Zavarovanje kartic plus

Vas skrbi, kaj bi se zgodilo, če bi izgubili SKB kartico ali bi vam jo ukradli? Kaj pa, če poleg kartice izgubite tudi ključe, osebne dokumente, denarnico ali mobilni telefon/tablico? Če sklenete zavarovanje kartic plus, lahko mirno spite, saj imate zavarovane vse kartice SKB in osebne stvari.

Zavarovanje kartic plus je namenjeno vsem imetnikom in njihovim pooblaščencem na SKB osebnem računu, ki so stari najmanj 15 let in imajo stalno ali začasno bivališče v Republiki Sloveniji.

 • letna zavarovalna premija znaša 12 EUR;
 • zavarovalna premija se plačuje letno z direktno obremenitvijo z vašega osebnega računa;
 • pooblaščena oseba na SKB osebnem računu mora zase skleniti svoje zavarovanje.


Prednosti zavarovanja kartic plus

 • vključuje zavarovanje v primeru zlorabe izgubljenih ali ukradenih Visa debetnih in kreditnih kartic SKB 
 • zavarovani so tudi osebni predmeti (ključi, osebni dokumenti, ročna torbica, denarnica, mobilni telefon (vključno s povrnitvijo stroškov telefonskih klicev) in tablica;
 • vključuje kritje za dodatne stroške (preklic izgubljene / ukradene kartice);
 • nizka cena glede na obseg zavarovanja;
 • zavarovanje velja v Sloveniji in tujini

Zavarovalna kritja

Z zavarovanjem kartic plus ste upravičeni do povračila škode, če pride do zlorabe izgubljenih ali ukradenih kartic ter kraje gotovine.
Zavarovanje vključuje škodo, nastalo od trenutka kraje ali izgube kartice do trenutka prijave izgube ali kraje kartice banki.

Stranke SKB lahko uveljavljate zavarovalna kritja, če je bila hkrati s krajo ali izgubo osebnih predmetov ukradena tudi vaša bančna kartica SKB. 
 

Vsebina kritja

Višina kritja

Zavarovanje zlorabe izgubljene ali ukradene kartice V primeru plačila, do 50 EUR po posamezni kartici v posameznem zavarovalnem primeru ter do 3.000 EUR po vseh karticah na zavarovalno leto
V primeru dviga gotovine, do 50 EUR po posamezni kartici v posameznem zavarovalnem primeru ter do 250 EUR po vseh karticah na zavarovalno leto

Zavarovanje kartic plus velja, če je bila imetniku kartice ukradena gotovina, ki jo je dvignil z osebnega računa na bankomatu ali v poslovalnici banke, če je do take kraje ali ropa prišlo v eni uri po opravljenem dvigu.
 

Vsebina kritja

Višina kritja

zavarovanje predhodno dvignjene gotovine 125 EUR

Vključuje zavarovalno kritje za dejanske stroške, povezane:

 • s prijavo izgube / kraje kartice z namenom njenega preklica (kriti so stroški preklica kartice),
 • z izdajo nove kartice zaradi izgubljene / ukradene kartice,
 • z izdajo identifikacijske kartice za uporabo SKB NET spletne banke  v primeru izgube ali kraje.

Vsebina kritja

Višina kritja
(po dogodku, do 3x letno)

stroški prijave izgube / kraje kartice in izdaje nove kartice

12 EUR

stroški identifikacijske kartice za uporabo SKB NET spletne banke

22 EUR

 

Poleg zavarovanja kartic SKB zavarovanje kartic plus vključuje tudi zavarovanje nekaterih osebnih predmetov, ki jih po navadi nosimo skupaj s karticami. Zavarovanje velja za:

 • ključe,
 • osebne dokumente,
 • ročno torbico,
 • denarnico,
 • mobilni telefon (povrnitev stroškov telefonskih klicev),
 • tablica.

Območje kritja velja na ozemlju celotne Evrope (geografsko).

Vsebina kritja

Višina kritja

(po dogodku in na leto)

zavarovanje stroškov ponovne izdelave dokumentov do 100 EUR  
zavarovanje stroškov ponovne izdelave ključev do 300 EUR
zavarovanje stroškov ročne torbice/torbe, denarnice do 100 EUR 
zavarovanje stroška nakupa mobilnega telefona ali tablice do 200 EUR
zavarovanje mobilnega telefona (povrnitev stroškov telefonskih klicev) do 100 EUR 


Zavarovalna kritja navedenih osebnih predmetov lahko uveljavljate samo, če je bila hkrati s krajo osebnih predmetov ukradena tudi kartica SKB.

Pogosta vprašanja

Poleg postopkov, opisanih za primer izgube kartice SKB, je treba ob sočasni kraji ali izgubi osebnih predmetov pri prijavi odškodninskega zahtevka priložiti tudi policijsko poročilo.

Če pride do zlorabe ukradene ali izgubljene katere koli poslovne kartice SKB, morate:

 • najpozneje v 45 dneh vložiti odškodninski zahtevek v poslovalnicah Save;
 • v skladu s pogoji za zavarovanje poslovnih kartic plus pridobiti vso dokumentacijo, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka pri zavarovalnici.

Škodo prijavite na telefonski številki zavarovalnice (07) 391 73 31, vsak dan med 7.30 in 15.30, ob sredah med 7.30 in 17.00.

Odškodninski zahtevek je na voljo v poslovalnicah SKB ali poslovalnicah Save. Zavarovalnica bo škodo, krito po pogodbi, povrnila v roku 14 dni po prejemu popolne dokumentacije.

vas morda zanima tudi