Obrestne mere za osebne račune

Veljavnost obrestnih mer od 01.08.2016 dalje.

Vpogledna sredstva na osebnem računu

Vrsta osebnega računa Letna obrestna mera (v EUR) Letna obrestna mera (druge valute)
Osnovni osebni račun 0,01 % 0,00 %
Drugi osebni računi 0,01 % 0,00 %

Redni limit na osebnem računu


Vrsta osebnega računa

Letna obrestna mera
Efektivna obrestna mera(EOM)*
Redni limit**
Prestige osebni račun 7,70 % 10,94 %
Zlati osebni račun 7,85 % 11,33 %
Standardni osebni račun 7,90 % 21,98 %
Pokojninski osebni račun 7,90 % 21,98 %
Osebni račun za mlade 7,90 % 8,18 %
ISIC osebni račun 7,90 % 8,18 %

Primeri izračuna efektivne obrestne mere za limite

*EOM se lahko spremeni, če se spremeni pogodbena obrestna mera ali skupni stroški limita oziroma je dinamika porabe in vračanja limita drugačna od predvidene.
**Izračun EOM za redni limit upošteva pogoj, da je celotni znesek rednega limita, določen glede na vrsto osebnega računa, črpan za celotno obdobje trajanja pogodbe, pri čemer se pri izračunu predpostavlja, da je pogodba sklenjena za 3 mesece.

Nedovoljena prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu

(zakonska zamudna obrestna mera)

Vrsta osebnega računa Letna obrestna mera
Vsi osebni računi 8,00