Varčevanje in investicije, Naložbe

SKB banka omogoča naložbe v izbrane vzajemne sklade.

04. 06. 2021

Investiranje v sklade je vse bolj priljubljena oblika varčevanja in dolgoročnega plemenitenja premoženja. Če je cilj, da bi premoženje v prihodnjih 5 letih povečali, so lahko naložbe v sklade pravi odgovor. Za varčevanje v skladih velja: enostavnost varčevanja, strokovno upravljanje premoženja, visoka likvidnost in prihranek časa.

SKB banka omogoča naložbe v izbrane vzajemne sklade.

Zakaj izbrati naložbe v sklade?

Vzajemni skladi združujejo denarna sredstva velikega števila vlagateljev in so alternativa samostojnemu trgovanju oziroma investiranju na borzi, le da tu za razvoj in plemenitenje premoženja skrbijo strokovnjaki na tem področju.

Primerni so za vsakogar, za vse socialne in starostne strukture prebivalstva. Za malega vlagatelja je namreč investiranje v vzajemne sklade cenejše, učinkovitejše, veliko bolj razpršeno, s tem tudi manj tvegano, predvsem pa se s posameznimi naložbami ni potrebno ukvarjati, saj za to skrbijo strokovnjaki. Vlagatelji lahko že z minimalnim vložkom dosežejo visoko zastavljene dolgoročne finančne cilje, svoje premoženje pa razpršijo po vsem svetu in različnih donosnih panogah.

Za združena denarna sredstva vlagateljev skrbijo upravljavci premoženja, strokovnjaki, ki razpršijo vlagateljevo investicijo med različne naložbene razrede (delnice, obveznice, kratkoročne vrednostne papirje …) po različnih regijah in panogah. Vse te naložbe upravljalci premoženja dnevno skrbno spremljajo in se strateško odločajo, kako jih upravljati. Upravljalci premoženja svoje delo opravljajo skladno z vnaprej določeno naložbeno politiko in cilji posameznega sklada. Za vsak sklad je namreč določeno, v katere delnice oziroma obveznice lahko vlaga, v kakšnih deležih in v katero regijo ter kakšna je velikost in boniteta podjetij v katere vlaga. Ob vplačilu v posamezni sklad postane vlagatelj lastnik sorazmernega dela premoženja vzajemnega sklada.

Ponudba SKB banke: brezskrbna in ugodna naložba

SKB banka nastopa v vlogi distributerja krovnih skladov Amundi Funds in Amundi Index Solutions, družbe za upravljanje Amundi Luxembourg S.A., krovnih skladov CPR Invest, družbe za upravljanje CPR Asset management S.A. ter krovnega sklada Moorea Fund, družbe za upravljanje Societe Generale Private Wealth Management S.A.

Moorea Fund:

 • varčujete lahko z enkratnim vplačilom ali že od 30 EUR/mesec;
 • trije mešani podskladi Moorea Fund z različnimi stopnjami tveganja (konservativni, uravnoteženi in dinamični);
 • ponujajo možnost kakovostnega varčevanja in celovite razpršitve vaših naložb;
 • fleksibilen varčevalni načrt.

Krovni skladi Amundi Funds, Amundi Index Solutions ali CPR Invest, tudi letos nagrajeni s priznanjem za kakovost upravljanja s strani revije Moje finance:

 • največja družba za upravljanje v Evropi;
 • več kot 100 milijonov vlagateljev po vsem svetu;
 • velika raznolikost naložbenih možnosti na vseh kapitalskih trgih zagotavlja številne možnosti izbire glede na stopnjo tveganja in želeni čas trajanja naložbe;
 • aktivno in pasivno (indeksni skladi) upravljanje.

Večkrat nagrajeni skladi za kakovost upravljanja

Revija Moje finance je že enajsto leto zapored ocenila vzajemne sklade in njihove upravljavce, ki so najbolje plemenitili denar vlagateljev. Skladi Amundi Funds so se tokrat trikrat uvrstili na prva mesta med skladi, ki so na voljo na slovenskem trgu:

 • Amundi Funds European Equity Conservative - A EUR (2018 – 2020)
 • Amundi Funds Top European Players ‒ A EUR (2011 – 2020)
 • Amundi Funds Emerging World Equity ‒ A USD (2011 – 2020)

Raznolika ponudba vzajemnih skladov, ki se razlikujejo po stopnji tveganosti in pričakovani donosnosti je razlog, da skladi niso namenjeni samo tveganju naklonjenim vlagateljem, temveč tudi tistim, ki bolj kot donosnost cenijo varnost. 


Nazaj