Naložbe

Kaj je krovni sklad in kaj podsklad krovnega sklada?

30. 12. 2020

Poznamo krovni sklad in podsklad krovnega sklada. Krovni sklad je vzajemni sklad, ki je sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki jih opredeljujeta poseben naložbeni cilj in naložbena politika.

Kaj je krovni sklad in kaj podsklad krovnega sklada?