Obrestne mere

Obrestne mere za osebne račune

Veljavnost obrestnih mer od 1. 6. 2024 dalje.

Več

Obrestne mere za stanovanjski kredit

Veljavnost obrestnih mer in odplačilne dobe od 20. 01. 2023 dalje.

Več

Obrestne mere za potrošniški kredit

Veljavnost obrestnih mer od 6. 3. 2023 dalje.

Več

Obrestne mere za lombardni kredit

Veljavnost obrestnih mer in tarif od 5. 11. 2018 dalje.

Več

Obrestne mere za varčevalne račune

Veljavnost obrestnih mer od 03.09.2018 dalje.

Več

Obrestne mere za depozite

Veljavnost obrestnih mer od 25.3.2024 dalje.

Več