Obrestne mere za depozite

Veljavnost obrestnih mer od 25. 3. 2024 dalje.

Vezani depoziti z izplačilom obresti ob zapadlosti

  Fiksna obrestna mera
  EUR EUR* CHF GBP USD
od 15 do 30 dni 0,01 % 0,01 % - - -
od 31 do 60 dni 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
od 61 do 90 dni 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
od 91 do 180 dni 0,80 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
od 181 do 270 dni 1,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,05 %
od 271 do 365 dni 1,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,05 %
od 366 do 396 dni 1,80 % 0,01 % - - -
od 13 do 18 mesecev 0,01 % 0,01 % - - -
od 19 mesecev do 2 let 0,01 % 0,01 % - - -
od 13 mesecev do 2 let - - 0,00 % 0,05 % 0,10 %
nad 2 leti do 3 let 0,01 % - - - -

*Fiksna obrestna mera, ki velja za stranke, ki imajo odprt v SKB samo Osnovni osebni račun.

 

 

Vezani depozit z mesečnim izplačilom obresti

Najnižji znesek vezanega depozita z mesečnim izplačilom obresti in fiksno obrestno mero znaša 50.000 EUR:

EUR Fiksna obrestna mera Fiksna obrestna mera*
od 13 mesecev
do 18 mesecev
0,01 % 0,01 %
od 19 mesecev
do 2 leti
0,01 % 0,01 %
nad 2 leti
do 3 let**
0,01 % 0,01 %

*Fiksna obrestna mera, ki velja za stranke, ki imajo v SKB odprt samo Osnovni osebni račun.

**Za informacijo o obrestni meri za depozit ročnosti 36 mesecev s fiksno obrestno mero se obrnite na svojega osebnega bančnika.

 

SKB naložbeni duet

Doba vezave Vrsta investicijskega sklada Fiksna obrestna mera
181 dni delniški 2,10 %
obvezniški 1,35 %
367 dni delniški 2,70 %
obvezniški 1,95 %
18 mesecev delniški 2,80 %
obvezniški 2,30 %

SKB naložbeni duet predstavlja kombinacijo varčevanja v obliki vezanega depozita in hkratne naložbe v izbrani delniški ali obvezniški investicijski sklad v razmerju 50:50.

Najnižji znesek vezanega depozita je 1.000 EUR.

V okviru SKB naložbenega dueta niso dovoljene naložbe v investicijske sklade denarnega trga ter indeksne in mešane investicijske sklade. V okviru SKB naložbenega dueta vlagatelj ni upravičen do popusta na vstopne stroške za izbrani investicijski sklad, ne glede na ugodnosti v okviru paketov MOJ S, MOJ M ali MOJ L.