Obrestne mere za lombardni kredit

Veljavnost obrestnih mer in tarif od  5. 11. 2018 dalje.

Obrestna mera

Obrestna mera je fiksna  in se določi v ustreznem odstotku glede na vrsto zastave in ročnost kredita kot odbitek ali pribitek na obrestno mero gotovinskih kreditov in sicer:

  • ob zastavi depozita:  
    • kredit do 1 leta: za 0,75 odstotne točke nižja;
    • za kredit nad 1 do 5 let: za 0,30 odstotne točke nižja glede na posamezno ročnost kredita.