Varčevanje in investicije

Kaj je varčevalni načrt?

10. 12. 2020

Varčevalni načrt je oblika rednega periodičnega (npr. mesečnega) varčevanja. Primeren je zlasti za vlagatelje, ki še nimajo večjega obsega finančnih prihrankov, in tiste, ki želijo postopno varčevati v izbranih skladih.

Kaj je varčevalni načrt?

Redna mesečna vplačila zagotavljajo, da vlagatelj ne kupuje zgolj v času, ko so tečaji visoki, pač pa tudi v obdobjih padcev tečajev in gospodarskih kriz, torej tudi v času, ko so tečaji v povprečju nizki. Tako si vlagatelj po metodi povprečnega nakupnega stroška gradi neko povprečno ceno, ki mu dolgoročno omogoča doseganje povprečnega dolgoročnega donosa, ki ga prinaša izbrana naložba.


Nazaj