Naložbe

Osnove varčevanja v skladih

30. 12. 2020

Investiranje v vzajemne sklade je bistveno lažje in enostavneje kot v druge naložbene razrede (delnice, obveznice, depoziti) in primerno za vsakogar.

Osnove varčevanja v skladih

Investiramo lahko tudi manjše zneske, od 30 EUR dalje. Vsekakor je smiselno, da svoje premoženje čim bolj razpršimo, tudi med različne naložbene razrede, zavedati pa se je treba vseh tveganj, stroškov in potencialnih donosov.

Varčevanje v skladih je najprimernejše kot varčevanje na dolgi rok in zato ni smiselno, da prodamo naložbe že ob prvem 10-odstotnem padcu na trgu. Ker nikoli ne vemo, kdaj je najprimernejši trenutek za vstop na delniške trge, je najbolje, da se odločimo za postopno, redno, mesečno varčevanje v vzajemnih skladih, saj tako dosežemo najboljšo povprečno nabavno ceno.

Za varčevanje v skladih velja:

  • Enostavnost varčevanja

Varčevanje v vzajemnih skladih je v primerjavi z varčevanjem v drugih oblikah finančnih razredov (npr. delnice, obveznice, ETF (Exchange traded fund – indeksni sklad, ki kotira na borzi), strukturirani produkti) razmeroma preprosto, saj vlagatelju ni treba storiti nič drugega, kot premišljeno izbrati ustrezen sklad in podpisati pristopno izjavo.

  • Strokovno upravljanje premoženja

Premoženje upravljajo dobro usposobljeni upravitelji, nenehno raziskujejo dogajanja na borzah, finančnih trgih, v gospodarstvih, gospodarskih panogah in gospodarskih družbah, da dosežejo nadpovprečno uspešnost naložbe.

Poskrbijo tudi, da so naložbe ustrezno razpršene, premoženje pa vseskozi upravljajo v okvirih jasne naložbene politike posameznega sklada.

  • Visoka likvidnost in prihranek časa

Vlagatelji v podsklade krovnega sklada lahko enote premoženja/delnice hitro spremenite v denarna sredstva z oddajo prodajnega naročila. Denar prejmete na vaš osebni račun najpozneje v roku 7 delovnih dni po oddaji prodajnega naročila.

Preverite ponudbo skladov v SKB banki.


Nazaj