générale, Pariz – namestnik glavnega izvršnega direktorja, direktor Marketinga in prodaje
 • 1992: Société Générale Pariz – Inšpektor (notranje revidiranje)

Pierre-Yves Demoures,
podpredsednik Upravnega odbora 

Izobrazba:
 • Magisterij iz mehanike tal, Université Paris VII
  magisterij iz gradbeništva, Ecole Centrale, Paris
Delovna mesta:
 • 2012: Société Générale Paris - Glavni operativni direktor divizije Mednarodno bančništvo in finančne storitve (IBFS) do 2017
 • 2007: Société Générale Paris - Direktor sektorja Človeški viri za francosko poslovno mrežo
 • 2003: Société Générale Paris - Direktor sektorja za globalne operativne posle na področju korporativnega in investicijskega bančništva
 • 2000: Société Générale Paris - Direktor sektorja za kapitalske naložbe na področju korporativnega in investicijskega bančništva
 • 1999: Société Générale Paris - Direktor zalednih služb za področje kapitalskih trgov
 • 1997: Banka Indosuez - Namestnik direktorja notranje revizije
 • 1993: Banka Indosuez - Direktor zalednih služb
 • 1990: Banka Indosuez - Direktor zaposlovanja v sektorju Človeški viri
 • 1988: Air France - Direktor sektorja Človeški viri, izpostava Orly
 • 1985: Air France - Namestnik direktorja, izpostava NIca
 • 1982: Air France - svetovalec v Oddelku za operativne raziskave
 • 1980: Office National d’Etudes et Recherches aérospatiales - ONERA (Nacionalni urad za vesoljske študije in raziskave), Air France

Maria Koytcheva Rousseva,
članica Upravnega odbora

Izobrazba:
 • Magisterij iz poslovnih ved, Univerza v Leipzigu, Nemčija
  Diploma iz mednarodnih gospodarskih odnosov na University of National and World Economy, Sofija, Bolgarija
Delovna mesta:
 • 2015: Société Générale Srbija, Beograd – glavna izvršna direktorica
 • 2012: Société Générale Expressbank, Bolgarija - namestnica glavnega izvršnega direktorja in namestnica predsednika uprave
 • 2011: Société Générale Expressbank, Bolgarija – izvršna direktorica in direktorica divizije Poslovanje s podjetji in finančnimi trgi
 • 2010: Société Générale Expressbank, Bolgarija – članica Uprave
 • 2008: Société Générale Expressbank, Bolgarija – prokurist (zastopanje banke)
 • 2005: Société Générale Expressbank, Bolgarija – direktorica sektorja Korporativno & investicijsko bančništvo
 • 2002: HVB Bank Biochim, Bolgarija – direktorica divizije Poslovanje z mednarodnimi podjetji (2004), namestnica direktorja sektorja Poslovanje z mednarodnimi podjetji (2003), direktorica sektorja za poslovanje z multinacionalnimi podjetji (2002)
 • 2000: HypoVereinsbank Bolgarija, poslovna enota Sofija – skrbnica podjetij
 • 1999: Hebros Bank, Zakladništvo – zaledne službe

Clara-Elen Grigore,
članica Upravnega odbora

Izobrazba:
 • Magisterij iz teze »Komercialne strategije in politike pogajanj« na univerzi Paris 1 Panthéon – Sorbona, Pariz
  Diploma iz mednarodne ekonomije, Paris 1 Panthéon – Sorbona, Paris
  Diploma iz ekonomije mednarodnega poslovanja, Univerza v Bukarešti - Fakulteta za ekonomske študije, mednarodno poslovanje in ekonomijo
  Diploma iz podjetniškega upravljanja, Francoski inštitut za upravljanje, podružnica IUP Clermont-Ferrand v Bukarešti
Delovna mesta:
 • 2017: Société Générale, Pariz, Mednarodno bančništvo na drobno, poslovna enota Evropa – generalna sekretarka za Evropo in Rusijo
 • 2013: Société Générale, Pariz – glavna svetovalka za poslovanje in organizacijo v diviziji Podjetniški resursi in inovacije
 • 2010: Société Générale, Pariz, divizija Mednarodno bančništvo in finančne storitve (IBFS) - projektni vodja na področju kreditiranja, direktorica programa vzpostavitve standardne platforme za mednarodne podružnice za poslovanje s prebivalstvom
  BRD Société Générale Group, Bukarešta – projektni vodja reorganizacije poslovne mreže BRD (6 mesecev)
 • 2006: Société Générale, Pariz, divizija Mednarodno bančništvo in finančne storitve (IBFS), namestnica direktorja poslovanja v segmentu migrantov
 • 2005: Brasserie Kronenbourg, Chatillon, Francija – direktorica prodaje za področje Paris Est
 • 2004: Coca-cola Enterprise, Clamart, Francija – namestnica direktorja trženja

