Globalni trgi

Okno v svet mednarodnih finančnih trgov

Mednarodno

Pestra ponudba finančnih instrumentov in izkušena strokovna ekipa za neposreden dostop do globalnih finančnih trgov.

Varno

Predvidljivejše in varnejše poslovanje s finančnimi instrumenti, namenjenimi zaščiti pred obrestnimi in valutnimi tveganji.

Donosno

Oplemenitenje premoženja z naložbami v prvovrstne domače in tuje vrednostne papirje.

 

SKB Trader
aplikacija za trgovanje s tujimi valutami

  • Enostavna uporaba - nakup ali prodaja tuje valute z enim klikom
  • Trgovanje v realnem času
  • Trgovanje z najpomembnejšimi tujimi valutami
  • Spremljanje sklenjenih poslov na enem mestu
  • Dostopnost s katere koli naprave, ki ima dostop do interneta
  • Varnost in zanesljivost

 

Želim aplikacijo SKB Trader               Potrebujem več informacij

 

 

Že imate SKB Trader?

Začnite s trgovanjem s tujimi valutami na domačem in mednarodnem trgu.

Vstop v SKB Trader

 

Zavarovanje pred tečajnim tveganjem

Podjetjem, ki poslujejo v mednarodnem okolju (izvozniki/uvozniki), nudimo možnost učinkovite zaščite pred neugodnimi spremembami tečajev vseh najpomembnejših svetovnih in regionalnih valut.

Več o vsebini zavarovanja

Zavarovanje pred obrestnim tveganjem

Z instrumenti ščitenja pred spremembo obrestnih mer vam zagotavljamo stabilno dolgoročno financiranje vašega poslovanja in s tem obstanek v globalni konkurenčni bitki.

Več o vsebini zavarovanja

Vrednostni papirji

Oplemenitite svoje premoženje z naložbami v različne vrste finančnih instrumentov na domačem in svetovnih kapitalskih trgih, brez stroškov odpiranja trgovalnega računa.

Več o vrednostnih papirjih

Tu smo za vas. Stopite v stik z nami,
z veseljem se bomo odzvali!

 

Igor Javoršek

Direktor globalnih trgov

(01) 471-5094 Pošljite e-mail

Tina Risteski

Zakladništvo

(01) 471 5094 Pošljite e-mail

mag. Miha Zavodnik

Zakladništvo

(01) 471 5094 Pošljite e-mail

Lea Pikovnik Zaman

Zakladništvo

(01) 471-5094 Pošljite e-mail

Igor Javoršek

Direktor globalnih trgov

(01) 471-5094 Pošljite e-mail

Borut Medvešek

Direktor trgovanja z vrednostnimi papirji

(01) 471 5071 Pošljite e-mail

Marjan Klemše

Trgovanja z vrednostnimi papirji

(01) 471-5037 Pošljite e-mail

OBVESTILO O IZMENJAVI ZAVAROVANJ

»V skladu z odločbo Banke Slovenije z dne 22. 2 .2022 glede na EU predpise EMIR SKB banka uporablja celotno izjemo glede izmenjave zavarovanj pri poslovanju z OTC izvedenimi finančnimi instrumenti (IFI) z nasprotno stranko) – OTP Bank Plc. transakcije znotraj skupine.
SKB banka (LEI identifikator: 549300H7CCQ6BSQBGG72) in OTP Bank Plc. (LEI identifikator: 529900W3MOO00A18X956) sta del iste skupine OTP in obe finančni nasprotni stranki s sedežem v različnih državah EU. Nominalni skupni znesek pogodb o IFI OTC, za katere se uporablja izvzetje znotraj skupine znaša 270.000 mio EUR«.

Dokumenti po uredbi PRIIP

Seznanite se z dokumenti s ključnimi informacijami za male vlagatelje glede izvedenih finančnih instrumentov SKB banke d.d. Ljubljana, s katerimi se trguje izven organiziranega trga (OTC). Dokumenti niso tržno gradivo. 

Če želite, vam bomo na vašo zahtevo brezplačno posredovali zahtevani dokument s ključnimi informacijami tudi v tiskani obliki.

Sektor Zakladništva

Vas morda zanima tudi