Informacije o združitvi SKB banke in Nove KBM

Preverite informacije o združevanju SKB banke in Nove KBM.

PRIHODNOST USTVARJAMO SKUPAJ

SKB banka in Nova KBM se združujeta v OTP banko

 

Z veseljem vas obveščamo, da se bosta predvidoma 22. avgusta 2024 banki SKB d.d. in NOVA KBM d.d. združili. Združitev se bo na ta datum izvedla le, če bodo do takrat izpolnjeni vsi zahtevani pogoji zanjo. Predvidoma 1. septembra 2024 bo prišlo do sprememb pri poslovanju na produktih za stranke SKB banke.

Združena banka se bo po združitvi preimenovala v OTP banko d. d. Prepoznali jo boste po novem logotipu, ki ga bomo postopoma uvajali na bančnih stičnih točkah.

Z združitvijo obeh bank bodo vse blagovne znamke v imetništvu SKB banke prešle v imetništvo OTP banke. Do zamenjave logotipa SKB banke z novim logotipom bo prihajalo postopoma, zato bo določeno obdobje po združitvi ponekod še vedno v uporabi logotip SKB banke.

Storili bomo vse, da bo združitev za vas potekala čim bolj enostavno in nemoteno.

Z združevanjem najboljšega iz obeh bank vam OTP banka prinaša odlično bančno izkušnjo.

Združitev vam prinaša številne prednosti

Z načrtovano združitvijo bank za vas ustvarjamo OTP banko, ki želi uresničiti vizijo biti najboljša banka v Sloveniji ter se bo trudila zagotoviti najboljše produkte in storitve obeh bank:

 • Najdostopnejšo bančno mrežo v Sloveniji,  ki združuje poslovalnice in bankomate SKB banke ter Nove KBM, vključno z dostopom do bančnih storitev na poštah v Sloveniji - skupno več kot 900 bančnih točk;  
 • Brezplačen dvig gotovine z debetno kartico Visa na več kot 4.000 bankomatih večine članic Skupine OTP, tako v Sloveniji kot tujini;
 • Dostop do že štiri leta zapored najboljše digitalne banke v Sloveniji: spletne banke Bank@Net in mobilne aplikacije mBank@Net; 
 • Enostavnejši in hitrejši dostop do produktov prek digitalne banke in Kontaktnega centra - brez obiska poslovalnice;
 • Možnost brezstičnega plačevanja z mobilnimi aplikacijami.

Začetek veljavnosti sprememb se bo zgodil na navedene datume samo v primeru, da se združitev bank izvede 22. avgusta 2024. O morebitni spremembi datumov boste predhodno obveščeni.

Bistvene novosti na obstoječih produktih, odprtih v SKB banki

 • Vse bistvene novosti obstoječih produktov ste prejeli v prilogi dopisa, ki smo ga vsem strankam poslali meseca junija.
 • 1. septembra 2024 se spreminja s številka vašega osebnega računa in računov, na katerih ste pooblaščeni.
 • Najpozneje do konca avgusta 2024 boste prejeli novo debetno kartico Visa OTP banke, ki jo boste začeli uporabljati 1. septembra 2024.
 • Vaša kreditna kartica Visa ostaja veljavna do poteka veljavnosti.
 • SKB NET spletna in MOJ@SKB mobilno banko bosta 1. septembra 2024 nadomestili spletna banka Bank@Net in mobilna banka mBanka@Net. 
 • Večino produktov bomo prenesli avtomatsko, zato vam ni treba storiti ničesar, razen če je to v prilogi posebej navedeno.
 • V prilogi dopisa ste prejeli tudi Informacije vlagateljem o združitvi in možnosti uveljavljanja pravic iz sistema jamstva za vloge, saj bodo ob združitvi SKB banke in Nove KBM posamezne vloge vlagateljev obeh bank združene v skupno vlogo, ki lahko preseže znesek kritja.
   