Milorad Katnić,
član Upravnega odbora

Izobrazba:
 • Doktor znanosti – doktorska dizertacija »Javni izdatki in gospodarska rast«, Ekonomska fakulteta, Univerza Črne gore, Podgorica
  Magisterij iz Analize in pregleda javnega dolga, Ekonomska fakulteta, Univerza Črne gore, Podgorica
  Diploma iz Podjetniške ekonomije, Ekonomska fakulteta, Univerza Črne gore, Podgorica
Delovna mesta:
 • 2016: Univerza Donja Gorica, Črna gora - izredni profesor za poslovna predmeta »Država in poslovanje« in »Javne finance in gospodarski razvoj« in predavatelj na isti Univerzi od leta 2007
 • 2015: UNDP Črna gora (United Nations Development Program, Montenegro) – koordinator in glavni avtor Poročila o nacionalnem življenjskem razvoju in vodilni strokovnjak za področje zaposlovanja mladih
 • 2012: Vlada Črne gore, svetovalec predsednika vlade na področju gospodarstva in financ
 • 2010: Ministrstvo za finance, Vlada Črne gore – minister
 • 2004: Ministrstvo za finance, Vlada Črne gore – namestnik ministra
 • 2000: Inštitut za strateške študije in prognoze, Podgorica, Črna gora – raziskovalec in analitik

Vojka Ravbar,
članica Upravnega odbora in namestnica glavnega izvršnega direktorja

Izobrazba:
 • magisterij iz ekonomije in diploma iz ekonomije
Delovna mesta:
 • 2014: SKB, namestnica glavnega izvršnega direktorja banke in članica Upravnega odbora SKB d.d.;
 • 2010: SKB, članica uprave banke in od junija 2010: namestnica glavnega izvršnega direktorja banke in članica Upravnega odbora SKB d.d.;
 • 2005: SKB, izvršna direktorica – generalna sekretarka;
 • 2001: SKB, izvršna direktorica za bančne storitve in poslovno podporo;
 • 2000: SKB, svetovalka uprave, nato izvršna direktorica za mednarodno bančno poslovanje;
 • 1993: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Republike Slovenije, državna sekretarka za zunanje ekonomske odnose;
 • 1990: Zunanje ministrstvo Republike Slovenije, namestnica zunanjega ministra, odgovorna za zunanje ekonomske odnose Republike Slovenije;
 • 1977: Vlada Republike Slovenije, ekonomsko področje – od pripravnice do svetovalke vlade za področje mednarodnega sodelovanja in vodja oddelka za ekonomske odnose s tujino.

Andre Gardella,
član Upravnega odbora in glavni izvršni direktor

Izobrazba:
 • Università Bocconi, Milano (diploma summa cum laude iz ekonomije)
Delovna mesta:
 • 2017: Société Générale, SKB d.d., glavni izvršni direktor in član Upravnega odbora SKB d.d.;
 • 2012: Banco Cacique – Banco Pecunia, São Paulo, vodja Področja marketinga in prodaje, od 2015 glavni izvršni direktor;
 • 2011: Banco Société Générale do Brasil (BSGB), São Paulo, vodja Področja strukturiranih financ;
 • 2008: Self Trade Bank Madrid, glavni izvršni direktor ter kasneje predsednik in glavni izvršni direktor Self Bank, španske podružnice Boursorama Banque, član Izvršnega odbora in sekretar Upravnega odbora Boursorama Banque;
 • 2006: Boursorama Banque, Boulogne Billancourt, glavni operativni direktor in član Izvršnega odbora, sekretar Upravnega odbora;
 • 2002: Société Générale, Paris, Področje strategije Skupine: odgovoren za interne združitve in pripojitve (M&A) ter strateške analize;
 • 2001: SG Cowen, European Technology Group, Paris / London, član tima za financiranje podjetij s področja tehnologije;
 • 1998: Société Générale, Paris, Področje lastniškega financiranja podjetij: sklepanje in izvedba privatnih in javnih izdaj (delnic, drugih lastniških instrumentov) na italijanskem in španskem primarnem trgu kapitala;
 • 1995: Société Générale, Paris, Področje strukturiranih financ: pogajanja in organizacija poslov izvoznega financiranja.

