AMUNDI FUNDS, AMUNDI INDEX SOLUTIONS in CPR INVEST

Izkoristite 50 % znižanje vstopnih stroškov do 31. 12. 2023

Preverite akcijsko ponudbo

Tveganje in donos

Višji donosi ob višjem tveganju

Naložbe v investicijske sklade so ob sprejemanju povečanega naložbenega tveganja zaradi razpršenosti premoženja posebej na daljši rok lahko donosnejše od klasičnih oblik varčevanja.

Raznolike naložbene možnosti

29 podskladov

Izberite primerno naložbo glede na svojo nagnjenost k tveganju, pričakovane donose in namene investiranja.

Dnevna likvidnost sredstev

Razpršenost naložb

v različne vrste finančnih instrumentov, kapitalske trge, panoge in izdajatelje.

ZNAČILNOSTI KROVNIH SKLADOV

Premišljena in celovita razpršitev vaših naložb, s katerimi upravljajo priznani strokovnjaki.

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

 • 1.400 milijard EUR sredstev v upravljanju (Vir: podatki Amundi 2017)
 • 1. mesto po višini sredstev v upravljanju Evropi (Vir: TOP 400 asset managers, junij 2017)
 • Več kot 100 milijonov posameznikov, družb in institucionalnih vlagateljev po vsem svetu

CPR INVEST ASSET MANAGEMENT

 • 52,6 milijard EUR sredstev v upravljanju (Vir: CPR Asset Management, december 2019
 • 31 let izkušenj z upravljanjem naložb

29 IZBRANIH PODSKLADOV

 • 2 podsklada denarnega trga
 • 7 obvezniških podskladov
 • 17 delniških podskladov
 • 3 indeksni delniški podskladi

ZAGOTOVLJENA LIKVIDNOST

Za izplačilo dela ali vseh privarčevanih sredstev v Amundi skladih se lahko odločite kadarkoli.

PRISTOP K SKLADU

Preprosto, v poslovalnicah SKB.
Za pristop k skladom potrebujete:

 • osebni dokument,
 • davčno številko,
 • osebni račun pri SKB.

Izkoristite akcijsko
50 % znižanje vstopnih stroškov

Investirajte v Amundi sklade in izkoristite 50 % znižanje vstopnih stroškov
za enkratna vplačila za imetnike MOJ M in MOJ L paketa!
Akcija traja do 31. 12. 2023.

Preverite, kateri skladi ustrezajo vašemu profilu vlagatelja

Izpolnite vprašalnik "Moj profil vlagatelja"

in se naročite k osebnemu bančniku.

Naročite se na posvet

Naročite se na sestanek z osebnim bančnikom

Osebni bančnik vas bo pričakal v poslovalnici na dogovorjen dan in ob dogovorjeni uri.
Z njegovo pomočjo boste vse uredili hitro in preprosto.

Naročite se na posvet  ali  Vprašajte nas

Pogosta vprašanja

Kaj je investicijski sklad?

Investicijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada.

Kaj je krovni sklad in kaj podsklad krovnega sklada?

Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje, pri čemer vsak podsklad opredeljujeta poseben naložbeni cilj in naložbena politika.

Podsklad krovnega sklada je ločeno premoženje v lasti imetnikov investicijskih kuponov  podsklada (vlagateljev), razdeljeno na enote, katerih vrednost je na zahtevo vlagatelja izplačljiva iz tega premoženja. Premoženje vsakega posameznega podsklada je razdeljeno na enote premoženja. Družba za upravljanje izdaja investicijske kupone, ki se glasijo na enoto, več enot ali del enote premoženja posameznega podsklada.

Kateri dokumenti sklada so brezplačno na voljo vlagateljem?

Vlagatelj pred naložbo v podsklad prejme ključni dokument z informacijami (KIID). Vlagatelj na zahtevo prejme tudi brezplačen izvod izvlečka prospekta podsklada, prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjega objavljenega letnega in polletnega poročila.

