Obrestne mere za osebne račune

Veljavnost obrestnih mer od 1. 7. 2024 dalje.

Vpogledna sredstva na osebnem računu

Vrsta osebnega računa Letna obrestna mera (v EUR) Letna obrestna mera (druge valute)
Paketni in osebni računi 0,01 % 0,00 %

Prekoračitev na osebnem računu


Vrsta paketa oz.osebnega računa

Letna obrestna mera
Paketni in osebni računi 12,20 %

Nedovoljena prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu

(zakonska zamudna obrestna mera)

Vrsta osebnega računa Letna obrestna mera
Vsi osebni računi 12,25 %

Osnovni plačilni osebni račun

Za opravljanje osnovnih bančnih storitev.

Osnovni plačilni osebni račun
Mesečno vodenje

4,90 EUR /mesec

Komu je namenjen?

Tistim, ki v Sloveniji še nimajo odprtega računa, ne glede na status rezidentstva.

Prednosti
  • Za prejemnike socialne pomoči je mesečno vodenje računa 1,47 EUR
  • Brezplačni dvigi z Visa debetno kartico na SKB in NKBM bankomatih ter OTP bankomatih tujih sodelujočih bank.
  • Brezplačno Digitalno bančništvo
Zbiranje sredstev za kritje različnih stroškov

Osebni račun za nerezidente

Tuji državljani brez stalnega prebivališča v Sloveniji potrebujejo osebni račun za upravljanje osebnih financ, kot to predpisuje zakonodaja.

Osebni račun za nerezidente
Mesečno vodenje

2,90 EUR /mesec

Komu je namenjen?

Tujim državljanom in tistim brez stalnega prebivališča.

Prednosti
  • Visa debetna kartica za plačevanje po svetu in prek spleta
  • Brezplačni dvigi z Visa debetno kartico na SKB in NKBM bankomatih ter OTP bankomatih tujih sodelujočih bank.
Zbiranje sredstev za kritje različnih stroškov

Osebni račun

Za pregledno in preprosto bančno poslovanje po vaši meri. Izberite le tiste produkte, ki jih potrebujete.

Osebni račun
Mesečno vodenje

Brezplačno

Komu je namenjen?

Starejšim od 15 let z rednimi mesečnimi prilivi.

Prednosti
  • Izberete le tiste produkte, ki jih potrebujete, strošek posameznega produkta plačate po ceniku.