Referenčne obrestne mere

Velja na dan 23.03.2023.

Obrestna mera Vrednost
1M EURIBOR 2,8220 %
3M EURIBOR 2,9080 %
6M EURIBOR 3,0710 %
12M EURIBOR 3,3220 %
3M LIBOR USD 5,0177 %

Grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere 3M Euribor za obdobje 10 let

Pogodbena sestavljena nominalna obrestna mera kredita je sestavljena iz referenčne obrestne mere in pribitka.

Pogodbena obrestna mera se zaradi upoštevanja nove vrednosti referenčne obrestne mere spreminja do dokončnega vračila kredita, in sicer vsake 3 mesece/mesecev na dan zapadlosti anuitete oziroma obresti.

Sprememba referenčne obrestne mere neposredno vpliva na spremembo pogodbene obrestne mere po kateri se obračunavajo obresti. Kreditojemalec se mora zavedati, da izključno sam in v celoti prevzema tveganje morebitne spremembe, lahko tudi izrazitega povišanja mesečne anuitete.

Referenčna obrestna mera EURIBOR (Euro Interbank Offered rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evroobmočja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost (do 1 leta). Dnevno določene vrednosti so objavljene na informacijskem sistemu Reuters, stran EURIBOR01 (določene na 3 decimalna mesta). Banka 3-mesečni EURIBOR objavlja na tej spletni strani in v vseh poslovalnicah SKB.