Obrestne mere za stanovanjski kredit

Veljavnost obrestnih mer od 16. 7. 2021 dalje.

V banki SKB poudarjamo individualno obravnavo strank in osebni pristop. Zato vas vabimo, da se naročite pri osebnem bančniku. Skupaj z njim boste poiskali najugodnejše pogoje za najem kredita.
 

Obrestne mere 

Ne glede na poslovno sodelovanje stranke z banko.

Zavarovanje z zastavo nepremičnine (hipoteko):

Ročnost Fiksna obrestna mera Spremenljiva obrestna mera
do 5 let 1,70 % 3M EURIBOR  + 1,50 %
nad 5 do 10 let 2,05 % 3M EURIBOR  + 1,65 %
nad 10 do 15 let 2,30 % 3M EURIBOR  + 1,70 %
nad 15 do 20 let 2,45 % 3M EURIBOR  + 1,70 %
nad 20 do 25 let 2,55 % 3M EURIBOR  + 1,75 %

 Zavarovanje – drugo (2 poroka, zavarovalnica*):

Ročnost Fiksna obrestna mera Spremenljiva obrestna mera
do 5 let 1,95 % 3M EURIBOR  + 1,75 %
nad 5 do 10 let 2,30 % 3M EURIBOR  + 1,90 %
nad 10 do 15 let 2,55 % 3M EURIBOR  + 1,95 %
nad 15 do 20 let 2,70 % 3M EURIBOR  + 1,95 %

Zavarovanje kredita s poroki je možno do 15 let,  prek zavarovalnice je opcijsko mogoče tudi do 20 let.