Naložbe

Kako je s plačilom davka? Kakšen je davek na kapitalski dobiček?

06. 01. 2021

Delnica krovnega sklada se skladno s 93. členom Zakona o dohodnini šteje za kapital, tako da je ob unovčitvi vlagatelj obdavčen v okviru pravil o dobičku iz kapitala po ZDoh-2.

Kako je s plačilom davka? Kakšen je davek na kapitalski dobiček?

Davčni vidik varčevanja v skladih

Davčna osnova za določitev zneska davka se ugotovi kot razlika med vrednostjo delnice sklada ob prodaji in vrednostjo delnice sklada ob pridobitvi.

Od ugotovljene davčne osnove se izračuna in plača dohodnina po stopnji 27,5 %.

Dobički iz kapitala se obdavčujejo cedularno, kar pomeni, da se ti dohodki ne vključujejo v letno dohodninsko napoved. Stopnja dohodnine se znižuje vsakih dopolnjenih pet let imetništva delnice sklada in znaša po dopolnjenih:

 

Naložbeno obdobje

Višina davka na kapitalski dobiček

0–5 let

27,5 %

5–10 let

20 %

10–15 let

15 %

15–20 let

10 %

nad 20 let

0 %


Nazaj