Naložbe

Kako začnem varčevati v skladih AMUNDI ali MOOREA?

07. 01. 2021

Bi radi začeli varčevati v skladih, pa ne veste kako?

Kako začnem varčevati v skladih AMUNDI ali MOOREA?

  1. Določitev ciljev:

Pred pristopom k podskladu krovnega sklada je pomembno, da si postavite cilje, pričakovanja in časovne okvire varčevanja. Kot pomoč pri določanju o vrsti podsklada, ki bo ustrezala vašemu profilu vlagatelja, si lahko pomagate z vprašalnikom

O možnostih varčevanja v skladih lahko pridobite informacije v poslovalnici SKB banke ali pokličete Klicni center 01 471 55 55 in se dogovorite za termin sestanka v izbrani poslovalnici.

  1. Izbira možnosti vlaganja:
  • Postopno varčevanje z mesečnimi vplačili - Lahko varčujete prek varčevalnega načrta, ki je oblika periodičnega mesečnega varčevanja že od 30 EUR dalje, h kateremu pristopite s podpisom pristopne izjave za izbrani podsklad in pisnim soglasjem banki za izvajanje interne direktne obremenitve osebnega računa. V ponudbi SKB banke omogočamo pristop k varčevalnim načrtom Moorea Fund, z mešanimi podskladi in v valuti EUR. Skladi Moorea vključujejo vse naložbene razrede: delnice, obveznice, denar in alternativne naložbe. V tem primeru se vam ni treba odločati o tem, ali investirati v delnice ali obveznice in koliko v posamezni del. Odločite se le o dobi varčevanja in temu primerno izberete sklad.
  • Plemenitenje premoženja z enkratnimi vplačili - Lahko pa se odločite za premišljeno in celovito razpršitev svojih naložb v MOOREA FUNDS, AMUNDI FUNDS, AMUNDI INDEX SOLUTIONS IN CPR INVEST z enkratnim vplačilom v denarne, obvezniške, delniške ali indeksne podsklade. Skladi so izdani v različnih valutah: EUR, USD, JPY.
  1. Pristop:

Kot stranka SKB banke potrebujete le osebni dokument, davčno številko in osebni račun pri SKB banki. Podpišete pristopno izjavo za izbrani podsklad in pri sklenitvi varčevalnega načrta v skladih Moorea še pisno soglasje za izvajanje interne direktne obremenitve osebnega računa.

  1. Spremljava:

Po pristopu k izbranemu podskladu krovnega sklada boste prek tečajnice na spletni strani www.skb.si dnevno spremljali vrednost enot premoženja (VEP) ali gibanje sklada. Obveščali vas bomo tudi o vseh pomembnih dogodkih glede izbranega podsklada za čas vašega varčevanja, po vsakem zaključenem tromesečju pa vas bomo o stanju obvestili tudi po pošti.

  1. Izstop:

Za izplačilo dela ali vseh privarčevanih sredstev v skladih se lahko odločite kadar koli z oddajo zahtevka za izplačilo v najbližji poslovalnici. Denar vam je na voljo najpozneje v sedmih delovnih dneh po oddaji naročila.

Varčevanje v okviru posameznega varčevalnega načrta Moorea traja 60 mesecev in se ob poteku samodejno podaljša za enako obdobje, če kot vlagatelj ne odstopite od varčevalnega načrta, tako da podpišete in banki predložite zahtevek za odstop od varčevalnega načrta (na obrazcu banke).


Nazaj