Obrestne mere

Obrestne mere za osebne račune

Veljavnost obrestnih mer od 01.08.2016 dalje.

Preberite več

Obrestne mere za stanovanjski kredit

Veljavnost obrestnih mer in odplačilne dobe od 1. 8. 2019 dalje.

Preberite več

Obrestne mere za potrošniški kredit

Veljavnost obrestnih mer od 1. 11. 2019 dalje.

Preberite več

Obrestne mere za lombardni kredit

Veljavnost obrestnih mer in tarif od 5. 11. 2018 dalje.

Preberite več

Obrestne mere za varčevalne račune

Veljavnost obrestnih mer od 03.09.2018 dalje.

Preberite več

Obrestne mere za naložbeni depozit

Obrestne mere, dosežene v posameznem varčevalnem letu.

Preberite več

Obrestna mera za okvirni kredit na VISA kartici

Veljavnost obrestne mere od 01.08.2016 dalje.

Preberite več

Obrestne mere za depozite

Veljavnost obrestnih mer od 1. 3. 2019 dalje.

Preberite več