Kam podskladi investirajo denar vlagateljev?

Vsak podsklad krovnega sklada ima v prospektu z vključenimi pravili upravljanja zapisano naložbeno politiko, ki določa vrste finančnih instrumentov, v katere se lahko nalagajo sredstva sklada ter omejitve posameznih naložb, ki so specifične za vsak podsklad posebej.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Ali lahko iz preteklih donosov sklepam, kakšni bodo prihodnji donosi?

Ne, pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih donosov, zato je pomembno, da vlagatelji v sklade podatkom o preteklih uspešnosti ne dajejo prevelikega pomena pri ocenjevanju njihove prihodnje uspešnosti.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Ali lahko premoženje podsklada propade?

Premoženje podsklada je sestavljeno iz različnih finančnih instrumentov različnih izdajateljev in ustrezna razpršenost teh naložb zagotavlja vlagateljem veliko varnost naložbe, saj je vpliv ene nedonosne naložbe na premoženje podsklada majhen. Poslovanje družb za upravljanje je nadzorovano s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, banke skrbnice vzajemnega sklada ter neodvisnih revizorjev, kar zagotavlja visok nivo varnosti.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Ali lahko ena oseba vlaga v več podskladov krovnega sklada?

Da, pri čemer je potrebno ob pristopu k vsakemu posameznemu podskladu podpisati Pristopno izjavo.

Prikaži vse

Novice za vlagatelje

Obveščamo vas o pomembnih sklepih podskladov Amundi Funds in Amundi Index Solutions.

Oglejte si novice

Podskladi in tečajnica

Preverite tečaj podskladov Amundi Funds in Amundi Index Solutions.

Oglejte si seznam podskladov in tečajnico

Varčevanje

Naj denar dela za vas ali kako najbolje oplemenititi denar

Le redko boste srečali koga, ki si ne bi želel več denarja. Ker so trenutno obresti za varčevanje nizke, postaja investiranje v sklade vse bolj priljubljena oblika varčevanja in dolgoročnega plemenitenja premoženja. Varčevanje v skladih je res preprosto in visoko likvidno.

Varčevanje

SKB banka omogoča naložbe v izbrane vzajemne sklade.

Investiranje v sklade je vse bolj priljubljena oblika varčevanja in dolgoročnega plemenitenja premoženja. Če je cilj, da bi premoženje v prihodnjih 5 letih povečali, so lahko naložbe v sklade pravi odgovor. Za varčevanje v skladih velja: enostavnost varčevanja, strokovno upravljanje premoženja, visoka likvidnost in prihranek časa.

Varčevanje

Kdaj je smiselno začeti varčevati?

Od varčevanja za oddaljene cilje si lahko največ obetate, če boste varčevali redno in z varčevanjem začeli čim prej. Pred začetkom varčevanja je ključnega pomena, da si postavite cilje, pričakovanja in časovne okvire varčevanja.

Varčevanje

Kaj je varčevalni načrt?

Varčevalni načrt je oblika rednega periodičnega (npr. mesečnega) varčevanja. Primeren je zlasti za vlagatelje, ki še nimajo večjega obsega finančnih prihrankov, in tiste, ki želijo postopno varčevati v izbranih skladih.

Dobro je vedeti,
komu zaupate finance

SKB banka

 • Se v slovenskem bančnem prostoru odlikuje kot varna, trdna in zanesljiva banka.
 • Je del skupine OTP, ene največjih in najstabilnejših bank na področju srednje in vzhodne Evrope.
 • Zaupa nam več kot 200.000 strank.

Kaj o nas pravijo naše stranke?

Flik takojšnja brezplačna nakazila

S Flikom plačujte kadarkoli, kjerkoli:

 • Enostavno - potrebujete le mobilno številko
  ali e-naslov prejemnika.
 • Hitro - denar bo na računu v nekaj sekundah.
  Tudi izven delovnega časa banke.
 • Varno - enako varno kot plačevanje prek
  mobilne ali spletne banke.

Preberite več