Tečajnica Visa

Vrednost vaše transakcije v tuji valuti

Pri nakupu na prodajnem mestu ali dvigu gotovine na bankomatu s kartico in v valuti, ki ni EUR, se bo plačilo obveznosti oziroma dvig izvedel v EUR. Pretvorba iz tuje valute v EUR se opravi po referenčnem tečaju kartičnega sistema Visa, veljavnega na dan nakupa.

Banka ne zaračunava dodatnih nadomestil za pretvorbo valut.

Vrednost transakcije v tuji valuti
Datum transakcije
Vrednost v domači valuti

89,22 EUR

Tečaj na izbran datum

1 USD = 0,89222 EUR

% pribitek na tečaj ECB

0,73 %

Datum tečaja:


Tuj devizni tečaj in pretvorjen znesek sta izključno informativnega značaja. Devizni tečaji so odvisni od datuma in ure, ko Visa procesira transakcijo, ta pa je lahko drugačna od datuma transakcije. Če trgovec ali bankomat sam pretvori valuto vaše transakcije, devizni tečaji Visa ne veljajo. To se navadno zgodi, kadar izberete plačilo v valuti svoje kartice in ne v valuti trgovca ali bankomata.