Varčujte v skladih

Izkoristite možnost brezplačnega svetovanja za oplemenitev vaših prihrankov.

 

POGLOBITE SVOJE ZNANJE
O VARČEVANJU V SKLADIH

 

 


Brez vstopnih in
izstopnih stroškov

Pri varčevanju v skladih pri SKB banki, v primerjavi z drugimi ponudniki varčevanja v skladih, ni vstopnih ali izstopnih stroškov.


Primerni za vsakogar

Raznolika ponudba vzajemnih skladov, ki se razlikujejo po stopnji tveganosti in pričakovani donosnosti.


Profesionalno upravljanje
premoženja

Za premoženje sklada skrbi veliko število strokovnjakov, ki stalno spremljajo dogodke na kapitalskih in finančnih trgih, v posameznih gospodarstvih in družbah.

 

POGOVORITE SE S SVETOVALCEM in
izkoristite možnost brezplačnega posveta


Klic svetovalca lahko pričakujete v naslednjih dveh delovnih dneh med 8. in 19. uro.

Vas zanima še več?

Zakaj varčevati v skladih?

Združitev denarnih sredstev velikega številka lastnikov

Naložba v košarico različnih delnic ali obveznic dobro stoječih, globalno uveljavljenih podjetij (Apple, Microsoft, Facebook, McDonalds, Google, …).

Cenejše in učinkovitejše investiranje

Celotno premoženje vzajemnega sklada je razdeljeno na enote – točke vzajemnega sklada za katere skrbijo strokovnjaki z vnaprej določeno naložbeno politiko in cilji posameznega sklada.

Enostavnejše varčevanje

Varčevanje v vzajemnih skladih je v primerjavi z varčevanjem v drugih oblikah finančnih razredov (npr. delnice, obveznice, ETF (Exchange traded fund – indeksni sklad, ki kotira na borzi), strukturirani produkti) razmeroma preprosto, saj vlagatelju ni treba storiti nič drugega, kot premišljeno izbrati ustrezen sklad in podpisati pristopno izjavo

Visoka likvidnost in prihranek časa

Vlagatelji v podsklade krovnega sklada lahko enote premoženja/delnice hitro spremenite v denarna sredstva z oddajo prodajnega naročila. Denar prejmete na vaš osebni račun najpozneje v roku 7 delovnih dni po oddaji prodajnega naročila.


Naročite se na posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Zakaj je vplačevanje v okviru varčevalnega načrta dobra odločitev?

Redna mesečna vplačila zagotavljajo, da vlagatelj v povprečju ne kupuje zgolj v času ko so tečaji v povprečju visoki, pač pa tudi v obdobjih padcev tečajev in kapitalskih kriz, torej tudi v času ko so tečaji v povprečju poceni. Na ta način si vlagatelj po metodi povprečnega nakupnega stroška gradi neko povprečno ceno, ki mu dolgoročno omogoča doseganje povprečnega dolgoročnega donosa, ki ga prinaša izbrana naložba.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Kako vlagatelj pristopi k varčevalnemu načrtu?

K varčevalnemu načrtu vlagatelj pristopi s podpisom Pristopne vloge k varčevalnemu načrtu in soglasjem za interno direktno obremenitev osebnega računa. Vlagatelj s pristopom k varčevalnemu načrtu vanj mesečno vplačuje (oddaja naročila za nakup delnic izbranega podsklada Moorea Fund) prek interne direktne obremenitve zneske posameznih naročil v višini najmanj 30 EUR.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Kam podskladi investirajo denar vlagateljev?

Vsak podsklad krovnega sklada ima v prospektu z vključenimi pravili upravljanja zapisano naložbeno politiko, ki določa vrste finančnih instrumentov, v katere se lahko nalagajo sredstva sklada ter omejitve posameznih naložb, ki so specifične za vsak podsklad posebej.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Ali lahko premoženje podsklada propade?

Premoženje podsklada je sestavljeno iz različnih finančnih instrumentov različnih izdajateljev in ustrezna razpršenost teh naložb zagotavlja vlagateljem veliko varnost naložbe, saj je vpliv ene nedonosne naložbe na premoženje podsklada majhen. Poslovanje družb za upravljanje je nadzorovano s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, banke skrbnice vzajemnega sklada ter neodvisnih revizorjev, kar zagotavlja visok nivo varnosti.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Ali lahko iz preteklih donosov sklepam, kakšni bodo prihodnji donosi?

Ne, pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih donosov, zato je pomembno, da vlagatelji v sklade podatkom o preteklih uspešnosti ne dajejo prevelikega pomena pri ocenjevanju njihove prihodnje uspešnosti.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Ali lahko ena oseba vlaga v več podskladov krovnega sklada?

Da, pri čemer je potrebno ob pristopu k vsakemu posameznemu podskladu podpisati Pristopno izjavo.

Prikaži vse

Varčevanje

Naj denar dela za vas ali kako najbolje oplemenititi denar

Le redko boste srečali koga, ki si ne bi želel več denarja. Ker so trenutno obresti za varčevanje nizke, postaja investiranje v sklade vse bolj priljubljena oblika varčevanja in dolgoročnega plemenitenja premoženja. Varčevanje v skladih je res preprosto in visoko likvidno, v SKB banki pa tudi ugodno, saj vam omogočajo naložbe v sklade brez vstopnih in izstopnih stroškov.

Začnite danes,
za boljši jutri.

V SKB banki nudimo raznoliko ponudbo vzajemnih skladov za oplemenitenje vašega premoženja in brezskrbno prihodnost brez vstopnih in izstopnih stroškov! 

ŽELIM BREZPLAČEN POSVET