Obrestne mere

Obrestne mere za osebne račune

Veljavnost obrestnih mer od 1. 7. 2023 dalje.

Več

Obrestne mere za stanovanjski kredit

Veljavnost obrestnih mer in odplačilne dobe od 20. 01. 2023 dalje.

Več

Obrestne mere za potrošniški kredit

Veljavnost obrestnih mer od 6. 3. 2023 dalje.

Več

Obrestne mere za lombardni kredit

Veljavnost obrestnih mer in tarif od 5. 11. 2018 dalje.

Več

Obrestne mere za varčevalne račune

Veljavnost obrestnih mer od 03.09.2018 dalje.

Več

Obrestne mere za naložbeni depozit

Obrestne mere, dosežene v posameznem varčevalnem letu.

Več

Obrestna mera za okvirni kredit na VISA kartici

Veljavnost obrestne mere od 1. 4. 2023 dalje.

Več

Obrestne mere za depozite

Veljavnost obrestnih mer od 27. 10. 2023 dalje.

Več