Bolje v skladih naloženo kot v polnem prašičku zaprašeno

Oplemenitite svoje prihranke v skladih Amundi in Moorea

 

SPOZNAJTE OSNOVE
VARČEVANJA V SKLADIH

 

 

Ugodnost

Akcijska
ponudba

50 % znižanje vstopnih stroškov za enkratna vplačila v Amundi in Moorea sklade do 31. 12. 2023,  za imetnike MOJ M in MOJ L paketa.

Enostavnost

Varčevanje
po meri

Odločite se za enkratna vplačila v Moorea ali Amundi sklade ali mesečno varčevanje v Moorea skladih.

Posebnost

Primerni za
vsakogar

Raznolika ponudba vzajemnih skladov, ki se razlikujejo po stopnji tveganosti in pričakovani donosnosti.

Strokovnost

Profesionalno upravljanje 

Za premoženje sklada skrbi veliko število strokovnjakov, ki stalno spremljajo dogodke na kapitalskih in finančnih trgih, v posameznih gospodarstvih in družbah.

 

DO VEČ INFORMACIJ O VARČEVANJU V
SKLADIH KAR PREK TELEFONA

Naročite se na klic ali obiščite poslovalnico in z naložbenim specialistom
poiščite najboljšo rešitev za oplemenitev vašega premoženja.

 


Klic svetovalca lahko pričakujete v naslednjih dveh delovnih dneh med 8. in 19. uro.

Pridružite se več kot 200.000
zadovoljnim strankam.
Postanite zadovoljni SKB varčevalec tudi vi.
Izpolnite obrazec in z naložbenim specialistom poiščite najboljšo rešitev za oplemenitev vašega premoženja.

Stranka SKB? *
Kakšen termin vam najbolj ustreza? *

Pridružite se več kot 200.000
zadovoljnim strankam.
Postanite zadovoljni SKB varčevalec tudi vi.
Izpolnite obrazec in z naložbenim specialistom poiščite najboljšo rešitev za oplemenitev vašega premoženja.

Vas zanima še več?

Združitev denarnih sredstev velikega številka lastnikov

Naložba v košarico različnih delnic ali obveznic dobro stoječih, globalno uveljavljenih podjetij (Apple, Microsoft, Facebook, McDonalds, Google, …).

Cenejše in učinkovitejše investiranje

Celotno premoženje vzajemnega sklada je razdeljeno na enote – točke vzajemnega sklada za katere skrbijo strokovnjaki z vnaprej določeno naložbeno politiko in cilji posameznega sklada.

Enostavnejše varčevanje

Varčevanje v vzajemnih skladih je v primerjavi z varčevanjem v drugih oblikah finančnih razredov (npr. delnice, obveznice, ETF (Exchange traded fund – indeksni sklad, ki kotira na borzi), strukturirani produkti) razmeroma preprosto, saj vlagatelju ni treba storiti nič drugega, kot premišljeno izbrati ustrezen sklad in podpisati pristopno izjavo

Visoka likvidnost in prihranek časa

Vlagatelji v podsklade krovnega sklada lahko enote premoženja/delnice hitro spremenite v denarna sredstva z oddajo prodajnega naročila. Denar prejmete na vaš osebni račun najpozneje v roku 7 delovnih dni po oddaji prodajnega naročila.


Naročite se na posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Vsak podsklad krovnega sklada ima v prospektu z vključenimi pravili upravljanja zapisano naložbeno politiko, ki določa vrste finančnih instrumentov, v katere se lahko nalagajo sredstva sklada ter omejitve posameznih naložb, ki so specifične za vsak podsklad posebej.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Da, pri čemer je potrebno ob pristopu k vsakemu posameznemu podskladu podpisati Pristopno izjavo.

Ne, pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih donosov, zato je pomembno, da vlagatelji v sklade podatkom o preteklih uspešnosti ne dajejo prevelikega pomena pri ocenjevanju njihove prihodnje uspešnosti.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Premoženje podsklada je sestavljeno iz različnih finančnih instrumentov različnih izdajateljev in ustrezna razpršenost teh naložb zagotavlja vlagateljem veliko varnost naložbe, saj je vpliv ene nedonosne naložbe na premoženje podsklada majhen. Poslovanje družb za upravljanje je nadzorovano s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, banke skrbnice vzajemnega sklada ter neodvisnih revizorjev, kar zagotavlja visok nivo varnosti.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Redna mesečna vplačila zagotavljajo, da vlagatelj v povprečju ne kupuje zgolj v času ko so tečaji v povprečju visoki, pač pa tudi v obdobjih padcev tečajev in kapitalskih kriz, torej tudi v času ko so tečaji v povprečju poceni. Na ta način si vlagatelj po metodi povprečnega nakupnega stroška gradi neko povprečno ceno, ki mu dolgoročno omogoča doseganje povprečnega dolgoročnega donosa, ki ga prinaša izbrana naložba.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

K varčevalnemu načrtu vlagatelj pristopi s podpisom Pristopne vloge k varčevalnemu načrtu in soglasjem za interno direktno obremenitev osebnega računa. Vlagatelj s pristopom k varčevalnemu načrtu vanj mesečno vplačuje (oddaja naročila za nakup delnic izbranega podsklada Moorea Fund) prek interne direktne obremenitve zneske posameznih naročil v višini najmanj 30 EUR.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Prikaži vse

Začnite danes,
za boljši jutri.

V SKB banki smo za oplemenitenje vašega premoženja in brezskrbno prihodnost pripravili akcijsko ponudbo 50 % znižanje vstopnih stroškov za enkratna vplačila v Amundi in Moorea sklade do 31. 12. 2023 - za imetnike MOJ M in MOJ L paketa.

ŽELIM SESTANEK Z NALOŽBENIM SPECIALISTOM