Na podlagi 13., 14., 15. in 16. člena Statuta SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, Upravni odbor SKB d.d. sklicuje

34. Skupščino SKB banke d.d. Ljubljana,

ki bo 23. julija 2019 ob 13. uri v sejni sobi banke št. 611 v VI. nadstropju na Ajdovščini 4 v Ljubljani. Za sejo Skupščine predlaga Upravni odbor naslednji

DNEVNI RED:

1.0 Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina imenuje predsednika in verifikacijsko komisijo:

 • predsednik: Jean-Philippe Guillaume;
 • verifikacijska komisija.

Notarka: Nada Kumar

2.0 Nagovor

 • Predsednik Upravnega odbora SKB banke d.d. Ljubljana

3.0 Imenovanje novih članov Upravnega odbora

PREDLOGI SKLEPOV:

 1. Upravni odbor je sestavljen iz devetih članov.
 2. Skupščina banke z dnem današnje skupščine imenuje g. Milana Žiarana v Upravni odbor kot novega člana.
 3. Skupščina banke z dnem današnje skupščine imenuje ga. Manico Novak v Upravni odbor kot novo članico.
 4. Mandat novih članov Upravnega odbora traja štiri leta od imenovanja na Skupščini za člane Upravnega odbora.
 5. Skupščina banke ugotavlja, da so novo imenovani člani Upravnega odbora imenovani v skladu z veljavnim Zakonom o bančništvu. Zakonom o gospodarskih družbah ter Sklepom Banke Slovenije o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice.

4.0 Imenovanje članov Upravnega odbora pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (Closing) postopka prodaje večinskega deleža v SKB d.d. kupcu OTP BANK na podlagi pogodbe o prodaji delnic z dne 2. 5. 2019, ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu).

PREDLOGI SKLEPOV:

 1. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (Closing) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), bo Upravni odbor sestavljen iz devetih članov.
 2. Skupščina banke se seznani z in sprejema odstopne izjave, ki so jih podali g. Jean-Philippe Guillaume, g. Pierre-Yves Andre Marie Joseph Demoures, ga. Clara-Elen Grigore, ga. Maria Koytcheva Rousseva, g. Milorad Katnić in g. Andre Gardella, ki so vse podane pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (Closing) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu).
 3. Skupščina se seznani z in sprejema odstopni izjavi g. Milana Žiarana in ga. Manice Novak, ki sta podani v pisni obliki na Skupščini banke pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (Closing) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu).
 4. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (Closing) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), Skupščina banke v Upravni odbor kot novega člana imenuje g. Jean-Philippe-ja Guillaume-a.
 5. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (Closing) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), Skupščina banke v Upravni odbor kot novega člana imenuje g. Pierre-Yves-a Andre-ja Marie-ja Joseph-a Demoures-a.
 6. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (Closing) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), Skupščina banke v Upravni odbor kot novo članico imenuje ga. Claro-Elen Grigore.
 7. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (Closing) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), Skupščina banke v Upravni odbor kot novo članico imenuje ga. Mario Koytchevo Roussevo.
 8. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (Closing) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), Skupščina banke v Upravni odbor kot novega člana imenuje ga. Milorada Katnića.
 9. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (Closing) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), Skupščina banke v Upravni odbor kot novega člana imenuje g. Andre-ja Gardello.
 10. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (Closing) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), Skupščina banke v Upravni odbor kot novega člana imenuje g. Milana Žiarana.
 11. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (Closing) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), Skupščina banke v Upravni odbor kot novo članico imenuje ga. Manico Novak.
 12. Mandat članov Upravnega odbora, ki so imenovani na podlagi te točke 4.0 dnevnega reda, traja štiri leta od datuma zaključka (Closing Date) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019, ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu).
 13. Skupščina banke ugotavlja, da so novo imenovani člani Upravnega odbora imenovani v skladu z veljavnimi Zakonom o bančništvu in Zakonom o gospodarskih družbah ter Sklepom Banke Slovenije o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice.

UDELEŽBA

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oz. njihovi pooblaščenci. Pravico do udeležbe na Skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem Skupščine in prijavijo svojo udeležbo na Skupščini najpozneje konec četrtega dne pred Skupščino.

Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo:

 • osebno na sedežu SKB d.d. (VI. nad., soba 612) na Ajdovščini 4 v Ljubljani,
 • po faksu štev. 01 432 91 22 s pripisom "za Skupščino",
 • po elektronski pošti: jadranka.zadnikar@skb.si s pripisom "za Skupščino",
 • pisno s priporočeno pošiljko s pripisom "za Skupščino"«,

pri čemer mora biti prijava prejeta najpozneje konec četrtega (4.) dne pred Skupščino, t.j. 19. 7. 2019.

Delničarji, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko takoj po objavi sklica Skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj Skupščina odloča ali, če Skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji morajo zahtevo za dodatno točko dnevnega reda poslati SKB d.d. najpozneje v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Predlog delničarjev in volilni predlog se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih (7) dneh po objavi sklica Skupščine poslal SKB razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na Skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov Upravnega odbora in revizorja ni potrebno utemeljevati.

Predlogi delničarjev in volilni predlogi, ki SKB d.d. niso bili poslani v navedenem roku sedmih (7) dni in so dani najpozneje na sami seji Skupščine, se obravnavajo na sami seji Skupščine.

Delničarji bodo na Skupščini lahko uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Udeležence Skupščine prosimo, da se pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku SKB d.d. na prijavnem mestu, v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4 v Ljubljani. S svojim podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev potrdi delničar oz. pooblaščenec svojo prisotnost na Skupščini ter prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo na Skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.

GRADIVA ZA SKUPŠČINO

Vsa gradiva za Skupščino so na vpogled vsak dan od dneva objave sklica v Generalnem sekretariatu banke, soba št. 612/VI, Ajdovščina 4, Ljubljana med 10. in 12. uro. Od tega dne dalje lahko delničarji na istem mestu prevzamejo tudi celotno gradivo za Skupščino.

Jean-Philippe Guillaume
predsednik Upravnega odbora

Lastniška struktura

SKB banka d.d. Ljubljana, se je skupini Société Générale (SG), Pariz, Francija, pridružila leta 2001.

Francoska bančna mreža ima danes v lasti 99,7293 % delniškega kapitala banke SKB, lastniška struktura pa je podrobneje razčlenjena v spodnji tabeli.

Société Générale S.A., Pariz 97,5846 %
Société Générale - client account - fiduciarni račun* 2,1447 %
Manjšinski delničarji (100) 0,0561 %
Nezamenjane materializirane delnice 0,2146 %
Skupaj 100,00 %

*Societe Generale drži delnice v svojem imenu in za račun Généfinance S.A., Pariz, ki je v 100% lasti Société Générale.

 • Znesek osnovnega kapitala: 52.784.176,26 EUR
 • Število delnic: 12.649.200 (kosovne delnice)
 • Število delničarjev: 103

Société Générale Group

Société Générale je ena največjih skupin v Evropi na področju finančnih storitev. Poslovanje Skupine temelji na modelu diverzificiranega univerzalnega bančništva, pri čemer združuje finančno trdnost s strategijo trajnostne rasti. Prizadeva si postati vzor za bančništvo, ki temelji na medsebojnih odnosih med stranko in banko, biti cenjena na trgih, na katerih posluje, blizu strankam ter izbrana zaradi kakovosti in predanosti svoje ekipe.

Okoli 160.000 zaposlenih v 77 državah dnevno spremlja več kot 33 milijonov strank po vsem svetu. Ekipa Société Générale ponuja nasvete in storitve fizičnim osebam, podjetjem in institucionalnim strankam na treh ključnih področjih:

 • Poslovanje s prebivalstvom v Franciji skozi mrežo poslovalnic Société Générale, Credit du Nord in Boursorama.
 • Mednarodno poslovanje s prebivalstvom v srednji in vzhodni Evropi, Rusiji, mediteranskemu kompleksu, v subsaharski Afriki, Aziji ter na francoskih čezmorskih ozemljih.
 • Poslovanje s podjetji in investicijsko bančništvo z globalnim znanjem na področju investicijskega bančništva, financiranja in globalnih trgov.

SKB od leta 2001 kot del skupine izkorišča prednosti razvejane poslovne mreže SG.

Na slovenskem trgu Skupina Société Générale deluje prek Skupine SKB (ki jo sestavljajo banka SKB, SKB Leasing in SKB Leasing Select) in slovenske podružnice ALD Automotive, družbe, specializirane za upravljanje voznega parka.

Société Générale je prav tako pomemben igralec na področju specializiranega financiranja in zavarovanja, privatnega bančništva, upravljanja s premoženjem ter poslovanja z vrednostnimi papirji.

ALD Automotive
poslovni najem vozil s celovitimi storitvami in upravljanje voznih parkov