Pogosta vprašanja

Vsakodnevno poslovanje

Komu je namenjen brezstični stacionarni in komu brezstični mobilni POS-terminal?

Brezstični stacionarni POS-terminal je namenjen trgovcem, ki nameravate imeti POS-terminal nameščen na stalnem plačilnem mestu, na primer ob blagajni. Terminal za svoje delovanje potrebuje priključitev na IP komunikacijsko omrežje (kabel). POS-terminal mora biti nameščen tako, da lahko stranka nemoteno izvede plačilo. V primeru, da je POS-terminal fizično nedosegljiv kupcu, se lahko terminal namesti na vrtljivo roko ali pa se mu doda samostojno tipkovnico (PIN PAD). V kolikor se na POS-terminalu uporablja tipkovnico, je brezstično plačevanje možno le na te tipkovnici in ne na samem POS-terminalu.

Brezstični mobilni POS-terminal je primeren za trgovce, ki pri svojem poslovanju lažje sprejemajo plačila na različnih lokacijah (primer: restavracije, taksi službe, zavarovalni zastopniki, sejemske dejavnosti, itd.). Trgovci lahko izbirate med brezstičnim mobilnim POS-terminalom z GPRS/3G ali WIFI/3G povezavo. Mobilni POS-terminal ima vgrajeno baterijo, ki omogoča uporabo brez priključitve na električno omrežje. Za uporabo mobilnega GPRS/3G POS-terminala je potrebna SIM kartica, ki jo uredimo tudi mi.

Katere kartice lahko sprejmem na POS-terminalih in katere prek spletne trgovine?

Prek POS-terminala vam je omogočen sprejem najbolj razširjenih kartic, s katerimi plačujejo kupci na slovenskih prodajnih mestih, to so Mastercard, Visa, BA, Maestro, Karanta in gostovanje Diners kartic (pogodbo za sprejem teh kartic morate urediti direktno pri ponudniku kartične sheme Erste Card d.o.o.).

Trgovec pa lahko preko spletne trgovine sprejema Mastercard, Visa in Maestro kartice.

Katere informacije so mi na voljo v Trgovskem spletnem portalu?

Trgovski spletni portal na enem mestu omogoča dostop do:

 • vseh trgovskih izpiskov,
 • dokumentacije povezane z vašim uporabniškim računom za trgovski spletni portal,
 • obvestil povezanih z delovanjem trgovskega spletnega portala,
 • pomoči za uporabnike. Ta je na voljo tudi brez uporabniškega imena in gesla, da do nje lahko dostopajo tudi vsi vaši zaposleni. 

Tu boste našli tudi kontaktne podatke centra za pomoč uporabnikom.

Katere platforme spletnih strani so podprte za spletne kupce?

Spletni plačilni vmesnik (ang. Payment Gateway) je mogoče integrirati z rešitvami za najpogosteje uporabljene vtičnike (WooCommerce, PrestaShop, OpenCart in Magento 2). V primeru, da uporabljate lastno rešitev, pa so na voljo tudi različne vzorčne implementacije (za PHP, Java in .NET.).

Kaj omogoča funkcija shranjene kartice?

Funkcija shranjene kartice vašim strankam olajša nakupe, saj se podatki o kartici sami napolnijo v plačilno masko. Kupec tako najprej v vaši spletni trgovini soglaša s shranitvijo podatkov o kartici. Ti se shranijo v maskirani obliki in se ob naslednjem nakupu sami napolnijo v plačilno masko. Kupec si tako prihrani čas in nakup opravi hitreje.

Kaj omogoča funkcija ponavljajoča se plačila?

Funkcija »ponavljajoča se plačila« vašim strankam olajša ponavljajoče nakupe brez vsakokratnega vpisovanja kartičnih podatkov v plačilno masko. Omenjeno pride prav kadar gre za ponavljajoče nakupe, ki se odvijajo v določenem časovnem intervalu (npr. nakup mesečnih vozovnic, revij, naročnin, članarin,) saj vam lahko stranka dovoli, da plačilo opravite sami in po v naprej dogovorjenih pogojih. Plačilo tako sprožite sami na podlagi shranjenih maskiranih podatkov, stranka pa pri tem ne rabi skrbeti ali bo plačilo opravljeno.

Kaj so Flik takojšnja plačila?

Flik takojšnja plačila lahko opišemo kot sodobno obliko gotovine. Gre za elektronska plačila, pri katerih se v realnem času (tj. manj kot 10 sekund) izvede prenos denarnih sredstev od uporabnika k prejemniku. Plačila temeljijo na skupni platformi bank v Sloveniji in se izvajajo bodisi prek mobilne aplikacije Flik Pay (ki jo nudi tudi SKB) bodisi prek mobilnih denarnic ali mobilnih bank.

Kje je omogočeno plačevanje s Flik takojšnjimi plačili?

SKB svojim trgovcem omogoča sprejem Flik takojšnjih plačil na POS-terminalih, na spletnih prodajnih mestih pa Flik-a še ni možno sprejemati.

Prednosti Flik takojšnjih plačil?

Prednost Flik plačlil je takojšnja likvidnost, saj so vam denarna sredstva na voljo takoj po uspešno izvedenem plačilu na POS-terminalu. Gre za popolnoma brezstično, hitro in varno obliko plačevanja, ki vse prednosti gotovine in plačilnih kartic še nadgrajuje. Stranki tako lahko ponudite rešitev za plačilo tudi takrat, ko pri sebi nima gotovine ali kartic - ima pa mobilni telefon z možnostjo Flik takojšnjih plačil.

Zakaj se ne natisne potrdilo o plačilu na POS-terminalu?