Pogosta vprašanja

SKB d.d. je od leta 2019 del madžarske Skupine OTP, ki je ena najhitreje rastočih bančnih skupin v Srednji in Vzhodni Evropi. Februarja 2023 je tudi Nova KBM pridobila vsa soglasja in postala članica Skupine OTP. Po izpolnitvi vseh zahtevanih pogojev za združitev se bosta predvidoma 22. avgusta 2024 SKB d.d. in Nova KBM d.d. združili. Združena banka se bo imenovala OTP banka d.d. Novo ime banke s sedežem v Ljubljani bo vizualno predstavljal tudi spremenjeni logotip:

Začetek veljavnosti sprememb, o katerih ste bili obveščeni z dopisom Pomembne informacije v zvezi z združitvijo navedenih bank in prihodnjem poslovanju v združeni banki v juniju, se bo zgodil na navedene datume samo v primeru, da se združitev bank izvede 22. avgusta 2024. O morebitni spremembi boste predhodno obveščeni

To pomeni, da bomo združili produkte in storitve obeh bank v enotno ponudbo, ki bo predvidoma od septembra 2024 podprta z enotno tehnološko platformo.

Poenotenje produktov in storitev obeh bank je predvideno za 1. september 2024.

OTP banka bo imela še bolj dostopno in razvejano bančno mrežo v Sloveniji. Na voljo vam bo razširjena mreža bančnih poslovalnic. Na podlagi strateškega partnerstva s Pošto Slovenije boste nekatere bančne storitve lahko opravljali tudi na vseh poštah v Sloveniji – na skupno več kot 900 bančnih točkah!

Uporabniki digitalnih storitev boste lahko skoraj vse bančne storitve opravljali prek:

 • nove digitalne banke (spletne banke Bank@Net in mobilne banke mBank@Net); 
 • mobilne denarnice mDenarnic@ in mobilnih aplikacij drugih ponudnikov.

Na poštah lahko opravljate bančne transakcije, kot so pologi, dvigi, interni prenosi, gotovinska in negotovinska plačila plačnih nalogov. Sklepate lahko nove produkte, na primer odpiranje osebnih računov ali paketov, sklepanje depozitov ali varčevanj … Na pošti pa ne morete odpreti osebnega računa, če ste oseba s stalnim prebivališčem v tujini, skleniti Paketa Premium, Paketa Private banking in Osnovnega plačilnega računa.

Obstoječi Cenik storitev SKB d.d. za prebivalstvo in Cenik za SKB Privatno bančništvo bo nadomestil Cenik nadomestil za posle s potrošniki. Cenik SKB za poslovanje z investicijskimi skladi ter Cenik za trgovanje s finančnimi instrumenti za fizične osebe bo nadomestil Cenik nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti. 

Novi ceniki vam bodo najpozneje do konca junija 2024 na voljo na spletnih straneh banke in v vseh poslovalnicah banke.

Prosimo vas, da se seznanite z nadomestili.

Splošne pogoje SKB banke za prebivalstvo in Splošne pogoje o opravljanju storitev SKB Privatnega bančništva bodo nadomestili Splošni pogoji poslovanja s potrošniki. 

Splošne pogoje za vrednostne papirje bodo nadomestila Pravila OTP banke pri poslovanju s finančnimi instrumenti.
V veljavo stopita tudi nov Urnik izvrševanja plačilnih transakcij in Sklep o obrestnih merah.

Vsi navedeni pravni akti bodo najpozneje do konca junija 2024 na voljo na spletni strani SKB banke in v vseh poslovalnicah SKB banke.

Prosimo vas, da se seznanite z vsebino novih splošnih pogojev, Urnikom izvrševanja plačilnih transakcij, Sklepom o obrestnih merah in Pravili OTP banke pri poslovanju s finančnimi instrumenti.

Da, prenosi vseh bančnih poslov bodo urejeni brezplačno. Storili bomo vse, da bo za vas prehod čimbolj enostaven.

