Poslovne finance, Osebne finance

Pridobljena dovoljenja regulatorjev za združitev SKB banke in Nove KBM

27. 06. 2024

V procesu združevanja SKB banke in Nove KBM je dosežen pomemben mejnik. V zadnjih dneh sta Evropska centralna banka in Banka Slovenije izdali dovoljenji za združitev bank v eno pravno entiteto. Pravna združitev bank je predvidena 22. avgusta 2024, naslednji dan pa se bo združena banka preimenovala v OTP banko d. d.

Pridobljena dovoljenja regulatorjev za združitev SKB banke in Nove KBM

Proces združevanja SKB banke in Nove KBM teče od lanskega februarja, ko je skupina OTP kupila Novo KBM. Pred tem je konec leta 2019 stopila na slovenski trg z nakupom SKB banke. Cilj njunega povezovanja je oblikovanje vodilne finančne institucije v državi, ki bo tako na področju poslovanja s prebivalstvom kot z gospodarskimi družbami zagotavljala visokokakovostne bančne storitve in produkte s še večjo dodano vrednostjo.

Sporočilo za javnost


Nazaj