Naložbe

Kakšni so celotni stroški varčevanja v vzajemnih skladih?

06. 01. 2021

Pri varčevanju v vzajemnih skladih so pomembni vstopni in izstopni stroški, stroški za prestop in stalni stroški.

Kakšni so celotni stroški varčevanja v vzajemnih skladih?

Vstopni, prestopni, izstopni stroški so navedeni v odstotkih in se obračunajo od vrednosti vplačila, izplačila ali prestopa.

  • vstopni stroški – nastanejo ob vsakem vplačilu v sklad in se obračunajo od vrednosti vplačila v sklad (npr. vstopni stroški zanašajo 3 %; v sklad vplačamo 3.000 EUR, vstopni stroški so torej 90 EUR);
  • izstopni stroški – nastanejo ob izplačilu iz sklada;
  • stroški za prestop – stroški, ki nastanejo, ko prestopite iz enega v drug podsklad.

Stalni stroški oz. celotni stroški poslovanja vključujejo provizijo za upravljanje, provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške, ki bremenijo premoženje podskladov. Dnevno se odštevajo od vrednosti točke (VEP) sklada. Stroški, prikazani v KIID ali mesečnem poročilu, so ocenjeni stroški, dejanski pa so prikazani v letnem poročilu. Ti stroški se lahko spremenijo. Prikazani donosi skladov v mesečnih poročilih ali tečajnicah so donosi že po odštetih stalnih stroških.

Glavna prednost varčevanja v skladih pri SKB banki, v primerjavi z drugimi ponudniki varčevanja v skladih, je, da ni vstopnih ali izstopnih stroškov!


Nazaj