Varčevanje in investicije, Naložbe

Naj denar dela za vas ali kako najbolje oplemenititi denar

15. 10. 2021

Le redko boste srečali koga, ki si ne bi želel več denarja. Ker so trenutno obresti za varčevanje nizke, postaja investiranje v sklade vse bolj priljubljena oblika varčevanja in dolgoročnega plemenitenja premoženja. Varčevanje v skladih je res preprosto in visoko likvidno.

Naj denar dela za vas ali kako najbolje oplemenititi denar

Če je vaš cilj v prihodnjih petih letih povečati premoženje, so lahko prav naložbe v sklade pravi odgovor. Varčevanje v skladih je privlačno predvsem zaradi enostavnosti varčevanja, strokovnega upravljanja premoženja, visoke likvidnosti in prihranka časa. 

Na kratko o naložbah v sklade

Kaj so skladi? So nekakšni bazeni denarja, naloženega v perspektivna podjetja, ki lahko investitorjem vračajo lepe donose. Vzajemni skladi združujejo denarna sredstva velikega števila vlagateljev in so alternativa samostojnemu trgovanju oziroma investiranju na borzi. Pomembna razlika je prav v tem, da za razvoj in plemenitenje premoženja skrbijo strokovnjaki na tem področju.

Ti strokovnjaki so upravljavci premoženja, ki razpršijo vlagateljevo investicijo med različne naložbene razrede (delnice, obveznice, kratkoročne vrednostne papirje itd.) po različnih regijah in panogah. Vse te naložbe upravljavci premoženja dnevno skrbno spremljajo in se strateško odločajo, kako jih upravljati. Delo opravljajo skladno z vnaprej določeno naložbeno politiko in cilji posameznega sklada. Za vsak sklad je določeno, v katere delnice oziroma obveznice lahko vlaga, v kakšnih deležih in v katero regijo ter kakšni sta velikost in boniteta podjetij, v katere vlaga. Ob vplačilu v posamezni sklad postane vlagatelj lastnik sorazmernega dela premoženja vzajemnega sklada in »nagrad«, ki mu kot vlagatelju ob uspešnem poslovanju pripadajo.

Primerni za vsakogar

Vzajemni skladi so primerni za vsakogar, za vse socialne in starostne strukture prebivalstva. Za nas kot male vlagatelje je investiranje v vzajemne sklade cenejše, učinkovitejše, veliko bolj razpršeno, s tem tudi manj tvegano, predvsem pa se nam ni treba ukvarjati s posameznimi naložbami, saj za to skrbijo strokovnjaki. Vlagatelji lahko že z minimalnim vložkom dosežejo zastavljene dolgoročne finančne cilje, svoje premoženje pa razpršijo po vsem svetu in različnih donosnih panogah.

Tisti, ki je goro prestavil, je začel z drobnim kamenjem. (Kitajski pregovor)

Raznolika ponudba vzajemnih skladov, ki se razlikujejo po stopnji tveganja in pričakovani donosnosti, je razlog, da skladi niso namenjeni le tveganju naklonjenim vlagateljem, temveč tudi tistim, ki bolj kot donosnost cenijo varnost. Tako se lahko odločite za potencialno večje dobičke ob višjem tveganju ali manjše donose ob manjšem tveganju.

Varčujte v skladih Amundi in Moorea

Da je lahko posameznik vlagatelj in deležen delitve dobička, mora seveda plačati nekakšno vstopnico. Upravitelji skladov poznajo t. i. vstopne in izstopne stroške, ki razdeljeni čez daljše obdobje postanejo (skoraj) zanemarljivi.

SKB banka nastopa v vlogi distributerja krovnih skladov Amundi Funds in Amundi Index Solutions družbe za upravljanje Amundi Luxembourg S.A., krovnih skladov CPR Invest družbe za upravljanje CPR Asset management S.A. in krovnega sklada Moorea Fund družbe za upravljanje Societe Generale Private Wealth Management S.A.

Že od 30 evrov na mesec

V ponudbi sklada Moorea Fund lahko denar plemenitite z enkratnim vplačilom ali se odločite za redna vplačila že od 30 evrov na mesec, kar je znesek, ki ga lahko za lepšo prihodnost nameni verjetno vsak. Poleg tega so na voljo trije mešani podskladi Moorea Fund z različnimi stopnjami tveganja (konservativni, uravnoteženi in dinamični), ki ponujajo možnost kakovostnega varčevanja in celovite razpršitve naložb, čemur finančni strokovnjaki rečejo prilagodljiv varčevalni načrt.

V ponudbi SKB banke so tudi krovni skladi Amundi Funds, Amundi Index Solutions ali CPR Invest, največje družbe za upravljanje v Evropi, ki so letos prejeli kar tri nagrade revije Moje finance za kakovost upravljanja. Zanje prav tako velja, da imate na voljo izjemno raznolikost naložbenih možnosti na vseh kapitalskih trgih, izberete le stopnjo tveganja in želeni čas trajanja naložbe. Omenjenim skladom zaupa več kot sto milijonov vlagateljev po vsem svetu.

Če vas zanimajo naložbe v sklade, lahko dodatne informacije prejmete v poslovalnicah SKB banke, na telefonski številki 01 471 55 55 in spletni strani, kjer za naročilo na sestanek pri naložbenem specialistu le izpolnite spletni obrazec


Nazaj