Izvršnica

Instrument zavarovanja plačil, sprejet v okviru Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih.

Preverite informacije o združevanju SKB banke in Nove KBM.
Listina

Izjava dolžnika

Več

Z izvršnico se dolžnik zaveže plačati denarni znesek, ki ga je dolžan upniku. Izjava dolžnika je dana skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih.
Nepreklicno soglasje dolžnika

Poravnava obveznosti

Več

Soglasje dolžnika je nepreklicno in velja za vse banke, pri katerih ima dolžnik odprt transakcijski račun. Obveznosti iz izvršnice se poravnajo iz sredstev na dolžnikovem računu odprtem pri banki.
Predložitev izvršnice

3 leta od dospelosti terjatve

Več

Izvršnico je v plačilo potrebno predložiti v roku treh let od dospelosti terjatve. Banka vrne izvršnico upniku, če na dolžnikovem računu v roku enega leta od predložitve v plačilo ni sredstev.

Značilnosti izvršnice

Izvršnica je namenjena pravnim osebam, imetnikom zasebnih dejavnosti, civilnopravnim osebam in tujim pravnim osebam, ki potrebujejo zanesljiv instrument zavarovanja plačil z gospodarskimi subjekti in javnimi organi.

Oblika izvršnice

Oblika ni predpisana. Izvršnica je vsaka listina, ki vsebuje obvezne podatke izvršnice.

Sprejem izvršnice v banki

Banka sprejema izvršnico na unovčenje vsak delovni dan do 12. ure.

Izdaja izvršnice

Izda jo lahko le gospodarski subjekt ali javni organ.

Primanjkljaj sredstev

V primeru, da na dolžnikovem računu v roku 1 leta od predložitve v plačilo ni sredstev, banka vrne izvršnico upniku.

V skladu z zakonom mora izvršnica vsebovati:

 

 • navedbo, da gre za izvršnico;
 • davčno številko, podjetje ali ime dolžnika in njegov naslov oz. sedež;
 • davčno številko, podjetje ali ime upnika in njegov naslov oz. sedež;
 • v evrih navedeno ter s številko in besedo zapisano denarno obveznost dolžnika.
  Če se obveznost obrestuje, pa tudi podatke o začetku teka obresti in obrestni meri;

 

 • podatke o pogodbi oziroma drugem pravnem temelju nastanka obveznosti;
 • notarsko ali upravno overjen podpis dolžnika iz izvršnice;
 • kraj in datum izdaje izvršnice;
 • dan dospelosti obveznosti;

 

 

Digitalno bančništvo

S pomočjo mobilne in spletne banke lahko uredite kar 53 različnih opravkov brez obiska banke.:

 • Oddaja vloge za odobritev prekoračitve - izredni limit.
 • Oddaja vloge za naročilo potrošniškega kredita.
 • Oddaja vloge za pridobitev Visa kreditne kartice.
 • Plačilo in prejem računov in e-računov.
 • Pregled stanja in porabe.

Preberite več

+ 48

Drugihdigitalnih storitev

Naročite se na sestanek s svetovalcem

Skrbnik vas bo pričakal v poslovalnici na dogovorjen dan in ob dogovorjeni uri.
Z njegovo pomočjo boste vse uredili hitro in preprosto.

Naročite se na posvet ali Pošljite povpraševanje

Dobro je vedeti,
komu zaupate finance

SKB banka

 • Se v slovenskem bančnem prostoru odlikuje kot varna, trdna in zanesljiva banka.
 • Je del skupine OTP, ene največjih in najstabilnejših bank na področju srednje in vzhodne Evrope.
 • Zaupa nam več kot 200.000 strank.

Pogosta vprašanja

Banka obvesti dolžnika o prejemu izvršnice z neposredno pošto, naslednji delovni dan po prejemu.

V primeru, da na izvršnici ni vseh bistvenih elementov in datuma dospelosti jo banka zavrne.

vas morda zanima tudi