Refinanciranje kredita

Kaj narediti, če ne morete več plačevati kreditnih obveznosti?

Ste v škripcih zaradi kredita?

Najem kredita je resna stvar, ki je povezana z določenim tveganjem. Kaj bi storili, če bi se vam na hitro spremenile življenjske okoliščine, ki jih seveda ob podpisu pogodbe z banko nihče ne predvideva?


Dolgoročni krediti so ena večjih življenjskih odločitev, ki omogočajo uresničitev velikih sanj, a se z njimi tudi zavežete, da ga boste dolgoročno zmožni odplačevati. Misel na to, kaj lahko prinese prihodnost, včasih ni najbolj prijetna.

Čeprav ste mogoče nepoboljšljivi optimisti in v prihodnost zrete samo skozi rožnata očala, bodite na področju financ realisti. Življenje vsakogar lahko preseneti, pa če je še tako dobro pripravljen na nepredvidene razmere.

Kreditojemalci, ki zaradi izgube zaposlitve ali dolgotrajne bolezni ne morejo več odplačevati svojih obveznosti, se pogosto znajdejo v škripcih. Dobro je, da težavo začnejo reševati čim prej. Najpomembneje je vedeti, da nikoli ne smete čakati predolgo, ampak čim prej začnite iskati rešitev. V banki SKB smo vam pripravljeni priskočiti na pomoč in vam omogočiti refinanciranje kredita.

Časi se spreminjajo

… in krediti, ki jih ponujajo banke, prav tako. Ponudba je vedno pestrejša in mogoče pogoji novega kredita veliko bolj ustrezajo vašim trenutnim finančnim zmožnostim.

Banka SKB vam z možnostjo refinanciranja kredita omogoča, da najamete nov kredit, s katerim poplačate obstoječega. Refinanciranje kredita je možnost, da si z novo odobrenim kreditom, ki ima daljšo odplačilno dobo, olajšate trenutno višino mesečnih obveznosti.

Refinancirate lahko katerikoli kredit, najet pri SKB ali drugi banki, in sicer pod pogoji iz redne ponudbe.

Na voljo imate več možnosti:

  • nižja mesečna obveznost s podaljšanjem odplačilne dobe,
  • združitev obveznosti več kreditov v en obrok,
  • ugoden nov SKB kredit z daljšo odplačilno dobo. Pri tej možnosti je treba upoštevati, da so stroški najema novega kredita enaki stroškom najema kredita iz redne ponudbe. Po drugi strani pa so lahko pogoji najema novega kredita veliko boljši. S tem kreditom se predčasno poplača eden ali več obstoječih kreditov pri SKB ali drugi banki. Višina novega kredita se izračuna na osnovi kreditne sposobnosti stranke, pogoji za izračun pa so enaki pogojem, ki veljajo za kredite iz redne ponudbe.

S stanovanjskim kreditom se lahko refinancira le stanovanjski kredit, ki ga banka odobri le v višini preostalega stanja stanovanjskega kredita, ki ga poplačujete.

S potrošniškim kreditom se lahko refinancirajo vsi krediti, in sicer je lahko odobren v kateremkoli znesku. Znesek je lahko tudi višji od zneska kreditov, ki se poplačujejo.

Stroški refinanciranja kredita so enaki stroškom najema kredita iz redne ponudbe.

Koliko kredita si lahko privoščite?

Višina kredita, ki vam ga banka odobri, je odvisna od vaših prilivov. Vsak mesec vam mora po plačilu mesečne obveznosti na računu ostati dovolj sredstev za pokrivanje življenjskih stroškov. Praviloma, kar pa je odvisno od vsakega posameznika, vam mora po plačilu mesečnega obroka kredita na računu ostati znesek vsaj v višini minimalne neto plače oz. obrok kredita ne sme presegati 55 odstotkov vaših mesečnih dohodkov.

Fiksna ali spremenljiva obrestna mera?

Pri najemanju kredita se morate odločiti, katero vrsto obrestne mere izbrati. Pri fiksni obrestni meri je mesečna obveznost vse obdobje odplačevanja kredita približno enaka, spremenljiva obrestna mera pa prinaša večje finančno tveganje – mesečne obveznosti se lahko občutno spremenijo navzgor ali navzdol zaradi gibanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR. Po drugi strani pa to tudi pomeni, da je fiksna obrestna mera ob odobritvi praviloma višja od spremenljive.

Pomembna prednost in varnost fiksne obrestne mere je, da že danes veste, koliko boste plačevali jutri, ne glede na spremembe na trgu.