Ob združitvi obeh bank bodo posamezne vloge vlagateljev SKB banke in Nove KBM združene v skupno vlogo, ki lahko preseže znesek kritja zajamčene vloge, ki znaša 100.000 EUR. O tem smo vas obvestili z obvestilom Informacije vlagateljem o združitvi in možnosti uveljavljanja pravic zaradi združitve SKB d.d. in NOVE KBM d.d., iz sistema jamstva za vloge, v juniju 2024, ki je bil priloga k obvestilu Pomembne informacije v zvezi z združitvijo navedenih bank in prihodnjem poslovanju v združeni banki.

Če skupna vsota vaših vlog v obeh bankah po združitvi presega znesek kritja zajamčene vloge, imate kot vlagatelj, ne glede na pogodbena določila, pravico uveljavljati predčasno odpoved pogodbe (vloge), brez dodatnih stroškov, vključno z vsemi pripadajočimi obrestmi in drugimi koristmi do dneva izplačila vloge. Zahtevo za uveljavljanje navedene pravice lahko vložite v roku 3 mesecev, ki začne teči 5. dan po datumu odpreme obvestila. Datum odpreme je naveden na navedenem obvestilu.

Ne. Do načrtovane združitve SKB banka in Nova KBM še naprej poslujeta kot ločeni pravni osebi in pod sedanjima blagovnima znamkama oz. imenoma ter kot doslej zagotavljata obstoječe storitve prek običajnih prodajnih kanalov, z isto stopnjo strokovnosti in prijaznosti. 

 

Dobro je vedeti

Skozi celoten postopek združevanja vas bomo prek različnih SKB poti obveščali o vseh novostih in pomembnih informacijah.

Ne pozabite pa tudi na varnost! Nikoli od vas ne bomo zahtevali gesla za dostop do spletne ali mobilne banke prek elektronske pošte ali telefona ali vas spraševali po podatkih kartice: številki, veljavnosti ali kodi na hrbtni strani.

V primeru vprašanj nas lahko pokličete na 01 471 55 55, nam pošljete e-pošto na info@skb.si ali pa obiščete poslovalnico SKB banke.

Z združevanjem najboljšega iz obeh bank vam OTP banka prinaša odlično bančno izkušnjo. 

Hvala za izkazano zaupanje.

 

Združitev bank vam prinaša številne prednosti

Z načrtovano združitvijo bank za vas ustvarjamo OTP banko, ki želi uresničiti vizijo biti najboljša banka v Sloveniji ter se bo trudila zagotoviti najboljše produkte in storitve obeh bank:

 • Najdostopnejšo bančno mrežo v Sloveniji,  ki bo združevala poslovalnice in bankomate SKB ter Nove KBM, vključno z dostopom do nekaterih bančnih storitev na poštah v Sloveniji - skupno več kot 900 bančnih točk
 • Dostop do večkrat nagrajene spletne in mobilne banke
 • Novo paketno ponudbo.

Začetek veljavnosti sprememb bo na spodaj navedene datume samo v primeru, da se združitev bank izvede 22. avgusta 2024. O morebitni spremembi datumov boste predhodno obveščeni.

Bistvene novosti na obstoječih produktih, odprtih v SKB banki

 • Vse bistvene novosti obstoječih produktov ste prejeli v prilogi dopisa, ki smo ga vsem strankam poslali meseca junija
 • 1. septembra 2024 se spreminja s številka vašega poslovnega računa. 
 • Najpozneje do konca avgusta 2024 boste prejeli novo Poslovno debetno kartico Visa OTP banke, ki jo boste začeli uporabljati 1. septembra 2024.
 • Vaša Poslovna kreditna kartica Visa ostaja veljavna do poteka veljavnosti
 • Obstoječi digitalni kanali za podjetja bodo 1. septembra 2024 nadomeščeni z novimi.
 • Večino produktov bomo prenesli avtomatsko, zato vam ni treba storiti ničesar, razen če je to v prilogi posebej navedeno.
 • V prilogi dopisa vam pošiljamo tudi Informacije vlagateljem o združitvi in možnosti uveljavljanja pravic iz sistema jamstva za vloge, saj bodo ob združitvi SKB banke in Nove KBM posamezne vloge vlagateljev obeh bank združene v skupno vlogo, ki lahko preseže znesek kritja.

