Naložbe

Kako je s plačilom davka? Kakšen je davek na kapitalski dobiček?

06. 01. 2021

Delnica krovnega sklada se skladno s 93. členom Zakona o dohodnini šteje za kapital, tako da je ob unovčitvi vlagatelj obdavčen v okviru pravil o dobičku iz kapitala po ZDoh-2.

Kako je s plačilom davka? Kakšen je davek na kapitalski dobiček?

Davčni vidik varčevanja v skladih

Davčna osnova za določitev zneska davka se ugotovi kot razlika med vrednostjo delnice sklada ob prodaji in vrednostjo delnice sklada ob pridobitvi.

Od ugotovljene davčne osnove se izračuna in plača dohodnina po stopnji 27,5 %.

Dobički iz kapitala se obdavčujejo cedularno, kar pomeni, da se ti dohodki ne vključujejo v letno dohodninsko napoved. Stopnja dohodnine se znižuje vsakih dopolnjenih pet let imetništva delnice sklada in znaša po dopolnjenih:

 

Naložbeno obdobje

Višina davka na kapitalski dobiček

0–5 let

27,5 %

5–10 let

20 %

10–15 let

15 %

15–20 let

10 %

nad 20 let

0 %


Tukaj lahko dodamo še 1 % normiranih stroškov pri nakupu in pri prodaji, če je donos pozitiven. In pa mogoče kar en izračun (samo v lepši obliki J). Npr. stranka je leta 2010 v sklad investirala 1.000 eur, lani decembra ga je prodala za 1.600 EUR. Donos znaša: 600 EUR – 10 EUR vst. str. – 16 EUR izst. str = 574 EUR. Ker je stranka sklad prodala po več kot 5 letih, je davčna stopnja 15 %, davek pa 86,10 EUR.


Nazaj