O SKB banki

 

SKLADNOST POSLOVANJA

Ravnamo v skladu s sprejetimi etičnimi normami

Poslanstvo SKB banke je graditi in vzdrževati odnose, ki temeljijo na zaupanju in spoštovanju vseh posameznikov. Interese naših strank, zaposlenih, dobaviteljev, vlagateljev in drugih poslovnih partnerjev lahko varujemo le tako, da ravnamo v skladu s sprejetimi etičnimi normami in veljavno zakonodajo, zato vsakodnevno skrbimo za regulativno skladnost poslovanja ter s tem zagotavljamo obvladovanje tveganj v skladu z veljavnim zakonskim okvirom.

 

Politika skladnosti

Politika skladnosti povzema načela v zvezi s skladnostjo poslovanja banke ter določa glavno usmeritev neodvisne aktivnosti skladnosti.

 

     

Etični kodeks in Protikorupcijska politika

Ker SKB banka od vseh zaposlenih pričakuje, da ravnajo v skladu z našimi visokimi etičnimi standardi, smo sprejeli pravila etičnega ravnanja in protikorupcijsko politiko, ki sta pripravljena z namenom zaščititi zaposlene, stranke, dobavitelje in ostale poslovne partnerje pred tveganji, ki izhajajo iz kršitev neizvajanja in nespoštovanja internih predpisov ali veljavne zakonodaje.