Pogosta vprašanja

SKB d.d. je od leta 2019 del madžarske Skupine OTP, ki je ena najhitreje rastočih bančnih skupin v Srednji in Vzhodni Evropi. Februarja 2023 je Nova KBM d.d. pridobila vsa soglasja in postala članica Skupine OTP. Po izpolnitvi vseh zahtevanih pogojev za združitev se bosta predvidoma 22. avgusta 2024 SKB d.d. in Nova KBM d.d. združili. Združena banka se bo imenovala OTP banka d.d. Novo ime banke s sedežem v Ljubljani bo vizualno predstavljal tudi spremenjeni logotip:

Začetek veljavnosti sprememb, o katerih ste bili obveščeni z dopisom Pomembne informacije v zvezi z združitvijo navedenih bank in prihodnjem poslovanju v združeni banki v juniju, se bo zgodil na navedene datume samo v primeru, da se združitev bank izvede 22. avgusta 2024. O morebitni spremembi boste predhodno obveščeni.

To pomeni, da bomo združili  produkte in storitve obeh bank v enotno ponudbo, ki bo predvidoma od septembra 2024 naprej podprta z enotno tehnološko platformo.

Poenotenje storitev in produktov obeh bank je predvideno za 1. september 2024.

OTP banka bo imela še bolj dostopno in razvejano bančno mrežo v Sloveniji. Na voljo vam bo razširjena mreža bančnih poslovalnic. Na podlagi strateškega partnerstva s Pošto Slovenije boste nekatere bančne transakcije lahko opravljali tudi na vseh poštah v Sloveniji – na skupno več kot 900 bančnih točkah!

Uporabniki digitalnih storitev boste lahko bančne storitve uporabljali tudi prek novih digitalnih kanalov OTP banke. Obstoječi digitalni kanali SKB banke za podjetja bodo 1. septembra 2024 nadomeščeni z novimi*:

Obstoječi digitalni kanali SKB banke Novi digitalni kanali OTP banke 
PRO SKB NET Bank@Net com
MOJ@SKB mBank@Net com
MULTI SKB NET eBank@Net com
SKB Trader OTP Trader

*Samostojni podjetniki in zasebniki, ki uporabljate SKB NET spletno in MOJ@SKB mobilno banko, boste od 1. septembra 2024 uporabljali Bank@Net in mBank@Net.

Na poštah lahko opravljate vse plačilne transakcije, kot so polog in dvigi denarnih sredstev in izdajanje plačilnih nalogov. Za opravljanje plačilnih transakcij na poštah morajo biti na poslovnem računu urejena ustrezna pooblastila.

Obstoječi Cenik plačilnih storitev SKB d.d. za domače pravne osebe, imetnike zasebnih dejavnosti in civilnopravne osebe bo nadomestil Cenik nadomestil za posle s pravnimi osebami, zasebniki, podjetniki in društvi.

Cenik SKB za poslovanje z investicijskimi skladi in Cenik za trgovanje s finančnimi instrumenti za pravne osebe bo nadomestil Cenik nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti.

Novi ceniki vam bodo najpozneje do konca junija 2024 na voljo na spletni strani banke.

Prosimo vas, da se seznanite z novim Cenikom nadomestil za posle s pravnimi osebami, zasebniki, podjetniki in društvi ter Cenikom nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti. 

Dosedanje splošne pogoje, ki veljajo za storitve, ki jih uporabljate, bodo nadomestili novi Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe, zasebnike, samostojne podjetnike in društva.

Novi splošni pogoji bodo nadomestili naslednje splošne pogoje, ki so trenutno v veljavi:

 • Splošni pogoji vodenja transakcijskega računa in opravljanja plačilnih storitev za pravne osebe, imetnike zasebnih dejavnosti in civilnopravne osebe;
 • Splošni pogoji poslovanja z Visa Poslovno debetno kartico in Visa Poslovno kreditno kartico;
 • Splošni pogoji uporabe storitve Varnostni SMS in Info SMS;
 • Splošni pogoji za najem sefov;
 • Splošni pogoji za uporabo digitalnega bančništva za pravne osebe, imetnike zasebnih dejavnosti in civilnopravne osebe.

