Enostavnost in preglednost

3 mešani podskladi

z različnimi stopnjami tveganja: konservativni, uravnoteženi in dinamični portfelj.

Posebna ugodnost

Brez vstopnih stroškov za varčevanje v varčevalnem načrtu

za stranke SKB.

Naložbene možnosti

Najnižji znesek 30 EUR

z varčevalnim načrtom ali enkratnim vplačilom.

ZNAČILNOSTI KROVNIH SKLADOV

Premišljena in celovita razpršitev vaših naložb, s katerimi upravljajo priznani strokovnjaki.

Način vplačevanja

Z varčevalnim načrtom (najnižji znesek 30 EUR mesečno) ali enkratnimi zneski.

Družba za upravljanje

 • Société Générale Private Wealth Management v okviru Moorea Fund upravlja z okoli 2 MRD sredstev (april 2019).
 • Krovni sklad Moorea Fund ima dovoljenje za trženje in oglaševanje v 9. evropskih državah (Švica, Francija, Belgija, Velika Britanija, Luksemburg, Nemčija, Monako, Češka in Slovenija).

Globalna razpršenost naložb

Portfelji Moorea Fund podskladov so aktivno upravljani in zagotavljajo izpostavljenost dolžniškim in lastniškim finančnim instrumentom, alternativnim naložbam in denarju prek naložb v oblikah vzajemnih skladov oz. ETF.

Zagotovljena dnevna likvidnost

Za izplačilo dela ali vseh sredstev v Moorea Fund podskladih se lahko odločite kadarkoli.

Pristop k skladu

Preprosto v poslovalnicah SKB za kar potrebujete:

 • osebni dokument,
 • davčno številko,
 • osebni račun pri SKB.

Naložbeni cilj skladov

Vlagateljem zagotoviti srednjeročno rast z raznolikim globalnim portfeljem naložb v obliki vzajemnih skladov ali ETF.

Izkoristite akcijsko
50 % znižanje vstopnih stroškov

Investirajte v sklade Moorea in izkoristite 50 % znižanje vstopnih stroškov
za enkratna vplačila za imetnike MOJ M in MOJ L paketa!
Akcija traja do 31. 12. 2023.

Preverite, kateri skladi ustrezajo vašemu profilu vlagatelja

Izpolnite vprašalnik "Moj profil vlagatelja"

in se naročite k osebnemu bančniku.

Naročite se na posvet

 

Global Conservative Allocation Portfolio

Global Balanced Allocation Portfolio

Global Growth Allocation Portfolio

Tveganje

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Priporočeno obdobje trajanja naložbe

od 3 do 5 let

od 3 do 5 let

od 5 do 7 let

Najnižji znesek nakupnega naročila v valuti sklada

30 EUR

30 EUR

30 EUR

Sestava portfelja

 

Preverite, kakšen je vaš profil vlagatelja!

Bi želeli vlagati v sklade pa ne veste, kateri ustrezajo vašemu profilu vlagatelja?

Izpolnite vprašalnik "Moj profil vlagatelja"

Pogosta vprašanja

Zakaj je vplačevanje v okviru varčevalnega načrta dobra odločitev?

Redna mesečna vplačila zagotavljajo, da vlagatelj v povprečju ne kupuje zgolj v času ko so tečaji v povprečju visoki, pač pa tudi v obdobjih padcev tečajev in kapitalskih kriz, torej tudi v času ko so tečaji v povprečju poceni. Na ta način si vlagatelj po metodi povprečnega nakupnega stroška gradi neko povprečno ceno, ki mu dolgoročno omogoča doseganje povprečnega dolgoročnega donosa, ki ga prinaša izbrana naložba.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Stroški varčevalnega načrta

Vlagatelju se v okviru poslovanja z varčevalnim načrtom ne obračuna vstopna ali izstopna provizija.

Trajanje varčevalnega načrta

Varčevanje v okviru posameznega varčevalnega načrta traja 60 mesecev in se ob poteku samodejno podaljša za enako obdobje, v kolikor vlagatelj  ne odstopi od varčevalnega načrta s podpisom in predložitvijo banki zahtevka za odstop od varčevalnega načrta (na obrazcu banke), ki vsebuje tudi preklic danega soglasja za interno direktno obremenitev, ali iz kateregakoli razloga pri SKB ne zapre osebnega računa.

Kako vlagatelj pristopi k varčevalnemu načrtu?

K varčevalnemu načrtu vlagatelj pristopi s podpisom Pristopne vloge k varčevalnemu načrtu in soglasjem za interno direktno obremenitev osebnega računa. Vlagatelj s pristopom k varčevalnemu načrtu vanj mesečno vplačuje (oddaja naročila za nakup delnic izbranega podsklada Moorea Fund) prek interne direktne obremenitve zneske posameznih naročil v višini najmanj 30 EUR.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Kaj je varčevalni načrt?

Varčevalni načrt je oblika periodičnega mesečnega varčevanja h kateremu pristopi vlagatelj na podlagi pristopne vloge za izbrani podsklad Moorea Fund, ki vključuje vlagateljevo pisno soglasje banki za interno direktno obremenitev vlagateljevega osebnega računa.

Kaj je investicijski sklad?

Investicijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada.

Kaj je krovni sklad in kaj podsklad krovnega sklada?

Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje, pri čemer vsak podsklad opredeljujeta poseben naložbeni cilj in naložbena politika.

Podsklad krovnega sklada je ločeno premoženje v lasti imetnikov investicijskih kuponov  podsklada (vlagateljev), razdeljeno na enote, katerih vrednost je na zahtevo vlagatelja izplačljiva iz tega premoženja. Premoženje vsakega posameznega podsklada je razdeljeno na enote premoženja. Družba za upravljanje izdaja investicijske kupone, ki se glasijo na enoto, več enot ali del enote premoženja posameznega podsklada.

Kateri dokumenti sklada so brezplačno na voljo vlagateljem?

Vlagatelj pred naložbo v podsklad prejme ključni dokument z informacijami (KIID). Vlagatelj na zahtevo prejme tudi brezplačen izvod izvlečka prospekta podsklada, prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjega objavljenega letnega in polletnega poročila.

Kam podskladi investirajo denar vlagateljev?

Vsak podsklad krovnega sklada ima v prospektu z vključenimi pravili upravljanja zapisano naložbeno politiko, ki določa vrste finančnih instrumentov, v katere se lahko nalagajo sredstva sklada ter omejitve posameznih naložb, ki so specifične za vsak podsklad posebej.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Ali lahko iz preteklih donosov sklepam, kakšni bodo prihodnji donosi?

Ne, pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih donosov, zato je pomembno, da vlagatelji v sklade podatkom o preteklih uspešnosti ne dajejo prevelikega pomena pri ocenjevanju njihove prihodnje uspešnosti.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Ali lahko premoženje podsklada propade?

Premoženje podsklada je sestavljeno iz različnih finančnih instrumentov različnih izdajateljev in ustrezna razpršenost teh naložb zagotavlja vlagateljem veliko varnost naložbe, saj je vpliv ene nedonosne naložbe na premoženje podsklada majhen. Poslovanje družb za upravljanje je nadzorovano s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, banke skrbnice vzajemnega sklada ter neodvisnih revizorjev, kar zagotavlja visok nivo varnosti.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Ali lahko ena oseba vlaga v več podskladov krovnega sklada?

Da, pri čemer je potrebno ob pristopu k vsakemu posameznemu podskladu podpisati Pristopno izjavo.

Prikaži vse

Naročite se na sestanek z osebnim bančnikom

Osebni bančnik vas bo pričakal v poslovalnici na dogovorjen dan in ob dogovorjeni uri.
Z njegovo pomočjo boste vse uredili hitro in preprosto.

Naročite se na posvet  ali  Vprašajte nas

Novice za vlagatelje

Obveščamo vas o pomembnih sklepih podskladov Moorea Fund.

Oglejte si novice

Podskladi in tečajnica

Preverite tečaj podskladov Moorea Fund.

Oglejte si seznam podskladov in tečajnico

Varčevanje

Naj denar dela za vas ali kako najbolje oplemenititi denar

Le redko boste srečali koga, ki si ne bi želel več denarja. Ker so trenutno obresti za varčevanje nizke, postaja investiranje v sklade vse bolj priljubljena oblika varčevanja in dolgoročnega plemenitenja premoženja. Varčevanje v skladih je res preprosto in visoko likvidno.

Varčevanje

SKB banka omogoča naložbe v izbrane vzajemne sklade.

Investiranje v sklade je vse bolj priljubljena oblika varčevanja in dolgoročnega plemenitenja premoženja. Če je cilj, da bi premoženje v prihodnjih 5 letih povečali, so lahko naložbe v sklade pravi odgovor. Za varčevanje v skladih velja: enostavnost varčevanja, strokovno upravljanje premoženja, visoka likvidnost in prihranek časa.

Varčevanje

Kdaj je smiselno začeti varčevati?

Od varčevanja za oddaljene cilje si lahko največ obetate, če boste varčevali redno in z varčevanjem začeli čim prej. Pred začetkom varčevanja je ključnega pomena, da si postavite cilje, pričakovanja in časovne okvire varčevanja.

Varčevanje

Kaj je varčevalni načrt?

Varčevalni načrt je oblika rednega periodičnega (npr. mesečnega) varčevanja. Primeren je zlasti za vlagatelje, ki še nimajo večjega obsega finančnih prihrankov, in tiste, ki želijo postopno varčevati v izbranih skladih.

Dobro je vedeti,
komu zaupate finance

SKB banka

 • Se v slovenskem bančnem prostoru odlikuje kot varna, trdna in zanesljiva banka.
 • Je del skupine OTP, ene največjih in najstabilnejših bank na področju srednje in vzhodne Evrope.
 • Zaupa nam več kot 200.000 strank.

Kaj o nas pravijo naše stranke?

Flik takojšnja brezplačna nakazila

S Flikom plačujte kadarkoli, kjerkoli:

 • Enostavno - potrebujete le mobilno številko
  ali e-naslov prejemnika.
 • Hitro - denar bo na računu v nekaj sekundah.
  Tudi izven delovnega časa banke.
 • Varno - enako varno kot plačevanje prek
  mobilne ali spletne banke.

Preberite več