Financiranje

Pri poslovanju so finančna sredstva izjemnega pomena, pa naj gre za tekoče poslovanje, investicije, garancije, lizing ali kar koli drugega. SKB vam ponuja širok nabor možnosti financiranja.

Financiranje obratnih sredstev

Navadni kratkoročni kredit

Za financiranje tekočega poslovanja, z nenamensko porabo sredstev.

Navadni kratkoročni kredit
 • črpanje v enkratnem znesku ali postopoma
 • odplačilo glavnice je lahko enkratno ali v obrokih
 • vračilo obresti je mesečno
 • fiksna ali spremenljiva obrestna mera

Limit na transakcijskem računu

Večja likvidnost poslovanja zaradi dovoljenega negativnega stanja.

Limit na transakcijskem računu
 • financiranje tekočega poslovanja
 • dovoljeno je negativno stanje na transakcijskem računu v okviru dogovorjenega zneska brez predhodne najave
 • večja likvidnost pri poslovanju
 • obresti se plačujejo le na črpani del kredita
Prilagojen razpoložljivim sredstvom

Revolving kredit

Večkratno črpanje in vračanje sredstev do pogodbeno določene višine.

Revolving kredit
 • črpanje s predhodno najavo
 • odplačilo glavnice je lahko enkratno ali v obrokih
 • vračilo obresti je mesečno
 • fiksna ali spremenljiva obrestna mera
Novo

Meddnevni limit na transakcijskem računu

Večja likvidnost zaradi dovoljene prekoračitve pozitivnega stanja znotraj delovnega dne banke

Meddnevni limit na transakcijskem računu
 • Dovoljena prekoračitev pozitivnega stanja na transakcijskem računu znotraj delovnega dne banke v okviru dogovorjenega zneska
 • Stanje na računu konec delovnega dne banke mora biti vedno več ali enako 0,00 EUR
 • Brez obresti za porabo limita znotraj delovnega dne banke
 • Brez zavarovanja
 • Ročnost limita: do 1 leta
Uravnavanje denarnega toka podjetja

Odkup terjatev

Pridobite denar pred rokom zapadlosti terjatve in si s tem povečajte likvidnost.

Odkup terjatev
 • likvidna sredstva pred rokom zapadlosti odprtih terjatev
 • lažje uravnavanje denarnega toka podjetja
 • lažje načrtovanje in sprejemanje poslovnih odločitev

denar posoja vsaka banka.
mi vam nudimo udobnost in prilagodljivost.

Prilagodljivost

Vaš osebni skrbnik z izkušnjami in znanjem bo skrbel za vaše finančne potrebe.

Stabilnost

Smo stabilna in zaupanja vredna banka,
v lasti Skupine OTP, ene največjih
bank v srednji in vzhodni Evropi.

Celovitost

S prilagojenimi rešitvami vas bomo spremljali na vaši poslovni
in osebni poti.