Obrestne mere za varčevalne račune

Veljavnost obrestnih mer od 1. 12. 2020 dalje.

Vrsta varčevalnega računa EUR Zapadlost Fiksna obrestna mera
Varčevalni račun dvojni plus** 5 let

0,50 %

Varčevalni račun s ciljem**

5 let

0,20 %

Varčevalni račun zvestobe**

2 leti

0,05 %

PAPI varčevalni račun zvestobe**

2 leti

0,05 %

Varčevalni račun 30 dni*

nad 30 dni

0,10 %

PAPI varčevalni račun 30 dni*

nad 30 dni

0,10 %

*Obrestna mera se pod pogoji, določenimi s pogodbo, lahko spremeni.
**Obrestna mera se pod pogoji, določenimi v splošnih pogojih, lahko spremeni.

Produkti Varčevalni račun 30 dni, PAPI varčevalni račun 30 dni in Varčevalni račun dvojni plus, niso več del redne ponudbe varčevalnih računov SKB, zato prikazane obrestne mere teh varčevalnih računov veljajo le za stranke, ki so omenjene produkte sklenile, ko so ti še bili del redne ponudbe SKB.

Obrestna mera v primeru odstopa od pogodbe za Varčevalni račun s ciljem in Varčevalni račun dvojni plus

V primeru odstopa od pogodbe s strani varčevalca oz. predčasne prekinitve pogodbe s strani banke v skladu s Splošnimi pogoji za varčevalne račune, znaša obrestna mera:

  • za pogodbe sklenjene od 3. januarja 2018 dalje, 0,10 %.

Veljavnost obrestnih mer od 1. 12. 2020.

Varčevalni račun trojni plus

Stopnja Doba vsakega pologa Fiksna obrestna mera
1 od 1 dan do 31 dni 0,01 %
2 od 32 dni do 90 dni 0,01 %
3 od 91 dni do 180 dni 0,01 %
4 od 181 dni do 365 dni 0,01 %
5 od 1 leta do 3 let 0,05 %
6 več kot 3 leta 0,10 %

Lestvica obrestnih mer in obrestne mere se pod pogoji, določenimi s pogodbo, lahko spremenijo.