Zavarovanje poslovanja

Zavarovanje oseb, ki so odločilnega pomena za poslovanje vašega podjetja.

Izvršnica

Instrument zavarovanja plačil, sprejet v okviru Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih.

 • hitro in enostavno poplačilo dolga
 • zadržanje izvršnice do celotnega plačila
 • prepoved razpolaganja z denarnimi sredstvi

Dokumentarni akreditiv

Zmanjšajte poslovno tveganje pri poslovanju s tujino.

 • zmanjšanje tveganja neplačil v mednarodnem poslovanju
 • možnost izbire med različnimi vrstami dokumentarnih akreditivov glede na način poslovanja

Garancije

Samostojna in nepreklicna obveza banke garanta za plačilo garantiranega zneska.

 • zanesljiv instrument zavarovanja, ki omogoča zavarovanje pred tveganjem neizpolnitve ali delne izpolnitve pogodbenih obveznosti
 • možnost unovčenja na prvi pisni poziv ob izpolnitvi pogojev, navedenih v garanciji
 • povečanje zaupanja poslovnih partnerjev
 • možnost izbire različnih vrst storitvenih in plačilnih garancij

Dokumentarni inkaso

Plačilni instrument in hkrati oblika zavarovanja za zanesljivo plačilo pri poslovanju.

 • večja varnost kot pri nakazilu
 • prodajalec jamči plačilo, saj banka izroči dokumente le z meničnim akceptom ali ob takojšnjemu plačilu
 • kupec ima zajamčeno dobavo zahtevanega blaga s pogodbenimi določili
 • dokumentarni inkaso zagotavlja časovno usklajenost plačila in odpreme blaga