Obrestne mere za stanovanjski kredit

Veljavnost obrestnih mer od 2. 11. 2023 dalje.

V banki SKB poudarjamo individualno obravnavo strank in osebni pristop. Zato vas vabimo, da se naročite pri osebnem bančniku. Skupaj z njim boste poiskali najugodnejše pogoje za najem kredita.
 

Obrestne mere 

Ne glede na poslovno sodelovanje stranke z banko.

Zavarovanje z zastavo nepremičnine (hipoteko):

Ročnost Fiksna obrestna mera Spremenljiva obrestna mera
do 5 let 4,00 % 3M EURIBOR  + 1,50 %
nad 5 do 10 let 4,00 % 3M EURIBOR  + 1,50 %
nad 10 do 15 let 4,30 % 3M EURIBOR  + 1,60 %
nad 15 do 20 let 4,30 % 3M EURIBOR  + 1,60 %
nad 20 do 25 let 5,00 % 3M EURIBOR  + 1,70 %
nad 25 do 30 let - 3M EURIBOR + 1,80 %

 Zavarovanje – drugo (2 poroka, zavarovalnica):

Ročnost Fiksna obrestna mera Spremenljiva obrestna mera
do 5 let 4,50 % 3M EURIBOR  + 2,00 %
nad 5 do 10 let 4,50 % 3M EURIBOR  + 2,00 %
nad 10 do 15 let 4,80 % 3M EURIBOR  + 2,10 %
nad 15 do 20 let 4,80 % 3M EURIBOR  + 2,10 %

Zavarovanje kredita s poroki je možno do 15 let, prek zavarovalnice je mogoče do 20 let.