Naložbe

Zakaj investirati v vzajemne sklade?

30. 12. 2020

Varčevanje v vzajemnih skladih je namenjeno doseganju dolgoročnih finančnih ciljev.

Zakaj investirati v vzajemne sklade?

Investiranje v vzajemne sklade omogoča:

  • Manjše tveganje in visoko razpršenost premoženja - premoženje je zelo razpršeno, kapitalske trge in posamezne naložbe namesto vas spremljajo strokovnjaki);
  • Profesionalno upravljanje premoženja - vlagatelju pri investiranju v vzajemne sklade ni treba spremljati dnevnih dogajanj in vrednosti točke. Za premoženje sklada skrbi veliko število strokovnjakov, ki stalno spremljajo dogodke na kapitalskih in finančnih trgih, v posameznih gospodarstvih in družbah);
  • Nižje stroške - ne potrebujemo trgovalnega računa, ne plačujemo minimalnih posredniških provizij, stroškov, povezanih z izplačili dividend, obresti);
  • Visoko likvidnost sredstev - sredstva v skladih niso vezana; delno ali v celoti lahko vlagatelj kadar koli proda točke sklada in denar prejme na bančni račun v nekaj dneh);
  • Enostavno investiranje v vzajemne sklade – vlagatelj samo podpiše pristopno izjavo k posameznemu skladu.
  • Nižje davke - dividende in obresti sklad ponovno vloži v bruto znesku.

Nazaj