O SKB banki

 

SKLADNOST POSLOVANJA

Ravnamo v skladu s sprejetimi etičnimi normami

Poslanstvo SKB banke je graditi in vzdrževati odnose, ki temeljijo na zaupanju in spoštovanju vseh posameznikov. Interese naših strank, zaposlenih, dobaviteljev, vlagateljev in drugih poslovnih partnerjev lahko varujemo le tako, da ravnamo v skladu s sprejetimi etičnimi normami in veljavno zakonodajo, zato vsakodnevno skrbimo za regulativno skladnost poslovanja ter s tem zagotavljamo obvladovanje tveganj v skladu z veljavnim zakonskim okvirom.

 

Etični kodeks in Protikorupcijska politika

Ker SKB banka od vseh zaposlenih pričakuje, da ravnajo v skladu z našimi visokimi etičnimi standardi, smo sprejeli pravila etičnega ravnanja in protikorupcijsko politiko, ki sta pripravljena z namenom zaščititi zaposlene, stranke, dobavitelje in ostale poslovne partnerje pred tveganji, ki izhajajo iz kršitev neizvajanja in nespoštovanja internih predpisov ali veljavne zakonodaje.

Tako banka kot zaposleni v imenu banke ne zagotavljamo finančne ali nefinančne podpore političnim strankam, organizacijam, njihovim članom ali predstavnikom.

       

Poročanje nepravilnosti

V skupini SKB si prizadevamo graditi delovno okolje, ki temelji na spoštovanju vseh zaposlenih, strank in pogodbenih partnerjev, zato so prepovedane vsakršne oblike diskriminacije ali ravnanja, ki ustvarjajo zastrašujoče, sovražno, zaničujoče, agresivno, poniževalno ali žaljivo delovno okolje.

Da bi ravnali v skladu z interesi vseh zaposlenih, strank in pogodbenih partnerjev, je nujno, da vsak od nas ravna v skladu s postavljenimi etičnimi normami ter vsakokrat veljavno zakonodajo.

V primeru, ko zaznate kakršnokoli kršitev Etičnega kodeksa ali drugih predpisov imate pravico na to tudi opozoriti!

Poročila o nepravilnostih se lahko predložijo:

  • osebno, med delovnim časom (po vnaprej dogovorjenem terminu) v sektorju Skladnost in varnost,
  • preko e-pošte na opozorilo.opozorilo@skb.si ali
  • pisno po pošti, naslovljeni na Glavnega svetovalca za skladnost poslovanja, Sektor skladnost in varnost, funkcija skladnosti in/ali Vodjo notranjega revidiranja, Sektor notranje revidiranje.

Če se poročilo o nepravilnostih nanaša na ravnanje zaposlenih v sektorju skladnost in varnost/funkcija skladnosti ali zaposlenih v sektorju notranje revizije, se poročilo lahko odda:

  • pisno po pošti, naslovljeno na vodstvo banke SKB, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.

Posameznik, ki opozori na nepravilnost, bo zaščiten pred diskriminacijo in nepravično obravnavo, podatki pa bodo obravnavani z najvišjo stopnjo zaupnosti. Prijava se lahko poda tudi anonimno.

Pravilnik poročanja nepravilnosti pdf, 224 kB

 

  

PPDFT

Pri zagotavljanju skladnosti z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter skladnosti z mednarodnimi sankcijami, omejevalnimi ukrepi in embargi, je ključnega pomena dosledno upoštevanje načela – Poznaj svojo stranko  (angl. KYC - Know Your Client).

Izvleček politike sprejemljivosti strank pdf, 147 kB