Blog

Naložbe

Kako je s plačilom davka? Kakšen je davek na kapitalski dobiček?

Delnica krovnega sklada se skladno s 93. členom Zakona o dohodnini šteje za kapital, tako da je ob unovčitvi vlagatelj obdavčen v okviru pravil o dobičku iz kapitala po ZDoh-2.

Naložbe

Kakšna je donosnost – koliko dobim iz varčevanja v skladih?

Najbolj donosna naložba na dolgi rok so delnice.

Naložbe

Obdobje varčevanja in pričakovani donosi

Varčevanje v skladih je dolgoročno in izpostavljeno določeni stopnji tveganja ter nihanju tečajev na globalnih kapitalskih trgih. Vsak vlagatelj mora poznati svoj odnos do tveganja ter na podlagi te informacije in v povezavi s predvidenim trajanjem in ciljem naložbe primerno razpršiti sredstva naložbe v sklade.

Naložbe

Kakšni so celotni stroški varčevanja v vzajemnih skladih?

Pri varčevanju v vzajemnih skladih so pomembni vstopni in izstopni stroški, stroški za prestop in stalni stroški.

Naložbe

Ali lahko moja naložba v vzajemne sklade propade?

Premoženje posameznega sklada je sestavljeno iz različnih finančnih instrumentov (delnice, obveznice, denar …) različnih izdajateljev (podjetij, držav …). Ustrezna razpršenost naložb zagotavlja vlagateljem veliko varnost naložb, saj je vpliv ene nedonosne naložbe na premoženje sklada praviloma zelo majhen.

Naložbe

Kaj je naložbeno tveganje in ali so naložbe v vzajemne sklade tvegane?

Pojem »naložbeno tveganje« predstavlja tveganje vlagatelja, da ta v času varčevanja ustvari drugačno donosnost izbrane naložbe od pričakovane, pri čemer je lahko donosnost tudi negativna (torej, da vlagatelj ustvari izgubo kapitala).

20 motivacijskih citatov

Motivacija je verjetno največji problem modernega človeka, saj možgani ponujajo nešteto alternativ, kaj vse bi lahko počeli namesto tistega, kar je izven cone udobja. Preberite 20 motivacijskih citatov, ki vas bodo vzpodbudili, da začnete in vztrajate!

8 nasvetov, kako vztrajati v težkih časih

Imate kdaj občutek, da se je nad vami zgrnila nevihta in ne veste, kako naprej? 

5 motivacijskih tehnik, ki vedno delujejo

Skorajda ga ni človeka, ki se nikoli ni znašel v precepu med svojimi pričakovanji in med tistim, kar je v resnici pripravljen začeti delati v tem trenutku. Številne študije dokazujejo, da je moč volje omejeni vir, ki ga najpogosteje porabimo že v prvi polovici dneva. Zato je pomembnejše spoznati tehnike in metode, ki bodo delovale, ko nam moč volje že precej opeša.

Zakaj tekač ne napreduje v hitrosti?

Pri teku je najbolj pomembno, da razvijemo določene motorične sposobnosti: primerno vzdržljivost, moč in hitrost, kajti te sposobnosti nam bodo omogočale najbolj racionalen in varen tek.

Vaje za moč

Med tekaškimi pripravami dosegamo dobro fizično pripravljenost, pridobivamo predvsem na vzdržljivosti in pri vsakem koraku razvijamo moč nog ter moč trupa. Ampak to ni dovolj. Vaje za moč je potrebno izvajati tudi kot samostojno vadbeno enoto.

Tek in boleče koleno

Pri teku se najbolj izrazijo bolečine v kolenih, kolkih in tudi v stopalih. Najbolj poznana bolečina večine tekačev je boleče koleno. Zavedati se moramo, da ena bolečina lahko pripelje do druge in je posledica prve.