Splošne pogoje poslovanja z direktno obremenitvijo SEPA za prejemnike plačil bodo nadomestili Splošni pogoji poslovanja s SEPA direktno obremenitvijo za prejemnike plačil. Splošne pogoje za vrednostne papirje bodo nadomestila Pravila OTP banke pri poslovanju s finančnimi instrumenti.

Splošne pogoje SKB za sprejemanje kartic in Flik takojšnjih plačil na prodajnem mestu in/ali prek interneta bodo nadomestili Splošni pogoji za najem POS-opreme in sprejemanje plačilnih kartic ter Flik takojšnjih plačil.

V veljavo stopijo tudi Splošni pogoji za gotovinsko poslovanje in razpolaganje s sredstvi, Splošni pogoji uporabe digitaliziranih kartic v mobilnih denarnicah drugih ponudnikov, Urnik izvrševanja plačilnih transakcij in Sklep o obrestnih merah.

Vsi navedeni pravni akti bodo najpozneje do konca junija 2024 na voljo na spletni strani SKB banke in v vseh poslovalnicah SKB banke.

Prosimo vas, da se seznanite z vsebino novih splošnih pogojev, Urnikom izvrševanja plačilnih transakcij, Sklepom o obrestnih merah in Pravili OTP banke pri poslovanju s finančnimi instrumenti.

Ob združitvi obeh bank bodo posamezne vloge vlagateljev SKB banke in Nove KBM združene v skupno vlogo, ki lahko preseže znesek kritja zajamčene vloge, ki znaša 100.000 EUR. O tem smo vas obvestili z obvestilom Informacije vlagateljem o združitvi in možnosti uveljavljanja pravic zaradi združitve SKB d.d. in NOVE KBM d.d., iz sistema jamstva za vloge, v juniju 2024, ki je bil priloga k obvestilu Pomembne informacije v zvezi z združitvijo navedenih bank in prihodnjem poslovanju v združeni banki.

Če skupna vsota vaših vlog v obeh bankah po združitvi presega znesek kritja zajamčene vloge, imate kot vlagatelj, ne glede na pogodbena določila, pravico uveljavljati predčasno odpoved pogodbe (vloge), brez dodatnih stroškov, vključno z vsemi pripadajočimi obrestmi in drugimi koristmi do dneva izplačila vloge. Zahtevo za uveljavljanje navedene pravice lahko vložite v roku 3 mesecev, ki začne teči 5. dan po datumu odpreme obvestila. Datum odpreme je naveden na samem zgoraj navedenem obvestilu.

Spremembe, povezane s posameznim produktom oz. storitvijo, so predstavljene v nadaljevanju.

Ne. Do načrtovane združitve SKB banka in Nova KBM še naprej poslujeta kot ločeni pravni osebi in pod sedanjima blagovnima znamkama oz. imenoma ter kot doslej zagotavljata obstoječe storitve prek običajnih prodajnih kanalov, z isto stopnjo strokovnosti in prijaznosti. 

 

 

Dobro je vedeti

Skozi celoten postopek združevanja vas bomo prek različnih SKB poti obveščali o vseh novostih in pomembnih informacijah. Bodite pozorni na obvestila v elektronski pošti in digitalni banki, kjer boste sproti prejemali informacije o prehodu na novo digitalno banko.

Ne pozabite pa tudi na varnost! Nikoli od vas ne bomo zahtevali gesla za dostop do spletne ali mobilne banke prek elektronske pošte ali telefona ali vas spraševali po podatkih kartice: številki, veljavnosti ali kodi na hrbtni strani.

V primeru vprašanj nas lahko pokličete na 01 471 55 55, nam pošljete e-pošto na info@skb.si ali pa obiščete poslovalnico SKB banke.

Z združevanjem najboljšega iz obeh bank vam OTP banka prinaša odlično bančno izkušnjo. 

Hvala za izkazano zaupanje.