Obrestne mere za depozite

Veljavnost obrestnih mer od 16. 11. 2020 dalje.

Vezani depoziti z izplačilom obresti ob zapadlosti

  Fiksna obrestna mera
  EUR EUR* CHF GBP USD
od 15 do 30 dni 0,01 % 0,01 % - - -
od 31 do 60 dni 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
od 61 do 90 dni 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
od 91 do 180 dni 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
od 181 do 270 dni 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,05 %
od 271 do 365 dni 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,05 %
nad 12 do 18 mesecev 0,01 % 0,01 % - - -
od 19 mesecev do 2 let 0,01 % 0,01 % - - -
od 13 mesecev do 2 let - - 0,00 % 0,05 % 0,10 %
nad 2 leti do 3 let 0,01 % 0,01 % - - -

*Fiksna obrestna mera, ki velja za stranke, ki imajo odprt v SKB samo Osnovni osebni račun.

 

Vezani depozit z mesečnim izplačilom obresti

Najnižji znesek vezanega depozita z mesečnim izplačilom obresti in fiksno obrestno mero znaša 50.000 EUR:

EUR Fiksna obrestna mera Fiksna obrestna mera*
od 13 mesecev
do 18 mesecev
0,01 % 0,01 %
od 19 mesecev
do 2 leti
0,01 % 0,01 %
nad 2 leti
do 3 let**
0,01 % 0,01 %

*Fiksna obrestna mera, ki velja za stranke, ki imajo v SKB odprt samo Osnovni osebni račun.

**Za informacijo o obrestni meri za depozit ročnosti 36 mesecev s fiksno obrestno mero se obrnite na svojega osebnega bančnika.

Vezani depozit dvojni plus

  Fiksna obrestna mera
5 let

0,90 %

Vezani depozit dvojni plus ni več del redne ponudbe SKB, zato prikazana obrestna mera velja le za stranke, ki so omenjeni produkt sklenile, ko je ta še bil del redne ponudbe SKB.