Naložbe

Zakaj izbrati varčevanje v okviru varčevalnega načrta Moorea Fund?

07. 01. 2021

Varčevalni načrt Moorea Fund se sklene za obdobje 5 let z avtomatskim podaljšanjem za enako obdobje. Naložbe v okviru varčevalnega načrta Moorea Fund so na voljo brez vstopnih stroškov.

Zakaj izbrati varčevanje v okviru varčevalnega načrta Moorea Fund?

Prednosti varčevanja v okviru varčevalnega načrta Moorea Fund so:

 • Manjše tveganje in optimizacija donosa

Pri varčevalnem načrtu se vam kot vlagatelju ni treba odločati, ali je trenutek za naložbo v izbrani podsklad primeren ali ne. Poznati morate le svoje cilje in jim prilagoditi izbiro podsklada.

Z rednim mesečnim vlaganjem v izbrani podsklad se izognete kupovanju po skrajnih (bolje maksimalnih) vrednostih in dolgoročno dosežete boljšo povprečno nakupno ceno in s tem tudi boljši donos.

 • Enostavnost
  Za pristop k varčevalnemu načrtu podpišete le pristopno izjavo k posameznemu podskladu krovnega sklada in date pisno soglasje za izvajanje mesečnih internih direktnih obremenitev osebnega računa.
 • Fleksibilnost
  Najbolj fleksibilen produkt za mesečno varčevanje
  (varčevanje se lahko kadar koli v celoti ali delno prekine, privarčevani znesek se lahko delno ali v celoti izplača, lahko se poveča ali zmanjša obstoječi znesek varčevanja, lahko se zamenja sklad)

V okviru varčevalnega načrta lahko:

 • povečate ali zmanjšate znesek varčevanja (min. 30 EUR);
 • privarčevani znesek naložbe kadar koli delno ali v celoti izplačate na vaš osebni račun;
 • brezplačno prekinete varčevalni načrt oziroma zamenjate podsklad.

Upravljanje med različnimi naložbenimi razredi (delnice, obveznice, surovine, alternativne strategije …)

Gre za sklad skladov (sklad investira v različne vzajemne sklade in sklade ETF, kar pomeni še večjo razpršitev in manjše tveganje).

Trije skladi:

 • Global Conservative Allocation Portfolio
 • Global Balanced Allocation Portfolio
 • Global Growth Allocation Portfolio – za tiste, ki si lahko privoščijo višje tveganje, sprejemajo višje tveganje in investirajo za daljše časovno obdobje.

Nazaj