Pri plačilih s Flikom se iz POS-terminala potrdilo o plačilu ne natisne avtomatsko, temveč zgolj na zahtevo plačnika, saj se potrdilo o plačilu nahaja v Flik aplikaciji.

Kaj potrebujem za sprejemanje Flik takojšnjih plačil?

Za sprejemanje Flik takojšnjih plačil ne potrebujete dodatne tehnične opreme. V septembru in oktobru je potekala nadgradnja obstoječih POS-terminalov, s čimer je omogočena možnost sprejemanja Flik takojšnjih plačil. Flik poleg sprejemanja plačilnih kartic omogočamo tudi vsem novim poslovnim strankam - s tem poslovne stranke pokrijete najširši spekter najpogosteje uporabljenih brezgotovinskih načinov plačila za vaše kupce.

Kaj potrebujem za sprejemanje kartičnih plačil?

V SKB s svojim skrbnikom uredite sklenitev pogodbe za sprejem kartic in Flik takojšnjih plačil prek POS-terminala ali interneta. Skrbnik vam bo tudi svetoval, katera oblika POS-terminala je za vaše potrebe najprimernejša in vam odprl transakcijski račun v SKB, če ga še nimate.

Komu je namenjena ugodnost programa Slovenija plačuje digitalno?

Ugodnost programa je v SKB namenjena podjetjem in podjetnikom, ki želite digitalizirati svoje poslovanje z možnostjo sprejemanja kartičnih plačil in teh niste sprejemali v zadnjih 12 mesecih, vaši letni prihodki pa ne presegajo 1,5 milijonov EUR.

Ali lahko koristim ugodnost tudi, če imam spletno trgovino?

Brezplačno vodenje transakcijskega računa je v sklopu akcije Slovenija plačuje digitalno namenjeno tudi trgovcem s spletno trgovino, pri čemer so pogoji za pridobitev ugodnosti isti, kot če poslujete s klasičnim POS-terminalom.

Kakšne prednosti mi nudi sprejemanje kartičnih plačil?

POS-terminali vam zagotavljajo večjo verjetnost nakupa, saj imetniku ponujajo dodatne možnosti, kot npr. plačilo na obroke, prihranijo vam čas in povečajo varnost poslovanja, saj zmanjšate poslovanje z gotovino.

Kje imam pregled nad kartičnim poslovanjem?

Trgovci, ki sprejemate kartična plačila, imate v SKB brezplačen dostop do elektronskega Trgovskega portala.

Kam se lahko obrnem za podporo v primeru tehničnih težav?

Prekinitve ali morebitne okvare POS-terminalov lahko sporočite servisnemu centru Bankart na telefonsko številko (01) 471 50 93, ki je prodajnim mestom na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu.

Kakšne so obveznosti glede označevanja prodajnega mesta?

Skladno s splošnimi pogoji SKB za sprejemanje kartic in Flik takojšnjih plačil, mora trgovec na vidnem mestu označi logotipe plačilnih kartic, ki jih sprejema. Z vključitvijo v program Slovenija plačuje digitalno prejme trgovec ob namestitvi POS-terminala poleg ostalih nalepk tudi nalepko programa, ki jo prav tako namesti na vidno mesto.

Kakšen je davčni vidik Podjetniške varovalke?

Davčni vidik temelji na podlagi pojasnil DURSa oziroma FURSa, v vsakem primeru je potrebno davčni vidik ustrezno preveriti glede na konkretna dejstva.

Vplačila za riziko premijo štejejo med davčno priznane odhodke podjetja. Varčevalni del premije ima po vsebini naravo naložbe, zato se izkaže v poslovnih knjigah pravne osebe - upravičenca kot dolgoročne terjatve do zavarovalnice.

Za 10 - letna življenjska zavarovanja se ne plačuje 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov. Le-ta se obračuna v primeru odkupa zavarovanja pred potekom 10 let.

Glede izplačil velja, da je v primeru nastanka zavarovalnega primera upravičenec podjetje in je prihodek v izkazu poslovnega izida vključen v davčno osnovo v letu izplačila.

Kako je z izplačili nadomestil za različne negodne primere?

 • Ob smrti zavarovanca se izplačata zavarovalna vsota za smrt in vrednost premoženja po polici. Popolno zavarovalno kritje nastopi že po poteku prvega leta, do takrat se v primeru smrti zavarovanca izplača 50 % plačanih premij.
 • Ob nezgodni smrti zavarovanca se izplačata zavarovalna vsota za nezgodno smrt in vrednost premoženja po polici, po preteku prvega leta zavarovanja pa tudi zavarovalna vsota za smrt.
 • Ob izteku zavarovanja brez smrti zavarovanca se izplača vrednost premoženja po polici.
 • Ob hujših boleznih zavarovanca po poteku prvih dveh let zavarovanja se, kot predplačilo, izplača zavarovalna vsota za smrt v deležu, ki je dogovorjen na polici. Za višino predplačila se zniža zavarovalna vsota za smrt.
 • Ob hospitalizaciji zavarovanca zaradi nezgode se izplača dnevno nadomestilo za več kot štiri zaporedne nočitve v bolnišnici zaradi nezgode (največ za 365 zaporednih nočitev).
 • Ob nezgodnem zlomu kosti zavarovanca se izplača enkratna dnevna odškodnina za zlom kosti, tudi osteoporotičnih.
 • Ob nezgodni invalidnosti zavarovanca se izplača zavarovalna vsota za progresivno nezgodno invalidnost - v primeru 100 % invalidnosti se izplača dvojna zavarovalna vsota.

Blog zapisi