Naložbe

Kaj je naložbeno tveganje in ali so naložbe v vzajemne sklade tvegane?

06. 01. 2021

Pojem »naložbeno tveganje« predstavlja tveganje vlagatelja, da ta v času varčevanja ustvari drugačno donosnost izbrane naložbe od pričakovane, pri čemer je lahko donosnost tudi negativna (torej, da vlagatelj ustvari izgubo kapitala).

Kaj je naložbeno tveganje in ali so naložbe v vzajemne sklade tvegane?

  • Posamezni skladi se medsebojno razlikujejo po stopnji naložbenega tveganja.
  • Delniški skladi so na splošno (predvsem kratkoročno); bolj tvegani od obvezniških, skladi, ki vlagajo v manj razvite visoko rastoče trge (npr. v kitajskega), pa so bolj tvegani od skladov, ki vlagajo v visoko razvite kapitalske trge Evropske unije in/ali Severne Amerike.
  • Z daljšanjem ročnosti varčevanja se verjetnost izgube pri naložbah v delniške sklade močno zmanjša.
  • Kratkoročna borzna nihanja so vsakdanji pojav in dolgoročno niso pomembna, zato jim ne smemo posvečati prevelike pozornosti.
  • Razumen vlagatelj se o naložbi v posamezne sklade nikoli ne odloča samo na podlagi preteklih donosnosti, prav tako pa se tudi ne odziva na kratkoročna nihanja na kapitalskih trgih.
  • Tisti vlagatelj, ki prevzame razumno naložbeno tveganje, lahko med varčevanjem ohrani potrebno mirnost.
  • Višjo donosnost lahko dosežemo le s prevzemanjem večjega naložbenega tveganja.

Nazaj