Financiranje

Pri poslovanju so finančna sredstva izjemnega pomena, pa naj gre za tekoče poslovanje, investicije, garancije, lizing ali kar koli drugega. SKB vam ponuja širok nabor možnosti financiranja.

Preverite informacije o združevanju SKB banke in Nove KBM.
Financiranje obratnih sredstev

Navadni kratkoročni kredit

Za financiranje tekočega poslovanja, z nenamensko porabo sredstev.

Navadni kratkoročni kredit
 • črpanje v enkratnem znesku ali postopoma
 • odplačilo glavnice je lahko enkratno ali v obrokih
 • vračilo obresti je mesečno
 • fiksna ali spremenljiva obrestna mera

Limit na transakcijskem računu

Večja likvidnost poslovanja zaradi dovoljenega negativnega stanja.

Limit na transakcijskem računu
 • financiranje tekočega poslovanja
 • dovoljeno je negativno stanje na transakcijskem računu v okviru dogovorjenega zneska brez predhodne najave
 • večja likvidnost pri poslovanju
 • obresti se plačujejo le na črpani del kredita
Prilagojen razpoložljivim sredstvom

Revolving kredit

Večkratno črpanje in vračanje sredstev do pogodbeno določene višine.

Revolving kredit
 • črpanje s predhodno najavo
 • odplačilo glavnice je lahko enkratno ali v obrokih
 • vračilo obresti je mesečno
 • fiksna ali spremenljiva obrestna mera
Novo

Meddnevni limit na transakcijskem računu

Večja likvidnost zaradi dovoljene prekoračitve pozitivnega stanja znotraj delovnega dne banke

Meddnevni limit na transakcijskem računu
 • Dovoljena prekoračitev pozitivnega stanja na transakcijskem računu znotraj delovnega dne banke v okviru dogovorjenega zneska
 • Stanje na računu konec delovnega dne banke mora biti vedno več ali enako 0,00 EUR
 • Brez obresti za porabo limita znotraj delovnega dne banke
 • Brez zavarovanja
 • Ročnost limita: do 1 leta
Uravnavanje denarnega toka podjetja

Odkup terjatev

Pridobite denar pred rokom zapadlosti terjatve in si s tem povečajte likvidnost.

Odkup terjatev
 • likvidna sredstva pred rokom zapadlosti odprtih terjatev
 • lažje uravnavanje denarnega toka podjetja
 • lažje načrtovanje in sprejemanje poslovnih odločitev

denar posoja vsaka banka.
mi vam nudimo udobnost in prilagodljivost.

Prilagodljivost

Vaš osebni skrbnik z izkušnjami in znanjem bo skrbel za vaše finančne potrebe.

Stabilnost

Smo stabilna in zaupanja vredna banka,
v lasti Skupine OTP, ene največjih
bank v srednji in vzhodni Evropi.

Celovitost

S prilagojenimi rešitvami vas bomo spremljali na vaši poslovni
in osebni poti.