Podjetniška varovalka

Zagotovljena varnost poslovanja ob nepredvidljivih dogodkih z zavarovanjem ključnih oseb v vašem podjetju.

Zavarovanje pred izgubo dohodkov

Varnost poslovanja in odgovornost

Več

Podjetniška varovalka je 10-letno naložbeno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Sava, ki ponuja celovito zaščito podjetja pred izgubo dohodka. Omogoča ekonomska varnost poslovanja in odgovornost do lastnikov, zaposlenih in poslovnih partnerjev.
Brez zdravstvenega vprašalnika

Zavarovanje ključnih oseb

Več

Zavarujte ključne osebe od 25. do 75. leta brez izpolnjevanja vprašalnika o zdravstvenem stanju. Za pristop zavarovanci ne potrebujejo zdravniškega pregleda. Zavarovane osebe so ob izteku zavarovanja lahko stare največ 85. let.
Naložba v investicijski sklad

Infond Globalni uravnoteženi

Več

Življenjsko zavarovanje s hkratnim vlaganjem v investicijski sklad Infond Globalni uravnoteženi, družbe za upravljanje Sava Infond, d.o.o. Izbirate lahko med tremi višinami naložbene premije: 10, 30 ali 50 EUR mesečno.

Zavarovanje poslovanja

Zavarovanje, ki ponuja celovito zaščito podjetja pred izgubo dohodka zaradi nepredvidenih dogodkov ali okoliščin, ki so jim v vsakodnevnem aktivnem in stresnem življenju izpostavljene ključne osebe v podjetju.

NALOŽBENO ŽIVLJENSKO ZAVAROVANJE

Zavarovalnice Sava, d.d., za podjetja.

ZAVAROVANCI

so lahko ključne osebe v podjetju v starosti od 25. do 75. leta.

ZAVAROVALEC IN UPRAVIČENEC

je podjetje ali samostojni podjetnik posameznik, ki določi ključno osebo - posameznega zavarovanca.

PET STAROSTNIH RAZREDOV

Zavarovanci so glede na pristopno starost razdeljeni v razrede od 25 do 75 let, od česar je odvisna višina zavarovalne premije.

ZAVAROVALNA DOBA

traja 10 let in se izteče najpozneje v letu, v katerem bo zavarovanec dopolnil 85. leto starosti.

ZAVAROVALNA KRITJA

za primer smrti in nezgodne smrti z dodanimi možnimi kritji za hujše bolezni, nezgodne hospitalizacije, ter zlome kosti in invalidnosti zaradi nezgode.

ZAVAROVALNA VSOTA

za smrt od 4.200 EUR do 15.000 EUR in za nezgodno smrt od 8.400 do 30.000 EUR, odvisno od starosti zavarovanca.

NALOŽBENO ZAVAROVANJE

z investiranjem 10, 30 ali 50 EUR mesečno v investicijski sklad INFOND GLOBALNI URAVNOTEŽENI, družbe za upravljanje Sava Infond, d.o.o.

PLAČILO PREMIJE

že od 32 EUR mesečno, z možnostjo tudi letnega plačevanja.

Digitalno bančništvo

S pomočjo mobilne in spletne banke lahko uredite kar 53 različnih opravkov brez obiska banke.:

 • Oddaja vloge za odobritev prekoračitve - izredni limit.
 • Oddaja vloge za naročilo potrošniškega kredita.
 • Oddaja vloge za pridobitev Visa kreditne kartice.
 • Plačilo in prejem računov in e-računov.
 • Pregled stanja in porabe.

Preberite več

+ 48

Drugihdigitalnih storitev

Naročite se na sestanek s svetovalcem

Skrbnik vas bo pričakal v poslovalnici na dogovorjen dan in ob dogovorjeni uri.
Z njegovo pomočjo boste vse uredili hitro in preprosto.

Naročite se na posvet ali Pošljite povpraševanje

Dobro je vedeti,
komu zaupate finance

SKB banka

 • Se v slovenskem bančnem prostoru odlikuje kot varna, trdna in zanesljiva banka.
 • Je del skupine OTP, ene največjih in najstabilnejših bank na področju srednje in vzhodne Evrope.
 • Zaupa nam več kot 200.000 strank.

Pogosta vprašanja

Davčni vidik temelji na podlagi pojasnil DURSa oziroma FURSa, v vsakem primeru je potrebno davčni vidik ustrezno preveriti glede na konkretna dejstva.

Vplačila za riziko premijo štejejo med davčno priznane odhodke podjetja. Varčevalni del premije ima po vsebini naravo naložbe, zato se izkaže v poslovnih knjigah pravne osebe - upravičenca kot dolgoročne terjatve do zavarovalnice.

Za 10 - letna življenjska zavarovanja se ne plačuje 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov. Le-ta se obračuna v primeru odkupa zavarovanja pred potekom 10 let.

Glede izplačil velja, da je v primeru nastanka zavarovalnega primera upravičenec podjetje in je prihodek v izkazu poslovnega izida vključen v davčno osnovo v letu izplačila.

 • Ob smrti zavarovanca se izplačata zavarovalna vsota za smrt in vrednost premoženja po polici. Popolno zavarovalno kritje nastopi že po poteku prvega leta, do takrat se v primeru smrti zavarovanca izplača 50 % plačanih premij.
 • Ob nezgodni smrti zavarovanca se izplačata zavarovalna vsota za nezgodno smrt in vrednost premoženja po polici, po preteku prvega leta zavarovanja pa tudi zavarovalna vsota za smrt.
 • Ob izteku zavarovanja brez smrti zavarovanca se izplača vrednost premoženja po polici.
 • Ob hujših boleznih zavarovanca po poteku prvih dveh let zavarovanja se, kot predplačilo, izplača zavarovalna vsota za smrt v deležu, ki je dogovorjen na polici. Za višino predplačila se zniža zavarovalna vsota za smrt.
 • Ob hospitalizaciji zavarovanca zaradi nezgode se izplača dnevno nadomestilo za več kot štiri zaporedne nočitve v bolnišnici zaradi nezgode (največ za 365 zaporednih nočitev).
 • Ob nezgodnem zlomu kosti zavarovanca se izplača enkratna dnevna odškodnina za zlom kosti, tudi osteoporotičnih.
 • Ob nezgodni invalidnosti zavarovanca se izplača zavarovalna vsota za progresivno nezgodno invalidnost - v primeru 100 % invalidnosti se izplača dvojna zavarovalna vsota.