Informativni izračun za potrošniški kredit

Pri izbiri kredita je pomembno, da pretehtate različne dejavnike: kakšni so vaši kratkoročni in dolgoročni finančni cilji in koliko kredita boste najeli, da vam mesečna obveznost ne bo predstavljala nepremostljivega bremena.

Izračunajte svojo kreditno sposobnost
Mesečni prihodki

Kakšni so vaši povprečni mesečni prilivi? *

EUR

 
Družina

Koliko otrok preživljate s partnerjem?

OTROK

 
Anuiteta

Vaša anuiteta je lahko največ:

0 EUR **

* vpišite povprečje zadnjih 12 mesecev (upošteva se plača/pokojnina, prevoz na delo, nadomestilo za prehrano, regres, božičnica …)

** Izračun maksimalne anuitete je orientacijski in je vam zgolj v pomoč, da si lahko približno izračunate kolikšna je lahko vaša maksimalna anuiteta. Število vpisanih otrok se porazdeli med oba partnerja. Pri izračunu se upošteva dovoljeni % bremenitve prihodkov, ki pa ga lahko omejuje nujni minimalni znesek ostanka prihodkov, ki ga predpisuje zakon. Predvidevamo, da drugih kreditov trenutno nimate. Izračun ne upošteva morebitne upokojitve med odplačevanjem kredita in dodatka, ki pokrije tveganje ob izračunu kredita s spremenljivo obrestno mero.Informativni izračun kredita

Znesek kredita

Koliko denarja potrebujete?

EUR

 
Odplačilna doba

V koliko mesecih želite odplačati kredit?

MESECEV