ESG

Strategija pristopa k zelenemu prehodu v SKB banki

16. 01. 2024

V letu 2024 bo v središču našega angažmaja razvoj strategije za dekarbonizacijo bančnega portfelja, kar bo pomoč našim strankam pri spremembi njihovih poslovnih modelov in zmanjševanju ogljičnega odtisa.

Strategija pristopa k zelenemu prehodu v SKB banki

V letu 2022 smo v skupini SKB ustanovili ESG Odbor pod vodstvom glavne izvršne direktorice, v sestavi direktorjev posameznih enot in ESG koordinacijske funkcije. Tako smo okrepili uvajanje ESG politik na vse bančne oddelke ter mesečno preglednost izvajanja akcijskih načrtov. Seje Odbora služijo tudi prenosu znanja ter informiranju vodstva banke, saj se na vsakem odboru predstavi izbrana aktualna tema, ki je povezana z zelenim prehodom (npr. implementacija CSRD, predstavitev ESRS s poudarkom na dvojni materialnosti, merjenje ogljičnega odtisa, EU Taksonomija, fizična in tranzicijska tveganja …).

SKB banka se sooča s številnimi izzivi, povezanimi s trajnostnim razvojem, pri čemer se banka odziva tako na pričakovanja trga, regulatorjev in delničarjev. Trajnostni model poslovanja se vpeljuje v vse bančne enote in njihove dejavnosti, bančne procese, ponudbo produktov, upravljanje tveganj in odnose s strankami.

V banki se zavedamo svoje vloge kot enega izmed pomembnejših akterjev zelenega prehoda, saj kot finančna institucija s svojo finančno vlogo zagotavljamo sredstva, ki pomembno vplivajo na razvoj gospodarstva. Letos smo posledično pričeli s sistematičnim zbiranjem in merjenjem podatkov o naših naložbah. Prav tako smo opravili začetno analizo ključnih visoko-emisijskih področij portfelja. Tako bo v letu 2024 v središču našega angažmaja razvoj strategije za dekarbonizacijo bančnega portfelja, kar bo pomoč našim strankam pri spremembi njihovih poslovnih modelov in zmanjševanju ogljičnega odtisa.

Vzporedno bomo v letu 2024 nadaljevali z razvijanjem novih zelenih produktov (načrtujemo npr. zelene naložbe v stanovanjska posojila slovenskim gospodinjstvom, zelena posojila podjetjem na področju projektov obnovljivih virov energije ter razvoj na področju električne mobilnosti in lizinga električnih vozil), s posodobitvijo politike tveganj (upoštevajoč okoljske dejavnike).

Ob vsem tem pa ne pozabljamo na to, da želimo biti tudi zgled z zmanjševanjem lastnega ogljičnega odtisa. Z različnimi ukrepi in širjenjem zavedanja med zaposlenimi zmanjšujemo porabo energije, ki je glavni vir našega lastnega ogljičnega odtisa. Kupujemo tudi zeleno energijo namesto tiste iz fosilnih goriv. Načrtujemo, da bomo lastne emisije zmanjšali za 45 % v primerjavi z izhodiščnim letom 2021 (s 5-7 % letnim zmanjšanjem).

Izzivi na poti trajnostnega razvoja so pogosti in mnogoštevilni. Primarno nas pesti pomanjkanje časa in sledenje vsem novostim in regulatornim zahtevam ob tem, da je to znanje potrebno širiti večjemu številu sodelavcev, če želimo, da jih pritegnemo in da skupaj pripravimo akcijske načrte, ki bodo dosegli načrtovane rezultate. Mnogokrat je potrebno tudi tehnično znanje za razumevanje znanstvenih standardov in konkretnih zahtev, da lahko sodelujemo z našimi strankami, ki svoje področje poslovanja zelo dobro poznajo. Mnogokrat pa se ne zavedajo potrebnosti in vedno krajšega časa, ki je na voljo za preobrazbo poslovnega modela v bolj trajnostnega. Da bi zapolnili vrzeli v znanju, se zato redno udeležujemo seminarjev, webinar-jev in diskusij, pri čimer stremimo k pluralnosti pokritih področij – od mobilnosti do energije, prenove stavb ter regulative.

Sekundarno nam izziv predstavlja zbiranje podatkov, bolj natančno njihova dostopnost ter zrelost. V lanskem letu smo tako združili moči z ostalimi bankami in pod taktirko Združenja Bank Slovenije razvili vprašalnik za stranke za oceno ESG tveganj. Po dosedanjih izkušnjah se kvaliteta podatkov ter pripravljenost sodelovanja strank izboljšujeta, kar nedvomno vliva upanje za prihodnost in dokazuje, da odgovornost za zeleni prehod v SKB banki prevzemamo in naslavljamo skupaj z našimi strankami.

Katarina Kaja Klasinc, SKB banka d.d.

Objavljeno v Reviji ESG št. 184-185, 21. 12. 2023


Nazaj