O SKB banki

 

Preverite informacije o združevanju SKB banke in Nove KBM.

TRAJNOSTNO DELOVANJE

Svoje delovanje usmerjamo v naložbe, cilje in strategije, ki upoštevajo okoljska, družbena in korporativna merila skupine OTP.

V SKB banki si prizadevamo za dobrobit okolja, v katerem delujemo in poslujemo.

Zavedamo se, da je okoljska tveganja potrebno obravnavati strateško, celostno in usmerjeno v prihodnost, zato smo se v SKB banki odločili temelje strategije usmeriti tudi v trajnostne naložbe in s tem utrditi naše trajnostne pristope.

S ciljem krepitve zavedanja vseh zaposlenih in z dolgoročnimi aktivnostmi na vseh področjih delovanja naše banke verjamemo, da bomo okolju vrnili kanček tistega, kar nam nesebično daje.

Članstvo

 

Z vključitvijo v Zeleno omrežje Slovenije smo se pridružili več kot 400 drugim podjetjem, ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti
ter si izmenjujejo dobre prakse in novosti na teh področjih.

Poslanstvo CER je spodbujanje inovativnega podnebno nevtralnega krožnega gospodarstva in zelenih tehnologij, ki imajo odgovore na okoljsko energetske izzive.
Njihove aktivnosti obsegajo zagovorništvo, izmenjavo znanja in povezovanje.

 

Pošljite prošnjo za sponzorstvo

Zavzemamo se za dobre medčloveške odnose ter zdravo in pozitivno okolje,
zato skušamo pomagati posameznim združenjem in posameznikom s podobnimi vrednotami.

Kontaktirajte nas