Obrestne mere za stanovanjski kredit

Redna ponudba, veljavnost obrestnih mer in odplačilne dobe od 1. 11. 2019 dalje.

V banki SKB poudarjamo individualno obravnavo strank in osebni pristop. Zato vas vabimo, da se naročite pri osebnem bančniku. Skupaj z njim boste poiskali najugodnejše pogoje za najem kredita.
 

Obrestne mere 

Ne glede na poslovno sodelovanje stranke z banko.

Zavarovanje z zastavo nepremičnine (hipoteko):

Ročnost Fiksna obrestna mera Spremenljiva obrestna mera
do 5 let 2,40 % 3M EURIBOR  + 1,70 %
nad 5 do 10 let 2,65 % 3M EURIBOR  + 1,80 %
nad 10 do 15 let 3,00 % 3M EURIBOR  + 1,85 %
nad 15 do 20 let 3,20 % 3M EURIBOR  + 1,90 %
nad 20 do 25 let 3,50 % 3M EURIBOR  + 2,00 %

 Zavarovanje – drugo (2 poroka, zavarovalnica*):

Ročnost Fiksna obrestna mera Spremenljiva obrestna mera
do 5 let 2,65 % 3M EURIBOR  + 1,95 %
nad 5 do 10 let 2,90 % 3M EURIBOR  + 2,05 %
nad 10 do 15 let 3,25 % 3M EURIBOR  + 2,15 %
nad 15 do 20 let 3,45 % 3M EURIBOR  + 2,25 %

Zavarovanje kredita s poroki je možno do 15 let,  prek zavarovalnice je opcijsko mogoče tudi do 20 let.