Tečajnica Visa

Vrednost vaše transakcije v tuji valuti

Pri nakupu na prodajnem mestu ali dvigu gotovine na bankomatu s kartico in v valuti, ki ni EUR, se bo plačilo obveznosti oziroma dvig izvedel v EUR. Pretvorba iz tuje valute v EUR se opravi po referenčnem tečaju kartičnih sistemov Visa in Mastercard, veljavnih na dan nakupa.

Banka ne zaračunava dodatnih nadomestil za pretvorbo valut.

Vrednost transakcije v tuji valuti
Datum transakcije
Vrednost v domači valuti

89,22 EUR

Tečaj na izbran datum

1 USD = 0,89222 EUR

% pribitek na tečaj ECB

0,73 %

Datum tečaja:


Tuj devizni tečaj in pretvorjen znesek sta izključno informativnega značaja. Devizni tečaji so odvisni od datuma in ure, ko Visa/Mastercard procesira transakcijo, ta pa je lahko drugačna od datuma transakcije. Če trgovec ali bankomat sam pretvori valuto vaše transakcije, devizni tečaji Visa/Mastercard ne veljajo. To se navadno zgodi, kadar izberete plačilo v valuti svoje kartice in ne v valuti trgovca ali bankomata.