Primerjava izračunov

Izračunajte svojo kreditno sposobnost

Mesečni prihodki

Kakšni so vaši povprečni mesečni prilivi? *

EUR

 
Družina

Koliko otrok preživljate s partnerjem?

OTROK

 
Anuiteta

Vaša anuiteta je lahko največ:

0 EUR **

* vpišite povprečje zadnjih 12 mesecev (upošteva se plača/pokojnina, prevoz na delo, nadomestilo za prehrano, regres, božičnica …)

** Izračun maksimalne mesečne anuitete je zgolj informativne narave s pomočjo katerega lahko približno izračunate vašo maksimalno mesečno anuiteto. Izračun kot bremenitev upošteva le otroke do 18 leta in otroke s statusom študenta do 26 leta, ne upošteva pa odraslih brezposelnih otrok do 26 leta, partnerjev brez prihodkov in dejstva, da je morebiti drugi od staršev že pokojni ali pa k vzdrževanju otrok ne prispeva nič. Pravi izračun, ki bo upošteval vse navedeno, dobite ob oddaji vloge za kredit.
V izračunu je upoštevan minimalni znesek, ki mora ostati po poplačilu obroka iz naslova kreditne pogodbe. Informativni izračun velja ob predpostavki, da nimate drugih obremenitev iz kreditov in ne upošteva morebitne upokojitve, ki bi nastopila med odplačevanjem kredita in tudi ne dodatka, ki bi pokril tveganje ob izračunu kredita s spremenljivo obrestno mero.

 


Informativni izračun kredita